Nacházíte se zde: FF Studium Informace ke studiu Předpisy a návody Požadavky na znalost cizích jazyků
Akce dokumentů

Požadavky na znalost cizích jazyků

spravuje: Helena KozlováPoslední změna: Čtvrtek 20.07.2017 16:18

 

Celouniverzitní požadavky:

Studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia musí absolvovat zkoušku z cizího jazyka se stanovenou minimální výstupní úrovní: 

 • B1 pro bakalářské studium 
 • B2 pro magisterské studium 
 • C1 pro doktorské studium 

Výuka jazyka je koncipována v každém cyklu jako dvousemestrová. Hlavními jazyky jsou: angličtina, francouzština, němčina, španělština a ruština.


Zásady aplikace pro FF:

Budou dodrženy tyto výstupní úrovně: 

 • B2 pro bakalářské studium 
 • B2 pro magisterské studium 
 • C1 pro doktorské studium 

Úroveň dosažená v bakalářském studiu na naší fakultě bude moci být uznána ve studiu magisterském. 

 • Povinné kurzy (CJV%2B, CJV%2M, CJV%2p) jsou zakončeny zkouškou: 4 kredity typu A 
 • Volitelné kurzy (CJV%) jsou zakončeny zápočtem: 2 kredity typu C 
 • CJV bude nabízet v podzimních i v jarních semestrech povinné kurzy

   

  Bakalářské i magisterské JEDNOOBOROVÉ STUDIUM:

  Nefilologické studium + klasická filologie, bohemistika a obecná jazykověda: 

  • 1 cizí jazyk 

  Filologické studium:

  • další jazyk pro všechny obory (z nabídky CJV, vzhledem k nutnosti prokázání úrovně B2)

    

   Bakalářské i magisterské DVOUOBOROVÉ STUDIUM:

   Kombinace dvou nefilologických oborů (+ klasická filologie, bohemistika, obecná jazykověda): 

   • 1 cizí jazyk 

   Kombinace filologického a nefilologického oboru: 

   • 1 cizí jazyk 

   Kombinace dvou filologických oborů: 

   • další cizí jazyk kromě kombinací, kde se oba obory kryjí s nabídkou CJV 

   Požadavky na znalost cizích jazyků pro studenty cizince se řídí Pokynem děkana 1/2014.


   Podmínky pro uznání předmětů na základě certifikátů – klikněte sem.


   Osobní nástroje