Nacházíte se zde: FF Studium Informace ke studiu Předpisy a návody
Akce dokumentů

Předpisy, návody a rady

spravuje: Helena KozlováPoslední změna: Středa 25.10.2017 13:51

Normy a ustanovení upravující studium, poplatky, návody a rady, než zaklepete na dveře...

Normy upravující studium

Další ustanovení

Poplatky

Návody a rady

Než zaklepete na dveře...

FAQ - na co se nás nejčastěji ptáte

Vzory studentských prací

  • rozsah práce je závazně určen počtem znaků (nikoli „normostranou“ 30 řádků po 60 znacích nebo počtem papírových listů), do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát, obsah. O započítání příloh rozhoduje vedoucí práce. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení. Doporučená kvantita je pro bakalářskou diplomovou práci 70 000 znaků, magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků a pro disertační práci 180 000 znaků. Je v kompetenci jednotlivých oborů tyto hodnoty upravit podle vlastních zvyklostí a potřeb.
  • volitelně je možný oboustranný tisk, při zajištění čitelnosti obou stran (kvalita tisku, volné místo u hřbetu)
  • práce musí být odevzdána v nerozebíratelné vazbě nebo ve vazbě upravené tak, aby znemožňovala dodatečnou manipulaci s jednotlivými listy (páska-razítko), ústav/katedra/seminář mohou požadovat 1 výtisk pro vlastní archivaci v pevné vazbě, disertační práce se odevzdávají všechny v pevné vazbě

Vzor diplomových prací – předloha úpravy pro bakalářské i magisterské diplomové práce. Obsahuje také podrobný popis formálních náležitostí práce (rozsah, grafická úprava, bibliografie aj.). U prací psaných v cizím jazyce zůstává obálka a titulní list v češtině, ve vlastním cizojazyčném textu se Vzor prací aplikuje podle instrukcí ústavu, resp. vedoucího práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje