Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Aktuality z VaV
Akce dokumentů

Aktuality z VaV

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Středa 20.12.2017 14:38

Aktuality z VaV jsou do doby spuštění nových webových stránek umístěny na stránce pro "Zaměstnance a studenty".

 

Děkanský grant 2018

19. 12. 2017 - Děkanský grant

Vyhlášené výsledky Grantového fondu děkana FF MU pro akademické pracovníky na rok 2018 naleznete zde.

French PhD Scholarship 2018

18. 12. 2017 - Jiné

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých VŠ možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři. Termín pro podání žádosti je stanoven do 16. 3. 2018, 17.00 hod. Více informací naleznete zde.

LA granty - vyhlášení výzvy

15. 12. 2017 - GAČR

Grantová agentura ČR spolu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) vyhlásily společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2019. Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je do 16. března 2018. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.

Stáže ve studiu ČT v Brně

14. 12. 2017 - Jiné

Česká televize, Televizní studio Brno nabízí stáže pro studenty VŠ na různých pozicích (viz nabídka pozic). Uzávěrka přihlášek je do 31. 1. 2018.

Zvěřejněny výsledky Fondu rozvoje pro rok 2018

13. 12. 2017 - FRMU

Dne 12. 12. 2017 byly hodnotící komisí jmenovanou rektorem schváleny výsledky interní soutěže FR MU 2018. Jsou dostupné na webu Odboru rozvoje MU zde. Zdůvodnění přijetí/nepřijetí jednotlivých projektů najde každý řešitel v ISEPu v záložce Schvalování.

Doktorská stipendia francouzské vlády

7. 12. 2017 - Jiné

Do 16. 3. 2018 je možné podávat přihlášky na doktorská stipendia vypsaná francouzskou vládou ve dvou programech: doktorské studium pod dvojím vedením a výzkumná stáž. Podrobné informace na webu zde.

Portál Vědavýzkum.cz

6. 12. 2017 - Jiné

Doporučujeme k přehlédnutí nezávislý portál, který se zabývá problematikou vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací v České republice Vědavýzkum.cz.

Jedním z funkcionalit je nově spuštěný kalendář přílěžitostí ve VaV zde.

RCM Fellowship

1. 12. 2017 - Jiné

The Nationality Rooms Program vyhlašuje každoroční Ruth Crawford Mitchell Fellowship pro české a slovenské odborníky zapojením do výzkumu na University of Pittsburgh v období podzim 2018. Podání přihlášek je možné do 30. března 2018. Bližší informace naleznete zde.

Program rektora na podporu vynikajících diplomových prací pro rok 2018

14. 11. 2017 - GAMU

Byl vyhlášen Program rektora na podporu vynikajících diplomových prací pro rok 2018. Soutěž trvá do 5.1.2018. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách GAMU. V případě zájmu se obracejte na paní Janu Hájkovou (v kopii veda@phil.muni.cz).

Nové výzvy INTER-EXCELLENCE: INTER-COST a INTER-ACTION

13. 11. 2017 - MŠMT

INTER-COST - cílem je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Uzávěrka 18. 12. 2017.

INTER-ACTION Izrael - spolupráce mezi českými podniky zabývajícími se výzkumem a vývojem a partnerem ve Státě Izrael, v projektech aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje.MU může být pouze v roli dalšího účastníka. Uzávěrka 31. 1. 2018.

V případě zájmu kontaktujte VaV FF MU.

Cena Wernera von Siemense 2017

10. 11. 2017 - Jiné

Společnost Siemens ČR vyhlásila další ročník soutěže pro studenty, pedagogy a mladé vědce Cena Wernera von Siemense. Přihlášení je možné do 27. 11. prostřednictvím elektronické přihlášky. Zaměření práce se musí věnovat technickým, či přírodovědným tématům. Pravidla soutěže jsou zde.

1. VS Théta od Technologické agentury ČR

8. 11. 2017 - TAČR

Dne 31. 10. vyhlásila TA ČR první veřejnou soutěž v programu Théta zaměřeného na podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a podporu dlouhodobých technologických perspektiv. Soutěžní lhůta končí 9. 1. 2018. Více informací je na webu poskytovatele zde.

Research Funding Academy

8. 11. 2017 - Jiné

CEITEC pořádá třídenní workshop Research Funding Academy, který se uskuteční 21. - 23. 11. v Univerzitním kampusu MU. Workshop bude věnován mezinárodním výzkumným projektům. Bližší informace naleznete zde.

MK ČR vyhlásilo dotační řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2018

3. 11. 2017 - MKČR

Do 10. prosince 2017 je možné podávat přihlášky do dotačních řízení Veřejných informačních služeb knihoven (VISK) a Knihovny 21. století. Podrobnější informace jsou na webu MK nebo na webu NKP http://visk.nkp.cz/. V případě, že plánujete projekt podávat prosím kontakujte Mgr. Marii Zagorovou.

Ostravská univerzita pořádá Podzimní školu projektů ve vědě a výzkumu

3. 11. 2017 - Jiné

Ve dnech 29.-30. listopadu 2017 proběhne v prostorách Přírodovědecké fakulty OSU 7. ročník Podzimní školy projektů ve vědě a výzkumu. Akce je určena začínajícím výzkumníkům a studentům doktorského studia. Účast je zdarma, registrace je možná do 27. 11. 2017. Podrobnější informace v pozvánce.

3. výzva Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků

2. 11. 2017 - GAMU

Grantová agentura MU vyhlašuje 3. výzvu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků. Podpora je určena na úspěšné dokončení / upgrade mimořádně kvalitního výsledku, který je ve vysokém stupni rozpracovanosti a po jeho dokončení bude splňovat parametry špičky daného oboru.

Maximální výše podpory je 1 mil. Kč. Termín podávání od 1. 11. do 20. 11. 2017. Další informace naleznete na webových stránkách GAMU. V případě zájmu kontaktujte Ing. Alžbětu Dvořákovou.

Pracovní program MSCA 2018-2020

30. 10. 2017 - H2020

Evropská komise zveřejnila pracovní program Marie Skłodowska-Curie Action pro roky 2018 - 2020. Naleznete v něm základní informace o jednotlivých výzvách a o termínech vyhlášení a ukončení příjmu projektových návrhů.

Divadelní grant na rok 2018

27. 10. 2017 - Jiné

Divadelní grant DILIA je určen k podpoře činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu. Podrobnější informace naleznete zde.

ERC Consolidator Grant

27. 10. 2017 - H2020

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu ERC Consolidator Grant 2018 zaměřenou na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců, kteří získali Ph.D. v rozmezí 7 až 12 let před rokem 2018. Bližší informace naleznete v pracovním programu ERC a na ParticipantPoratlu.

Stipendium na pobyt v Izraeli

20. 10. 2017 - Jiné

Akademická informační agentura zveřejnila nabídku stipendií na pobyt v Izraeli (pro studenty i akademické pracovníky). Termín uzávěrky přihlášek je 23. 11. 2017, 12:00 hod.

Bližší informace naleznete zde.

Etická komise pro výzkum MU

18. 10. 2017 - Jiné

Dne 16. 10. 2017 se konal seminář na téma Etika ve výzkumu. Prezentace je k dispozici zde.

Prezentace z Grants Week a přehled otevřených výzev

18. 10. 2017 - Jiné

Byly zveřejněny prezentace z workshopů konaných v rámci Grants Week, jsou k dispozici ke stažení zde.

Prezentovaným tématům a souvisejícím otevřeným výzvám je věnován Newsletter Odboru výzkumu.

V ISEP otevřena šablona pro projekty FR MU 2018

11. 10. 2017 - FR MU

V ISEP je otevřena šablona k podávání projektů Fondu rozvoje MU pro rok 2018. FR MU je zaměřeno na inovaci předmětů a oborů, projekt mohou podávat jak akademici, tak studenti. Více informací a termíny naleznete na našem webu.

Výzva Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

5. 10. 2017 - OP Z

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu č. 075 Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce. Výzva je zaměřená na poradenské činnosti, motivační aktivity, rekvalifikace, aktivity k získání pracovních návyků atd. Do výzvy je možné podat pouze jednu projektovou žádost za MU, proto prosíme o vyjádření zájmu nejpozději do 11. 10. 2017. Kontaktní osobou je Ing. Dagmar Navrátilová (kl. 4514, navratilova@phil.muni.cz).

Bližší informace k výzvě naleznete zde. Informace MPSV naleznete zde.

Setkání na FF MU k podávání projektů, 16. října 2017

5. 10. 2017 - Jiné

V pondělí 16. října se v B2.23 od 9:00 uskuteční pod záštitou proděkana Fasory setkání akademické veřejnosti k problematice podávání projektů. Konkrétně vystoupí zástupci Etické komise MU, dále přednášející z Ústřední knihovny FF s tématem zjišťování citovanosti a přednášející z OVaV s tématem RIV.

V případě zájmu se prosím přihlaste zde.

Jste srdečně zváni!

Česko-bavorské vysokoškolské fórum

27. 9. 2017 - Jiné

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a OTH Amberg-Weiden Vás zvou na 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma „Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát“.
 

Předběžný program najdete zde. Přihlášení je možné nejpozději do 26. října 2017 přes online formulář.

Pozvánka na Grants Week

22. 9. 2017 - Jiné

Grants Week se koná od středy 11. října do pátku 13. října 2017 (INBIT, Univerzitní kampus MU), během těchto tří dnů představí zástupci nejznámějších poskytovatelů (GAČR, TAČR, MŠMT) hlavní programy pro financování výzkumu. Grants Week je určen vědeckým pracovníkům, PhD studentům i pracovníkům projektové podpory výzkumu. Akce proběhne v anglickém jazyce. Pozvánku a více informací naleznete zde.

Stipendium na pobyt v Bavorsku

22. 9. 2017 - Jiné

Česko-bavorská vysokoškolská agentura vyhlásila výzvu k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku. Termín podávání žádostí na akademický rok 2018/19 je 1. prosince 2017.

Bližší informace naleznete zde.

Spuštěna registrace na Grants Week RMU

15. 9. 2017 - Jiné

Byla spuštěna registrace na rektorátní Grants Week (11. - 13. října 2017) na odkazu zde. Grants Week ve třech dnech představí možnosti financování výzkumu v programech GA ČR, TA ČR, INTEREXCELLENCE, H2020 a problematiku etiky v projektech.

Pokud uvažujete o podávání projektu do některého z těchto rámců, návštěvu Grants Weeku vřele doporučujeme.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační řízení pro rok 2018

12. 9. 2017 - MK

MK, odbor umění, literatury a knihoven, vyhlašuje výběrová dotační řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění a žádosti o dotaci z Programu státní podpory festivalů profesionálního umění (v oborech divadlo, tanec, hudba, výtvarné umění a literatura).
Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 2. října 2017.

Informace na webu MK zde.

Vyhlášení soutěže FRMU na rok 2018

11. 9. 2017 - FRMU

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2018 na projekty v následujících tematických okruzích:

  • A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
  • B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Sběr projektových záměrů je od 1. 10. do 31. 10. 2017. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.

Podzimní Grants Week MU 11.-13. října 2017

11. 9. 2017 - Jiné

Ve dnech 11.-13. října se uskuteční třetí ročník Grants Weeku Masarykovy univerzity, který informuje o aktuálních možnostech financování výzkumu v programech GA ČR, TA ČR, INTEREXCELLENCE a H2020.

Informace jsou průběžně doplňovány na web. Předběžný program je již zveřejněn.

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

8. 9. 2017 - Jiné

Faculty of Humanities Hong Kong Polytechnic University of Hong Kong vyhlásila výzvu Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2018/2019 s uzávěrkou 1. prosince 2017. Zde naleznete bližší informace pro Fellowship SchemeResearch programme at Department of Chinese and Bilingual StudiesResearch programme at Department of Chinese Culture a Research programme at Department of English.

Stipendium Ertegun Scholars

7. 9. 2017 - Jiné

University of Oxford vypisuje stipendium Ertegun Scholars pro humanitní obory pro rok 2018. Online žádost je dostupná od 1. září do 20. ledna do 12 hodin. Bližší informace naleznete zde.

Stipendia Fulbrightovy komise

7. 9. 2017 - Další granty

The J. Fulbrigh Commission připomíná blížící se uzávěrky programů pro rok 2018. Fulgright Specialist program má uzávěrku 1. října 2017. Program Flubright Core a Fulbright-Masarykovo stipendium mají uzávěrku 1. listopadu 2017. Bližší informace a odkazy na jednotlivé programy naleznete zde.

Vyhlášení soutěže "Expedice Neuron"

7. 9. 2017 - Další granty

Nadační fond Neuron vyhlásil nový ročník soutěže Expedice Neuron. Projekt je určen všem vědcům, kteří potřebují ke svému výzkumu data z terénu, bez omezení na konkrétní obor. Uzávěrka podávání projektových návrhů je 30. 9. 2017. Bližší informace naleznete zde

Vyhlášení soutěží GAMU

7. 9. 2017 - GAMU

V rámci Grantové agentury MU byly vyhlášeny soutěže Specifického výzkumu a programu podpory výzkumu pro rok 2018.

  • Pravidla pro Specifický výzkum  (kategorie A a B) jsou k dispozici zde. Vyhlášení (včetně finančních limitů a termínů) naleznete zde.
  • Pravidla pro Program podpory výzkumu (kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty jsou k dispozici zde. Vyhlášení (včetně finančních limitů a termínů) naleznete zde.

Metodický list RMU k TA ČR ÉTA

6. 9. 2017 - TA ČR

Rektorát vydal metodický list k první VS v programu ÉTA pro humanitní a společenské vědy. Veřejná soutěž probíhá do 27. 9. 2017. V případě, že budete projekt podávat, kontaktujte děkanátní odd. VaV.

Kurzy základů vědecké práce

5. 9. 2017 - Jiné

Akademie věd České republiky pořádá pro studenty doktorských studijních programů Kurzy vědecké práce. Kurzy se konají v Brně, v termínu 18. 9. - 22. 9. 2017. Možnost registrace a bližší informace k obsahu kurzu naleznete zde.

Výzva v programu Interreg Danube

29. 8. 2017 - Interreg

ŘO v rámci programu Interreg Danube plánuje v září tohoto roku vyhlásit výzvu zaměřenou k podpoře rozvoje nadnárodních projektů ve vybraných tematických oblastech. Náplní projektů bude analýza potřeb a výzev řešených hlavním projektem, přípravou pracovního plánu, založením partnerství a analýzou možných nástrojů financování budoucího projektu. Více informací k chystané výzvě najdete zde.

4. výzva Proof of Concept

29. 8. 2017 - Jiné

CTT vyhlašuje 4. výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of Concept. Finance mají pomoci zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výzkumných výsledků. Sběr žádostí probíhá na CTT v termínu 28. 8. - 20. 9. 2017. Realizace projektů v maximální výši podpory 800 000 Kč se předpokládá nejdříve od ledna 2018.
 

Pro zájemce se koná 7. 9. Proof of Concept workshop, který vám může pomoci zlepšit kvalitu podávaného projektu, zejména s ohledem na budoucí komercializaci výsledku. Podrobnosti naleznete zde.

Nová verze Příručky pro žadatele Interreg Rakousko - ČR

29. 8. 2017 - Interreg
Dne 24. 8. vešla v platnost nová (verze 3) Příručka pro žadatele v programu Interreg Rakousko - Česká republika. Příručka je ke stažení zde.

Workshop k zakládání startupů

22. 8. 2017 - Jiné
CEITEC zve všechny zájemce na podzimní workshop o zakládání startupů. Tématem bude „Disciplined Entrepreneurship“, metoda, kterou úspěšně používají na americké MIT.  Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce. Zájemci mohou vyplnit tento formulář nebo napsat na nikola.kostlanova@ceitec.muni.cz, během září pak obdrží podrobnější informace.

Magistrát města Brna - dotační programy v oblasti kultury

22. 8. 2017 - Jiné granty

V termínu 15. 8. - 30. 9. 2017 probíhá podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna dle dotačních programů v oblasti kultury.

Další informace a  přístup do elektronického dotačního systému naleznete zde.

Workshop pro podávání Proof of Concept TA ČR GAMA

22. 8. 2017 - TA ČR

CTT MU a Jihomoravské inovační centrum pořádají workshop pro zájemce o podávání Proof of Concept do projektů TA ČR GAMA. Workshop se uskuteční 7. září 2017 na Komenského náměstí. Více informací v letáku zde. Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT.

Grantový fond pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2017

17. 8. 2017 - Jiné

Děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc., vyhlašuje další ročník soutěže Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2017. Podmínky vyhlášené soutěže naleznete zde.

Informační schůzky RMU pro uchazeče o TA ČR ÉTA

16. 8. 2017 - TA ČR

RMU bude pořádat dvě informační schůzky k nově vyhlášenému programu TA ČR ÉTA. Schůzky jsou určeny pro žadatele z řad akademické obce. Program ÉTA je prvním programem TA ČR zaměřeným na humanitní a společenskovědní projekty. Termíny schůzek a možnost přihlášení:

Informační seminář TAČR ÉTA – 29.8.

Informační seminář TAČR ÉTA – 5.9.

Prezentace z workshopu k Dlouhodobé mezisektorové spolupráci

16. 8. 2017 - OP VVV

Byla zveřejněna prezentace z workshopu k výzvě PO 1 „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“, který proběhl na RMU. Prezentace je dostupná ke stažení zde (nutné UČO).

TA ČR vyhlásil 1. VS programu ÉTA pro HSS

15. 8. 2017 - TA ČR

Dne 15. 8. byla vyhlášena 1. VS v programu ÉTA zaměřeném na humanitní a společenské vědy a jejich propojení s technologickou sférou.

Soutěžní lhůta začíná 16. 8. a končí 27. 9. 2017.

Veškeré informace jsou dostupné na webu TA ČR zde.

Zápis z brněnského informačního semináře je zde.

Smart akcelerátor v JMK

3. 8. 2017 - Další granty

Jihomoravský kraj vyhlásil druhou výzvu v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK. Aktivita Asistence formou dotace umožní příjemcům zajistit podmínky pro kvalitní přípravu strategických projektů. Výzva by mohla být zajímavá zejména směrem k aktuálně běžící výzvě OP VVV „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“.

Konec přijmu žádostí o podporu je v pátek 18. 8. 2017 ve 13:00. V případě zájmu kontaktujte veda@phil.muni.cz. Více informací naleznete zde.

Pracovní program ERC pro rok 2018

3. 8. 2017 - H2020

Byl vyhlášen pracovní program Evropské výzkumné rady pro rok 2018. Další informace k výzvám jsou dostupné na webových stránkách ERC.

Výzva ERC Starting Grant bude otevřena od 3. 8. 2017 do 17. 10. 2017.

Výzva ERC Synergy Grant bude otevřena od 3. 8. 2017 do 14. 11. 2017.

Informační seminář TA ČR ÉTA - zápis

2. 8. 2017 - TA ČR

Dne 18. a 19. 7. se v Praze a Brně konaly informační semináře k programu TA ČR ÉTA, který bude zaměřen na společenskovědní a humanitní výzkum.

Zápis z informačního semináře v Brně je zde.

Video z pražského semináře je dostupné na odkazu zde.

Program bude vyhlášen 15. 8. 2017.

Výzva "JPICH Heritage in Changing Enviroments"

1. 8. 2017 - Další granty

V rámci The Joint Program Initiative in Cultural Heritage and Glabal Change bude 4. 8. 2018 vyhlášena výzva JPICH Heritage in Changing Enviroments. Uzávěrka výzvy bude 30. 11. 2017 ve 14 hodin. Další informace naleznete zde.

Výzva "Dlouhodobá mezisektorová spolupráce"

21. 7. 2017 - OP VVV

ŘO OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_026 "Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)". Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT.

OP Interreg AT-CZ a Fond malých projektů

21. 7. 2017 - Interreg

Dne 30. 6. se na KrÚ JMK konal seminář k Přeshraniční spolupráci Interreg Rakousko-Česko a Fondu malých projektů. Zápis ze semináře naleznete na odkazu zde.
Aktuální deadline pro podávání projektů je 3. 11. 2017 pro Interreg AT-CZ a 18. 9. 2017 pro FMP. Další informace jsou k dispozici na webu Odboru rozvoje MU.

Česko-bavorská spolupráce – společné výzkumné projekty s dobou řešení 2018-2020

18. 7. 2017 - Jiné

MŠMT vyhlásilo výzvu, jejímž záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi ČR a Bavorskem, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání společných žádostí o granty na bilaterální projekty. Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA. Termín podávání žádostí: 31. 8. 2017

Zadávací dokumentace a další informace jsou dostupné zde.

Vyhlášení výzev Mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků

18. 7. 2017 - OP VVV

ŘO OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_027 "Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků", aktuální informace k výzvě naleznete zde.

Workshop pro podávání Proof of Concept TA ČR GAMA

30. 6. 2017 - TA ČR

CTT MU a Jihomoravské inovační centrum pořádají workshop pro zájemce o podávání Proof of Concept do projektů TA ČR GAMA. Workshop se uskuteční 7. září 2017 na Komenského náměstí. Více informací v letáku zde.

Podzimní Grants Week MU 11.-13. října 2017

29. 6. 2017 - Jiné

Ve dnech 11.-13. října se uskuteční třetí ročník Grants Weeku Masarykovy univerzity, který informuje o aktuálních možnostech financování výzkumu v programech GA ČR, TA ČR, INTEREXCELLENCE a H2020.

Informace jsou průběžně doplňovány na web. Předběžný program je již zveřejněn.

Seminář o nejčastějších chybách v žádostech programu Interreg V-A SR – ČR

22. 6. 2017 - Interreg

Dne 28. 6. 2017 se v Brně uskuteční seminář k nejčastějších chybám v žádostech (ŽoNFP) programu Interreg V-A SR-ČR konaný Spoločným technickým sekretariátom MPRV SR. Informace a možnost přihlášení na webu poskytovatele zde. Semináře se zúčastní zástupce z RMU a bude k dispozici zápis.

Výsledky podzimních kol výzev stále nejsou zveřejněny.

Informační seminář k 1. veřejné soutěži programu ÉTA

16. 6. 2017 - TAČR

Dne 15. 8. 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Informační semináře k programu proběhnou 18. 7. v Praze a 19. 7. v Brně.

Podrobnější informace a registrace na seminář na odkazu zde.

Vyhlášena 5. VS TA ČR DELTA

8. 6. 2017 - TAČR

Veřejná soutěž programu DELTA je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací z  lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). Lhůta 31. 5. 2017 až 19. 7. 2017. Informace na webu TAČR zde.

Vyhlášena 3. VS programu TRIO MPO

6. 6. 2017 - Jiné

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3. VS programu TRIO. Soutěžní lhůta je od 16. 5. 2017 do 14. 7. 2017. Program je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. MU se může zapojit jako další účastník.

Přikládáme Metodický list a Prezentaci z informačního semináře.

Tematický atlas Jihomoravského kraje

6. 6. 2017 - JMK

Jihomoravský kraj zadává veřejnou zakázku malého rozsahu „Tematický atlas Jihomoravského kraje“. Předmětem veřejné zakázky je provedení všech činností, které povedou k vytvoření třetího vydání Tematického atlasu Jihomoravského kraje. Termín podání 19. 6. 2017. V případě zájmu prosím přednostně kontaktujte Ing. Markétu Jurášovou (jurasova@phil.muni.cz). Zde jsou Zadávací dokumentace a Výzva.

Programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ a 2. česko-bavorské VŠ fórum

6. 6. 2017 - Jiné

Souhrnné informace o možnostech česko-bavorské vysokoškolské spolupráce a fóru na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát" konaném 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu naleznete v dokumentu zde.

Interreg SK-CZ - termín zasedání monitorovacího výboru

22. 5. 2017 - Interreg

Termín zasedání monitorovacího výboru je 1. a 2. června 2017. Poté by měly být známé výsledky první výzvy (projekty předložené na podzim 2016).

Řídící orgán OP Interreg SK - CZ vydal novou verzi Manuálu pro přípravu a implementaci projektu část pro žadatele, dostupný zde.

Výzva - Digitální dědictví

12. 5. 2017 - MŠMT

V rámci iniciativy společného programování "Kulturní dědictví" (JPICH) byla vyhlášena výzva "Digitální dědictví". Podpořeny budou projekty mezinárodní, interdisciplinární a inovativní. Výzvu a další informace naleznete na webových stránkách MŠMT. Termín uzávěrky podávání návrhů je 22. 6. 2017

Česko-bavorská spolupráce

4. 5. 2017 - MŠMT

Česko-bavorská vysokoškolská agentura coby partnerská agentura MŠMT nabízí zájemcům (studentům i akademickým pracovníkům) podporu vzdělávací a vědecké činnosti. Termíny podávání žádostí pro program Česko-bavorské akademické projekty jsou 15. 5., 15. 7. a 15. 9. 2017. Pro program Příspěvky na mobilitu platí průběžné podávání žádostí - závěrečné vyúčtování musí proběhnout nejpozději do 30. 11. 2017.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách agentury

Závěrečný seminář k mezioborovým výzkumným projektům

4. 5. 2017 - GAMU

Odbor výzkumu RMU pořádá Závěrečný seminář k mezioborovým výzkumným projektům GA MU, které byly řešeny v letech 2014-2016. Seminář se bude konat 25. 5. 2017. Bližší informace a možnost registrace naleznete zde.

Workshop pro výzvu IF MSCA

2. 5. 2017 - H2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. 5. 2017 workshop "Jak na Horizont 2020?" pro výzkumné pracovníky, kteří připravují projekt do aktuální výzvy (uzávěrka 14. 9. 2017). Podrobný program a možnost registrace (do 15. 5. 2017) naleznete zde.

Výzva MOBILITY 2018-2019

24. 4. 2017 - MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských (podání do 31. 5. 2017), česko-francouzských (podání do 30. 6. 2017) a česko-německých (podání do 31. 5. 2017) výzkumných projektů (aktivity MOBILITY) s dobou řešení 2018 - 2019.

Metodický list OV RMU ke všem typům MOBILIT naleznete zde.

Dotační program města Brna - doplňující informace

21. 4. 2017 - Jiné granty

Podle informací RMU je do programu možné podat pouze 3 projekty za celou MU. V případě, že byste měli zájem žádat, kontaktujte veda@phil.muni.cz.

Doba realizace projektů: nejdříve od 1. 7. 2017 s dobou trvání nejpozději do 31. 12. 2018.

Alokace: 1 mil. Kč

Trvání soutěže: 24. 4. 2017 do 26. 5. 2017

Výzva k podávání projektů - Dotační program města Brna

20. 4. 2017 - Jiné granty

Rada města Brna vyhlásila Dotační program na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968. Ukončení příjmu žádostí je 26. 5. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře. Bližší informace a odkaz na formulář naleznete zde.

Vzhledem k omezení možnému počtu podaných žádostí, informujte o záměru podávat VaV FF MU.

Aktualizace Metodického listu k soutěži MK - NAKI

13. 4. 2017 - NAKI

Proběhla druhá aktualizace Metodického listu k soutěži MK - NAKI. MK požaduje, aby způsob výpočtu doplňkových (režijních) nákladů byl uveden přímo v komentáři. Odkaz na vnitřní směrnici není dostačující. Dokument naleznete zde.

Fulbrightův program v ČR 2018/2019

11. 4. 2017 - Ostatní

Komise J.Williama Fulbrighta vyhlašuje stipendijní programy pro rok 2018/2019. Informace o termínech uzávěrek přijímání přihlášek a o podmínkách jednotlivých typů stipendií pro občany ČR i pro stipendisty z USA naleznete na webových stránkách komise a v připojeném dokumentu.

Rada vlády zveřejnila Hodnocení 2015

3. 4. 2017 - RIV

Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017 schválila v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016) hodnocení výzkumných institucí za rok 2015 (týká se publikačních výsledků z let 2010-2014).  Hodnocení i přes dvě kola připomínek obsahuje mnohé nepřesnosti, ale dále  již nebude upravováno a je konečné. Hodnocení je ke stažení na odkazu zde.

Aktualizace Harmonogramu výzev OP VVV

3. 4. 2017 - OP VVV

MŠMT aktualizovalo dokumetn Harmonogram výzev OP VVV, který naleznete zde.

1. Veřejná soutěž TAČR Zéta

28. 3. 2017 - TAČR

Dne 28. 3. byla vyhlášena první VS programu TAČR Zéta. Je zaměřená na zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let do aplikační sféry. Soutěž poběží od 29. 3. do 10. 5. Podrobnosti a zadávací dokumentaci najdete zde. Prezentace z informačního semináře je k nahlédnutí zde.

Metodický list NAKI II

24. 3. 2017 - NAKI

Do dokumentového serveru byl uložen metodický list (společně s dalšími dokumenty) k soutěži Ministerstva kultury NAKI II. Žlutě zvýrazněné části metodického listu budou ještě upřesněny. Lhůta pro podávání písemných dotazů končí 10. dubna 2017 v 15.00. Případné dotazy je možné zasílat na předepsaném formuláři (příloha ZD č. 8) na email: marketa.hovorkova@mkcr.cz.

GAMU - kategorie E: 2. výzva UKONČENA

23. 3. 2017 - GAMU

Grantová agentura MU oznamuje, že vzhledem k vyčerpání alokovaných prostředků na 2. výzvu k podávání žádostí o podporu v kategorii E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků je nucena k dnešnímu dni (23. 3. 2017) ukončit přijímání dalších žádostí.

Výzva k zasílání abstraktů na konferenci: Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení

17. 3. 2017 - Jiné

Fakulta sociálních věd a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádají dne 20. června 2017 konferenci s názvem "Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení". Do 31. dubna je možné zasílat abstrakty konferenčních příspěvků. Bližší informace o konferenci i podobě abstraktů naleznete v pdf.

Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. veřejnou soutěž NAKI II

13. 3. 2017 - NAKI

MK ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) pro 3-5 leté projekty od roku 2018. Soutěžní lhůta je od 14. 3. do 2. 5. 2017 do 14:00.

Zadávací dokumentace je na webu MK ČR zde.

Konference "Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení"

8. 3. 2017 - Jiné

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyzývá k zasílání abstraktů na konferenci Přístupy k interpretaci textů v politickém myšlení, která s bude konat 20. 6. 2017 v Praze. Bližší informace o zaměření konference a zasílání abstraktů naleznete v přiložené výzvě. Abstrakty je možné zaslat do 31. dubna 2017.

Setkání fakultní veřejnosti k vyhlášeným výzvám GAČR

1. 3. 2017 - GAČR

Dne 6. 3. od 12:30 se bude konat v místnosti B2.23 setkání fakultní veřejnosti k vyhlášeným výzvám GAČR se začátkem řešení projektů v roce 2018. Setkání se uskuteční za účasti předsedů a členů hodnotících panelů GAČR.

Vyhlášení veřejných soutěží GAČR 2018

22. 2. 2017 - GAČR

Grantová agentura vyhlásila veřejné soutěže na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2018. Návrhy projektů je možné podávat do 6. 4. 2017. Interní termíny a další informace budou zveřejněny na naší webové stránce - prosím věnujte jí pozornost.

Setkání fakultní veřejnosti k vyhlášeným výzvám se bude konat 6. 3. 2017 od 12:30 v místnosti B2.23.

Seminář pro žadatele Interreg V-A Rakousko-ČR

21. 2. 2017 - Interreg

Do 24. 3. je možné se přihlásit na seminář pro žadatele programu Interreg V-A AT-CZ, který se uskuteční 3. dubna 2017 v Brně v budově JMK na Cejlu. Obsahem semináře bude seznámení s termíny, pravidly a praktická ukázka podání žádosti. Popis programu naleznete na našem webu zde. Registrace. Pozvánka a program.

Vláda schválila Metodiku 17+

20. 2. 2017 - RIV

Na svém zasedání dne 8. 2. 2017 schválila Vláda ČR novou Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací. Celé znění Metodiky a Usnesení Vlády ČR je k dispozici zde.

Národní informační den ke grantům MSCA

16. 2. 2017 - H2020

Technologické centrum AV ČR pořádá v Praze dne 5. dubna 2017 národní informační den s názvem "Podpora mobility, profesního rozvoje a kariérního růstu výzkumných pracovníků - Akce Marie Skłodowska-Curie". Bližší informace a možnost registrace naleznete v pozvánce. Výzva H2020-MSCA-IF-2017 bude otevřená od 11. dubna do 14. září 2017 17 hod.

 

Orientační termín vyhlášení soutěže GAČR

13. 2. 2017 - GAČR

Orientační termín pro vyhlášení veřejných soutěží pro projekty s počátkem řešení 2018 byl Grantovou agenturou ČR stanoven na 21. 2. 2017.

Týden ERC

8. 2. 2017 - H2020

V rámci 10. výročí zaločení Evropské rady pro výzkum proběhne v březnu akce Týden ERC. Technologické centrum AV ČR pořádá 15. března v Praze konferneci "10 Years of Excellent Ideas" a 16. března regionální den ERC v Brně. Program a možnost registrace na konferenci v Praze a na regionální den v Brně naleznete v pozvánkách.

Vyhlášení 2. výzvy GAMU kategorie E

8. 2. 2017 - GAMU

Byla vyhlášena druhá výzva programu GAMU kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků. Žádosti je možné podávat přes ISEP až do 31. 5. 2017. Žádosti budou hodnoceny průběžně až do vyčerpání finančních prostředků. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách.

Výzva OP VVV - Předaplikační výzkum

2. 2. 2017 - OP VVV

Dne 2. 2. 2017 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_025 Předaplikační výzkum. Cílem výzvy je podpora výzkumných projektů v předaplikační fázi. Více informací naleznete na stránkách MŠMT.

Seminář pro uchazeče - GA ČR 2017

24. 1. 2017 - GAČR

Grantová agentura ČR pořádá seminář pro uchazeče v soutěžích vyhlašovaných v roce 2017. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s pravidly GA ČR  a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

Seminář se uskuteční 9. 3. 2017 od 13:00 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 659 79 Brno. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutné provést registraci.

Soutěž Neuron Impuls 2017

24. 1. 2017 - Jiné

Byl vyhlášen 7. ročník soutěže Neuron Impuls, která je určena mladým vědcům. Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2017. Více informací naleznete zde.

Evropská komise zveřejnila dokumenty pro období 2018-2020 

17. 1. 2017 - H2020

Evropská komise zveřejnila předběžný souhrnný pracovní program na období 2018-2020 a nástin tématických pracovních programů, které budou detailně rozpracovány v průběhu roku 2017 (finální verze bude dostupná v říjnu 2017) - ke stažení zde.

JMK Smart akcelerátor - finanční podpora přípravy projektů

13. 1. 2017 - Jiné

Na dotačním portálu Jihomoravského kraje lze v rámci projektu Smart akcelerátor v JMK žádat o finanční podporu na kvalitní přípravu projektů zaměřených na:
A. zvýšení kvality a současně relevance a problémové orientace výzkumu a posílení napojení na špičková výzkumná centra v zahraničí (projekty do programu Horizont 2020, OP VVV, OP PIK apod.),
B. zlepšení přípravy talentů pro výzkum a inovace s relevancí pro trh práce (např. double degrees udělována v partnerství se zahraniční univerzitou).
 Uzávěrka: 17. 2. 2017. Více informací naleznete na webu JMK zde.

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2017

10. 1. 2017 - Jiné

Byly vyhlášeny programy Stipendium Husovy nadace, Grant Husovy nadace a Cena IUS et SOCIETAS pro rok 2017. Více informací zde.

Seminář Participant Portal

9. 1. 2017 - H2020

Technologické centrum AV ČR pořádá v Brně (30. 1. 2017) a v Praze (2. 2. 2017) seminář na téma Administrativní řízení projektů H2020: Participant portal. Bližší informace a možnost registrace naleznete zde.

Konference Visegrádského fondu v Budapešti

9. 1. 2017 - Jiné

Ve dnech 29. - 31. března 2017 proběhne v Budapešti konference pořádaná Antall József Knowledge Centre, International Visegrad Fund a Ministerstvem zahraničí a obchodu Maďarska. Na dokumentovém serveru FF naleznete výzvu a program.

Nové výzvy INTERREG

4. 1. 2017 - Interreg

Odbor pro rozvoj RMU informuje o nových výzvách pro rok 2017 v programu přeshraniční spolupráce INTERREG. Harmonogram výzev včetně odkazů na webové stránky jednotlivých programů naleznete zde.

Aktuálně běží výzva v rámci rakousko-české spolupráce Interreg V-A AT-CZ od 6. 12. 2016 do 21. 4. 2017.

Zveřejněny výsledky Fondu rozvoje MU pro rok 2017

16. 12. 2016 - FRMU

Dne 15. 12. 2016 byly rektorem schváleny výsledky interní soutěže FR MU 2017. Jsou dostupné na webu Odboru rozvoje MU zde. Zdůvodnění přijetí/nepřijetí jednotlivých projektů najdete v ISEPu v záložce Schvalování.

Visegrad Scholarship Program

12. 12. 2016 - Jiné

Aktuální výzva Visegrádských stipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) je zaměřena na magisterské, doktorandské a jiné postgraduální studium. Termín podání žádostí je do 31. 1. 2017. Více informací naleznete na webu Visegrad fund nebo zde.

Seminář "Psaní projektů společenské výzvy 6"

8. 12. 2016 - Jiné

TC AV ČR pořádá seminář zaměřený na psaní projektů do společenské výzvy 6: Evropa v měnícím se světě. Akce se koná 15. 12. 2016 v zasedací místnosti Vltava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. Prosím, registrujte se do pondělí 12. 12. 2016 zde. Podrobnější program naleznete zde.

International Scientific Advisory Board

7. 12. 2016 - Jiné

Uveřejňujeme zprávu ze zasedání International Scientific Advisory Board, které se konalo 17. - 18. října 2016.

V OP Z byly vyhlášeny dvě nové výzvy

6. 12. 2016 - OP Z

Výzva č. 132 se týká Podpory vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Výzva č. 068 se týká Podpory zaměstnanosti cílových skupin.

Více informací na webu Odboru pro rozvoj RMU zde.

Nová směrnice Řízení projektů

2. 12. 2016 - Jiné

RMU vydalo novou směrnici rektora č. 6/2016 - Řízení projektů, která stanoví pravidla pro předkládání projektových návrhů a řízení projektů na MU.

MŠMT vyhlásilo dotační Program

1. 12. 2016 - MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017. Žádosti o dotace je možné podávat do 10. ledna 2017. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠMT.

Harmonogram výzev na rok 2017

28. 11. 2016 - INTERREG SK

Pro program spolupráce Interreg V-A SK-CZ byl zveřejněn harmonogram výzev na rok 2017. Další informace k plánované výzvě naleznete zde.

GA ČR - aktuální informace

28. 11. 2016 - GAČR

Na našich webových stránkách byly zveřejněny aktuální informace k výsledkům veřejné soutěže 2017 a k odevzdávání dílčích a závěrečných zpráv.

The Hong Kong Polytechnic University

25. 11. 2016 - Jiné

Uveřejňujeme nabídku PhD studijních programů The Hong Kong Polytechnic University. Bližší informace naleznete zde.

GAMU - Program rektora

16. 11. 2016 - GAMU

V programu rektora MU byla prodloužena soutěžní lhůta u kategorie C - Podpora vynikajících diplomových prací, lhůta běží od 1. 11. do 31. 12. 2016. V kategorii D - Podpora tvorby studentských časopisů již probíhá hodnotící fáze.

Veškerá administrativa probíhá na RMU (průvodky se nedodávají).

Podrobné informace na webu OPR RMU zde.

Newsletter Odboru výzkumu RMU

4. 11. 2016 - Jiné

OV RMU vydal nové číslo newsletteru. Další čísla newsleteru a možnost registrace odběru novinek naleznete zde.

Seminář Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

21. 10. 2016 - Jiné

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 16. listopadu 2016 od 10 hodin seminář na téma Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie. Seminář je určen pro projektové manažery, pracovníky grantových oddělení i pro vědeckovýzkumné pracovníky, kteří se účastní/mají zájem o účast v projektech Marie Skłodowska-Curie.

Informace na webu zde.

Informační den o hodnocení velkých výzkumných infrastruktur

18. 10. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu a vývoje MŠMT ve spolupráci s MU a Sdružením moravských pracovišť AV ČR organizují informační den k připravovanému hodnocení velkých výzkumných infrastruktur. Akce se koná 10. 11. 2016 ve 13.00 (registrace od 12.30) v sídle Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, 602 00 Brno. Více informací a možnost registrace naleznete v pozvánce a na webu MŠMT.

Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2017

17. 10. 2016 - FRMU

Do 6. 11. je možné podávat návrhy projektů do interní soutěže rektora Fondu rozvoje MU v kategoriích akademických (A) a studentských projektů (B). Projekty se podávají prostřednictvím šablony FR MU v ISEPu.

Postup při podávání návrhu je popsán na našem webu. Před schválením projektu je nutná kontrola EO, prosím kontaktujte Mgr. Marii Zagorovou, zagorova@phil.muni.cz.

Cena Wernera von Siemense 2016

14. 10. 2016 - Jiné

Český Siemens zahajuje devatenáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Oceněni budou talenti z řad studentů i akademiků – vědců a pedagogů. Autoři nejlepších prací získají finanční odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Více informací naleznete zde.

Seminář pro uchazeče o projekty GAMU

13. 10. 2016 - GAMU

Odbor výzkumu RMU pořádá ve středu 19. 10. 14:30 v Univerzitním kampusu Bohunice (seminární místnost A3) seminář pro uchazeče o projekty GAMU - kategorie E a H. Možnost registrace naleznete zde.

