Nacházíte se zde: FF Studium Informace ke studiu Promoce na Filozofické fakultě MU
Akce dokumentů

Promoce na Filozofické fakultě MU

spravuje: Magdaléna DvořáčkováPoslední změna: Čtvrtek 31.08.2017 09:49

Obecné informace k organizaci promocí na FF MU

 

Promoce jsou organizovány zvlášť pro bakaláře a zvlášť pro magistry (prezenční i kombinované studium) a konají se v těchto obdobích:

  1. březen - pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru
  2. červenec - pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v červnu
  3. listopad - pro absolventy, kteří vykonali státní závěrečné zkoušky v září
 

Termíny promocí v roce 2017:

Rámcový termín Přesný termín
v daném roce
Termín objednávek
v Obchodním centru
 březen

30. 3. 2017
31. 3. 2017

od 9. 1. 2017, 17:00

do 15. 2. 2017, 23:59

 červenec

27. 7. 2017
28. 7. 2017
29. 7. 2017

od 29. 5. 2017, 17:00

do 28. 6. 2017, 23:59 

 listopad

9. 11. 2017
10. 11. 2017

od 1. 9. 2017, 17:00

do 30. 9. 2017, 23:59  

Na promoci jsou pozváni ti absolventi, kteří si promoci objednají prostřednictvím Obchodního centra.

Termín objednávek:

Termín objednávek je vždy stanoven k příslušnému termínu promocí (viz tabulka). Není předem určeno, který termín je pro bakaláře a který pro magistry. Po skončení objednávek je určen počet promočních skupin (dle počtu objednávek) a absolventi (zvlášť bakaláři a zvlášť magistři) si následně vybírají z nabídky promočních skupin. Bez předchozí objednávky v Obchodním centru není možné si skupinu vybrat. Informace, kdy bude zahájen výběr promoční skupiny, budou po uplynutí termínu k založení objednávky, rozeslány mailem všem, kteří si promoci objednají.

 
KDO SE NEPŘIHLÁSÍ PROSTŘEDNICTVÍM OBCHODNÍHO CENTRA, NEBUDE NA PROMOCI DODATEČNĚ ZAŘAZEN. PŘESUNY PROMOCÍ NA JINÝ TERMÍN NEJSOU MOŽNÉ.
 

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů:

Úhrada výdajů spojených s promocí absolventů Filozofické fakulty ve výši 250,- Kč zahrnuje živou hudbu, květinovou výzdobu apod. Provádí se výhradně přes Obchodní centrum (podobně jako revalidační přelepky a další poplatky MU) a musí být uhrazena absolventem do stanoveného data.

Netýká se absolventů, kteří se promoce nezúčastní; v tomto případě si absolventi vyzvednou diplom na studijním oddělení (u své studijní referentky) po termínu promoce.

 

 

 


Osobní nástroje