Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Archiv aktualit 2014
Akce dokumentů

Archiv aktualit 2014

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Pondělí 15.02.2016 11:03

 

Výsledky soutěže Grantového fondu pro akademické pracovníky FF MU

17. 12. 2014 - Děkanský grant

Děkan FF MU prof. PhDr. Milan Pol, CSc., rozhodl na základě doporučení hodnotící komise o výběru návrhů projektů z Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU pro rok 2015. V přiloženém souboru naleznete seznam podpořených projektů. 

Přednáška Conflict model of migration and cultures of human mobility

9. 12. 2014 - Jiné

Ekonomická společnost Masarykovy univerzity pořádá dne 23. 1. 2015 na Ekonomicko-správní fakultě MU přednášku profesora Dr. Ibrahima Sirkeciho "Conflict model of migration and cultures of human mobility". Bližší informace o konání přednášky najdete v přiložené pozvánce.

Granty TGM 2015

8. 12. 2014 - Další granty

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity (SAPMU) vyhlašuje granty TGM pro období 15. 3. 2015 - 30. 6. 2016. Cílem grantů TGM je odborná, finanční a materiální podpora studentských projektů zaměřených na rozvoj demokracie a občanské společnosti v České republice i ve světě. 

Granty TGM se udělují ve výši 4.000,- - 50.000,- Kč. Žadatelem o grant TGM může být pouze student MU. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2015. Další informace (včetně formuláře žádosti) naleznete na webových stránkách SAPMU.

Publikace H2020 - Pravidla financování projektů

5. 12. 2014 - H2020

Technologické centrum AVČR připravilo publikaci HORIZON 2020 Pravidla financování projektů, která se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 - ve výzkumných a inovačních akcích (RIA), inovačních akcích (IA) a koordinačních a podpůrných akcích (CSA).

Brožura vyšla pouze v elektronické verzi a je ke stažení zde.

Výzva na podporu literárních překladů

5. 12. 2014 - Další granty

Výkonná agentura EACEA uveřejnila výzvu na podporu literárních překladů z evropských jazyků v rámci evropského programu kreativní Evropa - Kultura. Grant je určen na vydání beletrie včetně poezie, komiksů, divadelních her či dětské literatury (překlad, tisk, distribuce a propagace) 3-10 titulů, které dosud nebyly přeloženy. Uzávěrka výzvy je 4. února 2015 ve 12:00 hodin.

Formuláře a další informace naleznete na webových stránkách agentury EACEA nebo v aktualitách na webových stránkách Kanceláře Kreativní Evropy.

Výzva pro podávání žádostí o finanční podporu ověření funkčnosti technologie/produktu (tzv. fáze proof of concept)

28. 11. 2014 - Jiné

Byla vyhlášena 2. interní výzva pro podání žádostí o finanční podporu ověření funkčnosti technologie/produkty (tzv fáze proof of concept). Sběr žádostí je do 10. 12. 2014. Realizace konec ledna 2014 až polovina května 2015. Podporu lze využít na nákup externích služeb za účelem ověřování technologie. Maximální výše podpory 500tis. Kč včetně DPH (1 dodavatel max. 200tis Kč bez DPH). V případě zájmu kontaktujte Ing. Jurášovou (OVaV FF MU).

Výzva k členství v Young Academy of Europe

28. 11. 2014 - H2020

Young Academy of Europe (YAE) je skupina špičkových mladých výzkumných pracovníků, kteří získali titul Ph.D. před méně než 12 lety. Jejím cílem je mj. proaktivně ovlivňovat evropskou vědní politiku. Mezi členy akademie jsou vedoucí osobnosti výzkumu a řešitelé prestižních ERC grantů. Více informací najdete zde. Nominace lze zasílat každé 3 měsíce s uzávěrkami 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.

Pozvánka na konferenci Kultura 360°

26. 11. 2014 - Jiné

Institut umění zve na konferenci, na které představí cíle a výstupy výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (zahrnuje architekturu, design, reklamu, film, hudbu, knihy a tisk, scénická umění, kulturní dědictví a další).

Program, bližší informace a možnost registrace naleznete zde.

Pozvánka k účasti na mentoringovém programu

26. 11. 2014 - Jiné

Sociologický ústav Akademie věd ČR zve na zahajovací večer mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce, který se uskuteční 8. prosince 2014 od 16:30 hod v galerii Café Louvre v Praze. 

Možnost registrace a další informace naleznete zde.

Pozvánka na prezentaci grantu pro výzkum v USA

20. 11. 2014 - Další granty

Fulbrightova komise zve na prezentaci organizací a grantových programů podporujících vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a USA, jmenovitě Fulbrightova programu, pražské pobočky amerického Úřadu pro námořní výzkum a Amerického vědeckého informačního střediska. Prezentace se koná 25. 11. od 17:30 v Americkém centru v Praze. Více informací naleznete na webových stránkách Fulbrightovy komise a Amerického centra.

II. grantová výzva Dejme (že)nám šanci

20. 11. 2014 - Norské fondy

Nadace Open Society Fund rozdělí celkem 21,5 milionů korun z norských fondů na malé granty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí. Uzávěrka je 14. ledna 2015.

O granty mohou žádat obce, kraje, firmy, akademický sektor, nevládní i jiné organizace. Granty ve výši 132 500 až 6 624 970 korun půjdou na podporu projektů v délce 6 až 12 měsíců. Více informací naleznete zde.