2. ročník Grants Week Odboru výzkumu RMU

5. 10. 2016 - Jiné

Připomínáme, že Odbor výzkumu pořádá 12.-14. 10. 2016 druhý ročník Grants Week - vzdělávací akce, jejímž cílem je poskytnout přehled o významných národních a mezinárodních grantových programech jako např. Horizon 2020, INTER-EXCELLENCE, výzvy poskytovatelů GAČR, TAČR, aj.

Více informací a podrobný program na http://www.grantsweek.muni.cz/.

Přehled grantů a systém projektové podpory na MU

5. 10. 2016 - Jiné

Připomínáme že, dne 6. 10. 2016 od 9:00 do 10:30 proběhne ve velké zasedací místnosti RMU školení zaměřené na nejvýznamnější národní a mezinárodní grantové poskytovatele a systém projektové podpory na MU. Program včetně odkazu na registraci naleznete zde.

Výzva k nominacím na kandidáty hodnotících panelů GA ČR

27. 9. 2016 - GAČR

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnotících panelů GA ČR. Lhůta pro nominaci končí 30. 11. 2016. Funkční období jmenovaných členů začíná 1. 4. 2017. Výzvu a další informace naleznete na našich webových stránkách.

Grantový fond pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2017

23. 9. 2016 - Jiné

Děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc., vyhlašuje další ročník soutěže Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2017. Podmínky vyhlášené soutěže naleznete zde.

Nová výzva ACLS

23. 9. 2016 - Jiné

The American Council of Learned Societies (ACLS) vyhlašuje výzvu zaměřenou na budhistická studia. Více informací naleznete zde.

Přehled grantů a systém projektové podpory na MU

21. 9. 2016 - Jiné

Dne 6. 10. 2016 od 9:00 do 10:30 proběhne ve velké zasedací místnosti RMU školení zaměřené na nejvýznamnější národní a mezinárodní grantové poskytovatele a systém projektové podpory na MU. Akce je vhodná zejména pro zájemce bez hlubších znalostí grantových programů a bez zkušeností s přípravou projektových návrhů. Program včetně odkazu na registraci naleznete zde.

2. ročník Grants Week Odboru výzkumu RMU

16. 9. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu pořádá 12.-14. 10. 2016 druhý ročník Grants Week - vzdělávací akce, jejímž cílem je poskytnout přehled o významných národních a mezinárodních grantových programech jako např. Horizon 2020, INTER-EXCELLENCE, výzvy poskytovatelů GAČR, TAČR, aj.

Více informací a podrobný program na http://www.grantsweek.muni.cz/.

Interní termíny FF pro Mezioborové výzkumné projekty GAMU

16. 9. 2016 - GAMU

Na webu VaV je zveřejněn interní harmonogram FF pro GA MU Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty.

Nové výzvy v programu INTER-EXCELLENCE (INTER-ACTION, INTER-COST)

16. 9. 2016 - MŠMT

Dne 15. 9. byly vyhlášeny další dvě výzvy v podprogramech programu INTER-EXCELLENCE.

INTER-ACTION na spolupráci s USA, podávání návrhů 16. 9.-31. 10. 2016.

INTER-COST na zapojení vědeckých týmů do evropské spolupráce COST, podávání návrhů 16. 9.-31. 10. 2016.

Více informací na webu MŠMT (prokliky výše) a průběžně na webu VaV.

Vyhlášena soutěž Fondu rozvoje MU pro rok 2017

15. 9. 2016 - FRMU

Dnes byla rektorem vyhlášena interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2017. Podrobná specifikace tématických okruhů je v Pravidlech soutěže.

Finanční rozmezí projektových návrhů je 50 000 - 100 000 Kč.

Sběr návrhů na FF bude probíhat od 1. 10. do 6. 11. 2016.

Proděkan Fasora napsal navrhovatelům dopis v souvislosti s nově vyhlášeným kolem soutěže.

Další informace jsou k nalezení zde na webu VaV a také na webu OPR RMU.

Studentská soutěž Nakladatelství Academia a AV ČR

14. 9. 2016 - Jiné

Nakladatelství Academia vyhlásilo 5. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol, kteří do ní mohou do 20. října 2016 přihlásit svou magisterskou práci.

V případě úspěchu získají od Academie bezvýhradní licenční nakladatelskou smlouvu na vydání své práce.
Jedním z kritérií je, že práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2015 do 15. 10. 2016.


Veškerá kritéria jsou ve Stanovách soutěže a v dopisu ředitele Academie Jiřího Padevěta.

V OP Zaměstnanost vyhlášena výzva č. 050

14. 9. 2016 - OP Z

Dne 1. září byla v Operačním programu Zaměstnanost vyhlášena výzva č. 050 Realizace genderových auditů u zaměstnavatelů - méně rozvinuté regiony. Stručné informace jsou k nalezení na webu Odboru rozvoje MU zde.

Podrobnější informace na webu ESF ČR.

Informační seminář pro žadatele

9. 9. 2016 - GAMU

Odbor výzkumu RMU pořádá informační seminář pro žadatele o podporu v programu podpory výzkumu GAMU, který se uskuteční 15. 9. 2016 od 13:00 na RMU. Pozvánka s možností registrace naleznete zde.

Podrobné informace k programu podpory výzkumu GAMU jsou dostupné na našich webových stránkách.

Metodický postup OPR pro zajištění podpisu partnerských smluv statutárním zástupcem

5. 9. 2016 - Jiné

OPR vydalo nový interní dokument "Metodický postup OPR pro zajištění podpisu partnerských smluv statutárním zástupcem" doplněné grafickým schématem. V případě potřeby se prosím obracejte na pracovníky OPR, v případě potřeby konzultace právních náležitostí smluv na pracovníky právního odboru RMU. Veškeré dokumenty naleznete zde.

Nová výzva v programu SoMoPro 3

2. 9. 2016 - Další granty

1. září 2016 byla vyhlášena 6. výzva v programu SoMoPro 3. V programu je možné žádat o individuální podporu pro zkušené vědce přicházející ze zahraniční do Jihomoravského kraje. Návrhy projektů je možné podávat od 1. října do 30. listopadu 2016. Podrobnější informace o výzvě naleznete zde.

Nová verze Příručky pro žadatele a příjemce - obecná část, OP VVV

31. 8. 2016 - OP VVV

MŠMT vydalo 4. verzi Příručky pro žadatele a příjemce - obecná část. Příručka je účinná od 1. 9. 2016 a je ke stažení zde.

MŠMT vyhlásilo další výzvy v programu INTER-EXCELLENCE

24. 8. 2016 - MŠMT

Dne 23. 8. 2016 MŠMT vyhlásilo další výzvy v podprogramech programu INTER-EXCELLENCE:

INTER-TRANSFER (INGO II Infra)
INTER-INFORM (EUPRO II)
INTER-VECTOR (INGO II Poplatek)

Ve všech podprogramech trvá soutěžní lhůta od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016.

Bližší informace k jednotlivým podprogramům jsou dostupné na našich webových stránkách.

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GA MU) - pravidla pro rok 2017

24. 8. 2016 - GAMU

GA MU zveřejnila pravidla soutěže pro rok 2017. V Programu podpory výzkumu jsou otevřeny dvě nové kategorie:
- Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků (kategorie E)
- Individuální projekty hraničního výzkumu (kategorie H)

Soutěž bude vyhlášena 1. 9. 2016, stejně tak i formuláře a šablony budou v ISEPu přístupné až po vyhlášení.

Pravidla jsou k dispozici zde.
Dne 15. 9. 2016 se uskuteční informační seminář, registrovat se je možné zde.

Všechny informace budou dostupné na našich stránkách do konce týdne.

CTT Dílčí projekty TA ČR Gama - Výzva č. 032016

22. 8. 2016 - TA ČR

Cílem celého projektu je rozvoj transparentního a udržitelného systému podpory komercializace výsledků VaV na MU, jehož prostřednictvím bude formou realizace Dílčích projektů po dobu dalších více jak čtyř let podpořena připravenost vysoce nadějných výsledků VaV pro komercializaci a reálné využití v praxi.
Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců.
Maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 800 000 Kč.
Minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč.
Sběr žádostí 22. 8. 2016 - 9. 9. 2016.
Aktuální výzva v českém jazyce a v anglickém.
Pravidla pro Dílčí projekty a aktualizovaný formulář žádosti jsou k nalezení na dokumentovém serveru CTT na IS.

Národní informační den o grantech ERC

11. 8. 2016 - H2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze pořádá národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady, který se uskuteční 1. září 2016 v prostorách Akademie Věd ČR. Akce je určena jak potenciálním žadatelům o ERC granty, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí a projektovým manažerům. Podrobnější informace vč. programu a registrace naleznete zde.

Aktuálně je vyhlášena výzva ERC Starting Grant - ERC-2017-STG (uzávěrka výzvy 18. 10. 2016, 17:00). Podrobnější informace naleznete na našich stránkách zde.

Výzva č. 03-2016 - TA ČR Gama

11. 8. 2016 - TA ČR

Centrum pro transfer technologií (CTT) připravuje na 22. 8. 2016 vyhlášení Výzvy č. 03-2016 na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity – Proof of Concept v rámci programu TA ČR Gama.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již dosažených výsledků výzkumu a vývoje na Masarykově univerzitě prostřednictvím Dílčích projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.

Předpokládaná délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců. Předpokládaná maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 800 000 Kč. Sběr žádostí proběhne od 22. 8. 2016 - 9. 9. 2016.

Výzva OP VVV - Podpora žáků se zdravotním postižením I

9. 8. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_37 Podpora žákůse zdravotním postižením I v prioritní ose 3. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou také veřejné VŠ, které připravují budoucí pedagogické pracovníky. Bližší informace k výzvě naleznete na stránkách MŠMT, informace o výzvách PO 3 OP VVV na stránkách OPR.

První výzvy v programu MŠMT INTER-EXCELLENCE

5. 8. 2016 - MŠMT

Dne 4. 8. 2016 MŠMT vypsalo výzvu v podprogramu INTER-ACTION programu INTER-EXCELLENCE a to na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji s Čínou. Více informací k nové výzvě včetně zadávací dokumentace je k nalezení zde.

Dne 20. 7. 2016 byla také vypsána výzva v podprogramu INTER-EUREKA, do kterého mohou podávat návrhy malé a střední podniky a MU může být pouze partnerem. Více informací k výzvě zde.

Stručné souhrnné informace k programu INTER-EXCELLENCE jsou dostupné v dokumentu z Informačního dne.

Znovu funkční IS VaVaI

5. 8. 2016 - Jiné

Informační systém IS VaVaI je po dvouměsíčním výpadku opět funkční na novém webu https://www.rvvi.cz/. Na konci července byly pro veřejnost zprovozněny chybějící moduly CEP a RIV. Systém je nově vyvíjen a provozován Úřadem vlády ČR a nikoli externím dodavatelem.

Výzva pro podávání návrhů - Česko-norský výzkumný program

26. 7. 2016 - Další granty

MŠMT vyhlásilo výzvu pro podávání návrhů iniciativ v rámci Bilaterální spolupráce ve výzkumu v Česko-norském výzkumném programu v rámci Finančního mechanismu Norska 2009-2014. Návrh může obsahovat jednu nebo několik jednorázových a krátkodobých akcí. Podporované iniciativy se musí vztahovat ke dvoustranné spolupráci mezi výzkumnými organizacemi (a/nebo malými nebo středními podniky) se sídlem v České republice a Norsku.

Výzva je otevřena do 20. ledna 2017 do 14 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠMT.

Výzva OP INTERREG V-A Slovensko-ČR

18. 7. 2016 - Interreg

Výzva do OP INTERREG V-A Slovensko-ČR byla odložena do 5. 9. 2016 pro PO1 a PO2 a do 3. 10. 2016 pro PO3 a PO4. Interní termíny pro odevzdání a schvalování na RMU budou v nejbližších dnech uveřejněny na našich webových stránkách.

National Science Foundation vyhlásila novou výzvu PIRE pro spolupráci s USA

13. 7. 2016 - Další granty

Americká NSF vyhlásila novou výzvu PIRE (Partnerships for International Research and Education).

České instituce, které se chtějí do programu zapojit, musí nejdříve na US straně najít vědecký tým, který o grant požádá a uvede české vědce jako zahraniční partnery.

Termín pro podání předběžných návrhů ze strany USA je 14. 9. 2016. České instituce pak zapojení mohou realizovat prostřednictvím programů INTER-EXCELLENCE (INTER-ACTION) a TA ČR (DELTA).

Celé znění výzvy NSF je zde.

Seminář k Fulbrightovým stipendiím

17. 6. 2016 - Další granty

CEITEC VUT organizuje seminář k Fulbrightovým stipendiím. Akce se uskuteční 23. 6. 2016 od 13:00 do 14:30 v zasedací místnosti CEITEC VUT (Purkyňova 123, Brno). Účast přislíbila zástupkyně Fulbrightovy komise paní Andrea Semancová.

V případě zájmu kontaktujte prosím paní Markétu Borovcovou.

Informace H2020

17. 6. 2016 - H2020

Rádi bychom Vás upozornili na dvě otevřené výzvy a na aktualizaci informací na našich webových stránkách H2020.

  • MSCA Individual Felowship - uzávěrka příjmu žádostí 14. 9. 2016 17:00
  • ERC Advanced Grant - uzávěrka příjmu žádostí 1. 9. 2016 17:00

Grants Week

15. 6. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu RMU organizuje ve dnech 12. - 14. 10. 2016 další ročník vzdělávací akce Grants Week. Kromě představení hlavních národních a mezinárodních grantových poskytovatelů a prezentaci témat (jako např. etika či duševní vlastnictví) nabídne akce pohled a zkušenosti úspěšných řešitelů a hodnotitelů. Akce proběhne v anglickém jazyce. Pozvánku a rámcový program naleznete zde.

Shrnutí Informačního dne INTER-EXCELLENCE

3. 6. 2016 - MŠMT

Dne 1. 6. 2016 se v Univerzitním kampusu Bohunice v Aule LF MU uskutečnil informační den k novému programu MŠMT INTER-EXCELLENCE na léta 2016-2024 za účasti zástupců z MŠMT. Z informačního dne je připraveno krátké shrnutí, dále je k dispozici prezentace z infodne a celé Znění programu INTER-EXCELLENCE.

Newsletter Odboru výzkumu RMU

2. 6. 2016 - Jiné

OV RMU vydal nové číslo newsletteru. Další čísla newsleteru a možnost registrace odběru novinek naleznete zde.

Připravovaná výzva - CZ09 Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

2. 6. 2016 - MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje vyhlášení výzvy financované z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v Česko-norském výzkumném programu CZ09 nejpozději v termínu do poloviny června 2016. Podporovány budou pouze nevýzkumné činnosti. K výzvě se uskuteční informační setkání dne 16. 6. 2016. Informace o setkání a možnost registrace naleznete v na webových stránkách MŠMT.

Finanční aspekty programu Horizont 2020

30. 5. 2016 - H2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Odborem výzkumu RMU organizuje seminář na téma Finanční aspekty programu Horizont 2020. Seminář se bude konat v Otevřené zahradě (Údolní 567/33, Brno) dne 28. června 2016 od 9:30. Bližší informace a možnost registrace naleznete v pozvánce.

Harmonogram výzev OP VVV pro rok 2016 - 2. verze

27. 5. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV zveřejnil druhou verzi Harmonogramu výzev pro rok 2016 zde.

Verze není finální v současné době probíhá jednání nad třetí verzí Harmonogramu.

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu TA ČR DELTA

26. 5. 2016 - TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. dubna 2016 třetí veřejnou soutěž pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Soutěžní lhůta začíná dnem 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Více informací naleznete na webové stránce TA ČR zde.

Sběr žádostí Interreg Rakousko-Česká republika

26. 5. 2016 - Další granty

Sběr projektových žádostí do programu přeshraniční spolupráce Interreg Rakousko - ČR na projednání na 3. Monitorovacím výboru v lednu 2017 bude ukončen dne 22. 9. 2016.

Seminář na téma Konsorciální smlouvy v projektech Horizont 2020

26. 5. 2016 - H2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Odborem výzkumu RMU pořádá 22. června seminář na téma Konsorciálních smluv v projektech H2020. Seminář se bude konat v Otevřené zahradě na Údolní. Pozornost bude primárně věnována letos aktualizované smlouvě DESCA.

Další informace a možnost registrace naleznete v pozvánce.

Nejčastěji kladené dotazy k ESF a ERDF výzvě - OP VVV

20. 5. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV vydal Nejčastěji kladené dotazy - FAQ č. 2. Odkaz ke stažení naleznete zde.

Přehled grantů a systémů projektové podpory MU - školení

17. 5. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu RMU pořádá školení představující nejvýznamnější národní a mezinárodní grantové poskytovatele a systém projektové podpory na MU, vhodné zejména pro zájemce bez hlubších znalostí grantových programů a bez zkušeností s přípravou projektových návrhů.

Školení se uskuteční 10. června 2016 v budově rektorátu.

Obsah školení naleznete v odkazu zde, možnost registrace zde.

Newsletter Odboru pro rozvoj

12. 5. 2016 - Jiné

Odbor pro rozvoj RMU vydal Newsletter č. 3, ve kterém naleznete aktuální informace k OP VVV a ostatním OP.

Newsletter Odboru výzkumu

11. 5. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu RMU vydal Newsletter č. 3, ve kterém mimo jiné najdete informace k aplikaci ANLUPA, která umožňuje vyhledávání grantových příležitostí a další novinky. English version of Newsletter can be found here.

Závěrečný seminář - Mezioborové výzkumné projekty GAMU

10. 5. 2016 - GAMU

Odbor výzkumu RMU pořádá dne 18. 5. 2016 Závěrečný smeinář prvních končících mezioborových výzkumných projektů GAMU. Bližší informace a možnost registrace naleznete v pozvánce.

Nejčasteji kladené dotazy k ESF a ERDF výzvě - OP VVV

5. 5. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV dnes zveřejnil aktualizovanou verzi nejčastěji kladených dotazů k ESF a ERDF výzvě pro VŠ. Aktualizovaný dokument naleznete ZDE.

Program INTER-EXCELLENCE - informační den

5. 5. 2016 - MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Odborem výzkumu RMU organizuje informační den k novému Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE. Program je nástupce programů INGO II., EUPRO II., EUREKA CZ, KONTAKT II a GESHER/MOST. Návrh programu naleznete na webových stránkách MŠMT

Informační den se uskuteční 1. 6. 2016 od 13:00 v aule Lékařské fakulty MU. Podrobnější informace a možnost registrace naleznete zde.

Metodický list - MOBILITY

28. 4. 2016 - MŠMT

OV RMU zveřejnilo metodický list pro MOBILITY (Francie, Německo a Rakousko), spolu s formulářem návrhu s údaji vyplněnými za MU a dalšími důležitými informacemi jej naleznete na našich webových stránkách.

Mobility Německo a Rakousko mají uzávěrku 31. 5. 2016 a Mobility Francie 30. 6. 2016.

1. výzva Interreg V-A SK-CZ

26. 4. 2016 - Další granty

Byla vyhlášena 1. výzva k předkládání projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.

  • Výzva PO1 Využívání inovačního potenciálu je otevřena do 25. 7. 2016
  • Výzva PO3 Rozvoj místních aktivit je otevřena do 25. 7. 2016
  • Výzva PO2 Kvalita životního prostředí je otevřena do 31. 8. 2016

2. výzva Interreg Central Europe

26. 4. 2016 - Další granty

Interreg Central Europe vyhlásil 2. výzvu k předládání projektových žádostí. Příjem žádostí je otevřen do 23. června 2016. Bližší informace naleznete zde. Dokumenty k výzvě jsou dostupné ke stažení zde.

Schůzka k projektům ERC a MSCA

26. 4. 2016 - H2020

Dne 5. května 2016 v 9:00 se v zasedací místnosti děkanátu na FF MU uskuteční informační schůzka k projektům Horizon 2020 (ERC - European Research Council a MSCA - Marie Skłodowska-Curie Action). Bližší informace naleznete v pozvání pana proděkana Fasory.

Způsobilost mezd/platů OP VVV

26. 4. 2016 - OP VVV
ŘO OP VVV zveřejnil dne 25. 4. 2016 2. verzi Seznamu mezd/platů a možných postupů stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV. Dokument je účinný od 26. 4. 2016. Dokument ke stažení naleznete ZDE.

Zápis OPR ze semináře k OP VVV

20. 4. 2016 - OP VVV
Zápis OPR ze semináře pro žadatele o podporu OP VVV do výzvy č. 02_16_017 „Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace“ a výzvy č. 02_16_018 „Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů“, konaného dne 13. 4. 2016 v Praze. Zápis je ke stažení zde.

Mnohé dotazy nebyli zástupci MŠMT schopni na místě zodpovědět, nicméně slíbili jejich zodpovězení v rámci FAQ.

Vyhlášené výzvy MOBILITY

19. 4. 2016 - MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy v rámci akcí MOBILITY pro česko-rakouské, česko-francouzské a česko-německé výzkumné projekty s dobou řešení 2017-2018. Bližší informace (včetně termínů příjímání návrhů jednotlivých MOBILIT) naleznete na našich nově vytvořených webových stránkách pro projekty MOBILIT.

Informační den INTERREG CENTRAL EUROPE

7. 4. 2016 - Další granty

Seminář k chystané výzvě Programu INTERREG CENTRAL EUROPE se uskuteční 28. dubna 2016 v Praze. Bližší informace, program a možnost registrace (ukončení 12. 4. 2016) naleznete zde.

Školení představující nejvýznamnější grantové poskytovatele

7. 4. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu RMU pořádá 2-hodinové školení představující nejvýznamnější národní a mezinárodní grantové poskytovatele a systém projektové podpory na MU. Školení je určeno zejména nově nastupujícím vědeckým pracovníků.

Školení se koná ve středu 27. 4. 2016 od 9 do 11 hodin ve velké zasedací místnosti RMU (4. patro). Školení bude probíhat v anglickém jazyce.

Informace o obsahu školení naleznete v programu. Registrovat se můžete zde.

 

Výzva OP Z - Podpora inovačního prostředí

1. 4. 2016 - OP Z

Řídící orgán OP Z vyhlásil výzvu č. 124 Podpora inovačního prostředí. Specifickým cílem výzvy je zvýšení kvality a kvantity využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Výzva podporuje čtyři oblasti - datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu. 

Datum ukončení příjmu žádostí je do 30. 11. 2016 16 hodin. Výzva a další dokumenty jsou dostupné zde.

Výzva OP VVV - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

30. 3. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV dnes vyhlásil výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3 OP VVV. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou obce či svazky obcí, které jsou zapojené v rámci KPSVL. VVŠ mohou být zapojeny do projektů v roli partnera. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Program INTERREG EUROPE

23. 3. 2016 - Další granty

Druhá výzva k předkládání projektů do programu Interreg Europe bude vyhlášena od 5. 4. - 13. 5. 2016. Bližší informace naleznete na webových stránkách programu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá Národní informační den Programu Interreg Europe. Akce se uskuteční 31. 3. 2016 v Praze (v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí). Registrovat se můžete zde.

Souhrnná informace k výzvě OP Z č. 03_16_061

22. 3. 2016 OP Z

OPR zpracoval souhrnnou informaci k výzvě v OP Z (OP Zaměstnanost) č. 03_16_061 - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu. Tuto souhrnnou informaci si můžete stáhnout ZDE.
Bližší informace k výzvě naleznete na webu OPR a na stránkách ESF ČR.

FAQ výzvy OP VVV "Excelentní výzkum"

21. 3. 2016 OP VVV

MŠMT zveřejnilo seznam často kladených otázek k výzvě OP VVV "Excelentní výzkum". Dokument je ke stažení zde.

Harmonogram výzev OP VVV na rok 2016

21. 3. 2016 OP VVV

Byl zveřejněn poslední draft Harmonogramu výzev do OP VVV pro rok 2016.
Draft harmonogramu naleznete ZDE. Výzvy relevantní pro MU jsou žlutě vyznačeny.

TA ČR vyhlásila soutěž v programu Epsilon

16. 3. 2016 - TA ČR

Technologická agentura vyhlásila 2. veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje - a sice od 16.3. do 27.4. 2016.
Informace a materiály k soutěži zde.

Doplnění záložky "Etika" v ISEPu

11. 3. 2016 - Jiné

V ISEPu v Editoru Návrhů projektů je vytvořena nová záložka "Etika", která se objeví pokud navrhovatel zaškrtne v základních informacích ano u otázky "Potřebuje Váš projekt posouzení Etickou komisí pro výzkum MU?". Po kompletním vyplnění této záložky je potřeba údaje uložit a předat Etické komisi pro výzkum.

Aktuálně je posouzení Etické komise pro výzkum potřeba k soutěžím GA ČR (relevantní projekty zabývající se výzkumem na lidech). Termín přijímání pro posouzení žádostí Etickou komisí pro výzkum v rámci soutěže GA ČR je 16. 3. 2016.

Byla vyhlášena výzva OP Z

11. 3. 2016 - OP Z

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost se zaměřením na snížení rozdílu v postavení žen a mužů na trhu práce. Datum ukončení příjmu žádostí je 2. 5. 2016. Text výzvy a všechny přílohy naleznete na webových stránkách Evropského sociálního fondu

Školení představující nejvýznamnější grantové poskytovatele

4. 3. 2016 - Jiné

Odbor výzkumu RMU pořádá 2-hodinové školení představující nejvýznamnější národní a mezinárodní grantové poskytovatele a systém projektové podpory na MU. Školení je určeno zejména nově nastupujícím vědeckým pracovníků.

Školení se koná ve středu 23. 3. 2016 od 9 do 11 hodin ve velké zasedací místnosti RMU (4. patro). 

Informace o obsahu školení naleznete v programu. Registrovat se můžete zde.

Workshop Marie Skłodowska-Curie - Individual Fellowships

1. 3. 2016 - H2020

Odbor výzkumu RMU organizuje workshop zaměřený na strukturu projektových návrhů MSCA Individual Fellowship a jejich praktickou přípravu. Na workshopu bude možnost konzultovat projektové nápady připravované pro soutěž s uzávěrkou 14. 9. 2016.

Workshop se koná 30. 3. 2016 od 13 hodin v Otevřené zahradě na Údolní 33. Bližší informace a možnost registrace naleznete na webových stránkách OV RMU.

Prezentace ze semináře k výzvě Excelentní výzkum

23. 2. 2016 - OP VVV

ŘO zveřejnil na svých stránkách prezentace ze semináře k výzvě Excelentní výzkum, který se konal 17. února 2016 v Praze. Materiály jsou ke stažení zde.

Zápis OPR ze semináře k výzvě Excelentní výzkum - OP VVV

23. 2. 2016 - OP VVV

Zápis OPR ze semináře k výzvě Excelentní výzkum PO OP VVV konaného dne 17. února 2016 v Praze je k dispozici pro stažení zde.

Mnohé dotazy nebyli zástupci MŠMT schopni na místě zodpovědět, nicméně budou zodpovězeny v rámci FAQ.

Nová verze výzvy "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů"

22. 2. 2016 - OP VVV

ŘO OP VVV zveřejnil novou verzi výzvy "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů" v rámci PO 2. Jedná se jen o drobné kosmetické úpravy na základě upozornění ze strany MU:
- byla odstraněna chybná informace o povinnosti zpracování CBA,
- byla odstraněna chybná informace o doložení projektové žádosti také v anglickém jazyce.

Předkladatelé v rámci této výzvy nezpracovávají CBA. Projektová žádost je předkládána pouze v českém jazyce.

Aktuální verzi této výzvy naleznete ZDE.

Vyhlášení veřejných soutěží GAČR

16. 2. 2016 - GAČR

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2017. Soutěžní lhůta končí 30. 3. 2016. Další informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.

 

Spolupráce na projektu ve výzvě Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik 

16. 2. 2016 - OP VVV

Kabinet informačních studií a knihovnictví FF připravuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU projektovou žádost v rámci OP VVV výzvy "Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů". Žádáme zájemce, kteří by se chtěli do daného projektu zapojit, ať kontaktují oddělení výzkumu a vývoje FF - Ing. Táňu Sochorovou nebo Ing. Alžbětu Dvořákovou. Děkujeme.

 

Souhrnné přehledy k výzvám OP VVV

15. 2. 2016 - OP VVV

OPR zpracoval souhrnný přehled nejdůležitějších informací k níže uvedeným vyhlášeným výzvvám OP VVV.

- Excelentní výzkum (PO1), ke stažení ZDE

- Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (PO2), ke stažení ZDE

Souhrnné přehledy k výzvám OP VVV - ESF a ERDF

10. 2. 2016 - OP VVV

OPR zpracoval souhrnný přehled nejdůležitějších informací k vyhlášeným výzvám v PO 2 OP VVV.

 - Souhrnný přehled k ESF výzvě je ke stažení ZDE

- Souhrnný přehled k ERDF výzvě je ke stažení ZDE 


Zároveň byly aktualizovány záložky na webových stránkách OPR, které jsou věnovány právě těmto výzvám.

Vyhlášení výtvarné soutěže „PROPOJENÝ SVĚT - život ve městě budoucnosti“

10. 2. 2016 - Jiné

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašují v rámci Industry IV.0 druhý ročník výtvarné soutěže „PROPOJENÝ SVĚT - život ve městě budoucnosti“. Soutěž si klade za cíl poukázat na kreativní rovinu aktuálně vznikajících nových technologií, materiálů, vynálezů a inovací a jejich zpřístupnění celé společnosti uměleckou formou v etapě IV. průmyslové revoluce a změny životního stylu.

Zde naleznete: zadání soutěže, přihlášku a další informace.

Souhrnný přehled k výzvě Výzkumné infrastruktury pro vždělávací účely - budování či modernizace (OP VVV)

10. 2. 2016 - OP VVV

OPR zpracoval souhrnný přehled nejdůležitějších informací k vyhlášené výzvě v PO1 "Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace".

 

Dokument je ke stažení zde.

Výzva OP VVV - Excelentní výzkum

8. 2. 2016 - OP VVV

Dne 8. 2. 2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV. Koordinátorem na MU je prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. Prosíme zájemce o účast v projektu/projektech, aby kontaktovali písemně se svým projektovým záměrem oddělení výzkumu a vývoje FF - Ing. Táňu Sochorovou nebo Bc. Alžbětu Dvořákovou.

Informace k výzvě jsou umístěny na stránkách MŠMT.

Vyhlášení nových výzev OP VVV

5. 2. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV dnes vypsal avizované čtyři komplementární výzvy.

    ESF výzva pro vysoké školy

    ERDF výzva pro vysoké školy

    Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

    Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Dokumentaci k vyhlášeným výzvám naleznete ZDE.

Povinné přílohy k výzvám OP VVV

3. 2. 2016 - OP VVV

Řídící orgán OP VVV zveřejnil na svých webových stránkách povinné přílohy žádosti k výzvám OP VVV.

Metodický list k LA grantům GAČR

3. 2. 2016 - GA ČR

OV RMU vydalo metodický list k LA grantům 2017 - ke stažení zde.

Soutěž Neuron Impuls 2016

29. 1. 2016 - Jiné

Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlásil 6. ročník soutěže Neuron Impuls, která je určena mladým a vyjímečným vědcům do 40 let. Vítěznému projektu bude udělen nadační příspěvek v hodnotě až 1 milion korun. Více informací naleznete na webových stránkách. Termín pro podání žádostí vložených prostřednictvím webového rozhraní je od 1. února do 31. března 2016.

Výzva OP VVV - Budování expertních kapacit - transfer technologií

27. 1. 2016 - OP VVV

Dne 27. ledna 2016 vyhlásilo MŠMT výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP VVV. Koordinátorem výzvy na MU je RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. Dalšími kontaktními osobami za CTT jsou Ing. Jiří Velinský a Mgr. Hana Půstová.

 

Aktuální informace OPR k výzvě budou v nejbližší době uveřejněny.

 

Informace k výzvě jsou umístěny na stránkách MŠMT.

Akční plán RIS3 JmK - předkládání projektových fiší

27. 1. 2016 - Jiné

Na základě informací ze strany JIC je možné předkládat nové projektové fiše, které mají ambici být zařazeny do Akčního plánu RIS3 JmK. Projektové fiše  budou předkládány v rámci Pracovní skupiny Excelence ve výzkumu při JIC a měly by tedy svým zaměřením spadat do Klíčové oblasti změn B: Excelence ve výzkumu (viz znění RIS od str. 21).

 

Prosíme o zaslání projektové fiše do čtvrtku 4. 2. 2016 do 12:00 hod. na  email: veda@phil.muni.cz. Následně budou zaslané návrhy fiší předloženy ke schválení vedení MU.

 

Projektové fiše do Klíčové oblasti změn D: Evropsky špičkové školství zatím nejsou předmětem sběru, o případném termínu Vás budeme informovat.

 

Zveřejnění draftů harmonogramů výzev OP VVV

27. 1. 2016 - OP VVV

ŘO OP VVV zveřejnil draft Harmonogramu výzev 2015, 3. verze a dále draft Harmonogramu výzev 2016. Oba harmonogramy byly projednány a schváleny na zasedání Hlavní plánovací komise programu, dne 14. ledna 2016. V současné době probíhá finalizace zápisu z daného jednání, následně budou zveřejněny finální verze obou harmonogramů.

Oba harmonogramy naleznete ZDE.

 

Upozornění OPR - draft harmonogramu výzev 2015 není relevantní, jsou zde uvedena chybná data i s ohledem na již vypsané výzvy. Ze strany MŠMT zřejmě došlo k chybě při jeho zveřejnění - o nápravě Vás budeme informovat.

 

Projektové záměry OP VVV

22. 1. 2016 - OP VVV

V návaznosti na nově vyhlášené výzvy v rámci OP VVV je nutné, pokud budete mít zájem o účast na daném projektu, kontaktovat nejprve oddělení výzkumu a vývoje FF - Ing. Táňu Sochorovou nebo Bc. Alžbětu Dvořákovou. Děkujeme.

Nadační program pro rok 2016

22. 1. 2016 - Jiné

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje „Nadační program pro rok 2016", jehož nedílnou součástí jsou i podmínky pro poskytnutí nadačních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v oblastech, které souvisí s působením Nadace ČLF. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách.

Prodloužení termínu pro podání žádostí o podporu - výzva Podpora excelentních výzkumných týmů

21. 1. 2016 - OP VVV

MŠMT prodloužilo termín pro odevzdání projektů do výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů do 22. února 2016.

Text prodloužené výzvy je k dispozici zde.

Aktualizace dokumentů OP VVV

21. 1. 2016 - OP VVV

MŠMT zveřejnilo aktualizace následujících dokumentů s účinností od 20. ledna 2016:

Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+

Pravidla pro žadatele a příjemce OP VVV - obecná část, verze 3

Příloha č. 15 Čestné prohlášení k zajištění vlastních prostředků

Výzva OP VVV - Gramotnosti

21. 1. 2016 - OP VVV

Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_012 Gramotnosti. Koordinátorkou výzvy je doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem nejprve oddělení výzkumu a vývoje FF - Ing. Táňu Sochorovou nebo Bc. Alžbětu Dvořákovou, následně potom Ing. Martinu Dvořákovou.

Informace k výzvě jsou umístěny na stránkách MŠMT.

Výzva OP VVV - Budování kapacit pro rozvoj škol

20. 1. 2016 - OP VVV

Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem nejprve oddělení výzkumu a vývoje FF - Ing. Táňu Sochorovou nebo Bc. Alžbětu Dvořákovou, následně potom Ing. Martinu Dvořákovou.

Informace k výzvě jsou umístěny na stránkách MŠMT

Výzva OP VVV - Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik

20. 1. 2016 - OP VVV

Dne 20.1.2016 vyhlásilo MŠMT výzvu 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik. Koordinátorem výzvy je doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. na PdF. Zájemci o účast v projektu/projektech podávaných za MU kontaktujte písemně se svým konkrétním projektovým záměrem nejprve oddělení výzkumu a vývoje FF - Ing. Táňu Sochorovou nebo Bc. Alžbětu Dvořákovou, následně potom Ing. Martinu Dvořákovou.

Informace k výzvě jsou umístěny na stránkách MŠMT.

Online seminář H2020 - Participant Portal 

20. 1. 2016 - H2020

Technologické centrum AV ČR pořádá semináře na téma Administrativní řízení projektů H2020: Participant Portal. Vzhledem k omezené kapacitě je možné seminář dne 9. 2. 2016 (Praha) sledovat online. Aktuální program vč. registračního odkazu naleznete na webových stránkách.

Výzva k podávání rakousko - českých projektů GA ČR 

18. 1. 2016 - GA ČR

GA ČR vydala výzvu k podávání rakousko - českých návrhů projektů v základním výzkumu (LA granty). Soutěžní lhůta: 14. 1. 2016 - 18. 3. 2016. Více informací naleznete na webových stránkách.

Program spolupráce Interreg AT-ČR

11. 1. 2016 - Další granty

Byl spuštěn systém eMS pro podávání projektových žádostí v rámci programu spolupráce Interreg AT-ČR. Informace o programu a jeho jednotlivých prioritních osách naleznete na webových stránkách.

Setkání fakultní veřejnosti - podávání přihlášek GA ČR

8. 1. 2016 - Jiné

Dne 20. 1. 2016 od 13 hodin se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu FF MU setkání fakultní veřejnosti k aktuální situaci v podávání přihlášek GA ČR. Na setkání bude řešena problematika počtu financovaných projektů v humanitních vědách, novinky v zadávací dokumentaci GA ČR, nejčastější chyby v přihláškách a důvody pro nepřijetí návrhů do soutěže, práce s aplikací GRIS. Účast přislíbili předsedové a členové hodnoticích panelů prof. Wihoda, prof. Spurný, doc. Raclavský, dr. Šefčík, doc. Fasora.

Druhá výzva na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU

8. 1. 2016 - Další granty

Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU. Podpořené projekty budou dílčími projekty v rámci projektu TAČR - GAMA. Dílčí projekty musí splňovat "Pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA". Další informace naleznete zde.

Husova nadace

4. 1. 2015 - Další granty

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila soutěž o granty a stipendia. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 9. 9. 2016. Bližší informace včetně odkazu na webový formulář žádosti naleznete na webových stránkách.

Vyhlášení výsledků NAKI II.

22. 12. 2015 - MKČR

MK ČR zveřejnilo na svých webových stránkách výsledky soutěže NAKI II. pro rok 2016.

Konference "Translation Landscapes"

18. 12. 2015 - Ostatní

University of Szczecin (General and Professional Translation Studies Division - Institute for German Philology) pořádá mezinárodní vědeckou konferenci "Translation Landcapes". Konference se bude konat 29. - 30. 11. 2016 v konferenčním centru Pobierowo. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Avíza výzev OP VVV

18. 12. 2015 - OPVVV

MŠMT zveřejnilo avíza výzev Prioritní osy 1 (Výzkumné infrastruktury; Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace) a Prioritní osy 2 (Budování expertních kapacit - transfer technologií; ESF výzva pro vysoké školy; ERDF výzva pro vysoké školy; Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů). Avíza jsou dostupná zde.

Připravované výzvy H2020

18. 12. 2015 - H2020

Na našich webových stránkách k programu H2020 jsme zveřejnili několik připravovaných výzev, které budou otevřeny v příštím roce.

Avíza výzev OP VVV

4. 12. 2015 - OPVVV

MŠMT zveřejnilo avíza výzev Budování kapacit pro rozvoj škol I.; Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů; Gramotnosti; Excelentní výzkum. Avíza jsou dostupná zde.

Předběžné termíny Interreg V-A SK-CZ

27. 11. 2015 - Další granty

Řídící orgán programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ stanovil předběžné termíny úvodní konference na 20. 1. 2016 a vyhlášení první výzvy na konec února 2016. Další zprávy na webových stránkách programu.

Divadelní grant DILIA

20. 11. 2015 - Další granty

Divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. vypisuje divadelní granty DILIA. Granty jsou určeny k podpoře studentských činoherních projektů. Uzávěrka podání žádostí je 15. prosince 2015. Bližší informace naleznete zde.

Harmonogram výzev OP VVV 2015

19. 11. 2015 - OPVVV

MŠMT zveřejnilo harmonogram výzev na rok 2015. Spolu s dalšími informacemi jej naleznete na našich webových stránkách.

Konference SGEM Vienna 2016

19. 11. 2015 - Jiné

Vědecká konference SGEM Vienna 2016 se bude konat ve dnech 6. - 9. 4. 2016 ve Vídni. Konference se bude věnovat těmto tématům - politologii, historii, filozofii, dějinám umění, současnému umění, divadelní a musická umění, architektura a design. Bližší informace, detailní přehled témat, termíny uzávěrek a možnost registrace naleznete na webových stránkách konference

Připravované veřejné  zakázky - program Beta

19. 11. 2015 - TAČR

Technologická agentura ČR zveřejnila seznam připravovaných veřejných zakázek (seznam výzkumných potřeb). Seznam je dostupný na webových stránkách TA ČR, kde budou dostupné i informace o vyhlášení veřejných zakázek, nebo přímo zde

Hodnocení VaV projektů financovaných z veřejných zdrojů

11. 11. 2015 - Jiné

Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s. pořádá seminář Hodnocení VaV projektů financovaných z veřejných zdrojů. Seminář se uskuteční 13. 11. 2015 v Liberci. Bližší informace, program a možnost registrace naleznete na webových stránkách Sympozia Sychrov.

Přednášky Střed zájmu: IT

10. 11. 2015 - Jiné

Kancelář Kreativní Evropa zve na sérii přednášek, prezentací a debat na téma využití digitálních technologií v kultuře. Akce se bude konat 18. 11. 2015 v Praze. Bližší informace a možnost registrace naleznete na webových stránkách Culturenet.

 

 

– Archiv aktualit za rok 2015

– Archiv aktualit za rok 2014 

Archiv aktualit za rok 2013

 


Osobní nástroje