Seminář "Career Paths Leading to Successful ERC Application"

13. 11. 2014 - H2020

Realizační tým projektu RKO Jižní Morava pořádá seminář Career Paths Leading to Successful ERC Application. Seminář, který se bude konat 20. listopadu 2014, povede Lotte Jaspers - expertka z holandské konzultační společnosti Yellow Research.

Seminář je určen především pro výzkumné pracovníky na počátku své kariéry, kteří se chtějí v blízké budoucnosti zapojit do jednotlivých výzkumných grantů, jako jsou granty ERC nebo Marie Skłodovska-Curie.

Podrobné informace a možnost registrace naleznete v pozvánce.

Call for Papers: Journal of Arts and Humanities (JAH)

13. 11. 2014 - Jiné

Šéfredaktor multidisciplinárního, recenzovaného odborného vědeckého časopisu Journal of Arts and Humanities, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research, Marylend, USA, vyzývá k publikování článků v prosincovém vydání časopisu. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Call for Papers: International Journal of Humanities and Social Science

5. 11. 2014 - Jiné

International Journal of Humanities and Social Science vyzývá k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 31. prosince 2014. Uzávěrka zasílání článků je do 30. listopadu 2014. Další informace naleznete zde.

Konference "Řízení mezinárodních výzkumných projektů"

29. 10. 2014 - Jiné

Univerzita Palackého v Olomouci pořádá dne 19. 11. 2014 konferenci, která má poskytnou účastníkům informace z oblasti řízení mezinárodních výzkumných projektů. V programu budou připraveny přednášky k Horizontu 2020 a moderované panelové diskuze za účasti hodnotitelů, úspěšných žadatelů a řešitelů mezinárodních výzkumných projektů.

Podrobné informace (včetně programu a možnosti registrace) naleznete na webových stránkách RKO pro střední Moravu.

Seminář "European Research Council and the Czech Republic - Horizons for Social Sciences and Humanities"

29. 10. 2014 - H2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Kanceláří víceprezidenta ERC Pavla Exnera pořádá dne  14. listopadu 2014 na Karlově univerzitě seminář zaměřený na mladé vědce (Ph.D.) z oblasti sociálních a humanitních věd, kteří mají nebo budou mít potenciál pro špičkový badatelský výzkum.

Bližší informace, včetně odkazů na registrační formulář, naleznete na webových stránkách programu Horizon 2020.

Call for Papers: International Journal of Arts and Commerce

29. 10. 2014 - Jiné

International Journal of Arts and Commerce vyzývá k k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 28. listopadu 2014. Uzávěrka zasílání článků je do 20. listopadu 2014. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Mezinárodní sympozium Literární a knižní kultura v digitálním věku

22. 10. 2014 - Jiné

Vydavatelství Filozofické fakulty UP v Olomouci pořádá mezinárodní sympozium Literární a knižní kultura v digitálním věku. Sympozium se koná na Filozofické fakultě UP v Olomouci ve dnech 27. - 29. dubna 2015. Anotace příspěvků jsou přijímány do 30. listopadu 2014 emailem. Webové stránky konference budou spuštěny od 1. listopadu 2014.

Další informace naleznete v pozvánce. Přihlásit se na konferenci můžete pomocí formuláře.

Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační řízení pro rok 2015

22. 10. 2014 - Další granty

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení pro rok 2015 na nekomerční projekty z oblasti knihoven, a to v programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Knihovna 21. století (K 21).

Uzávěrka přijímání návrhů je 10. prosince 2014. Bližší informace naleznete na webových stránkách VISK nebo na webových stránkách Ministerstva kultury.

Dotace v oblasti kultury pro rok 2015

22. 10. 2014 - Další granty

Magistrát města Brna zveřejnil výzvu k předkládání žádostí o dotaci v oblasti kultury na rok 2015. Žádosti se podávají do 31. října 2014 v elektronické i písemné podobě. Bližší informace naleznete na webových stránkách města Brna.

Kvůli omezenému počtu návrhů za každého uchazeče, prosím v případě zájmu kontaktujte Ing. Soňu Válekovou.

Call for Papers: Journal of Business and Social Research (IJBSR)

17. 10. 2014 - Jiné

Vedoucí editor recenzovaného časopisu Journal of Business and Social Research, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research (Marylend, USA), vyzývá k publikování článků v listopadovém vydání časopisu. Bližší informace naleznete v přiloženém souboru.

Sakarya university pořádá konference ISTEC 2014 a IDEC 2014

17. 10. 2014 - Jiné

Sakarya university pořádá konference International Sience, Technology and Engeneering Conference 2014 a International Distance Education Conference 2014 ve dnech 18. - 20. prosince 2014. 

přiloženém souboru naleznete bližší informace, data uzávěrek a odkazy na webové stránky konferencí.

Call for Papers: Journal of Arts and Humanities (JAH)

17. 10. 2014 - Jiné

Šéfredaktor multidisciplinárního, recenzovaného odborného vědeckého časopistu Journal of Arts and Humanities, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research, Marylend, USA, vyzývá k publikování článků v listopadovém vydání časopisu. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Konference "Balancování mladých vědců: kariéra i rodina"

16. 10. 2014 - Ostatní

Konference "Balancování mladých vědců: kariéra i rodina" pořádaná Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) se koná dne 27. listopadu 2014 od 10 hodin v Barceló Brno Palace. Konference je určena všem pracovníkům ve vědě a výzkumu, zejména pak samotným mladým vědcům a vědkyním.

Program konference, registrační formulář a další informace naleznete zde. Kapacita konference je omezená. Během akce bude zdarma zajištěno hlídání dětí specializovanou agenturou. Pozvat můžete i své kolegy ze zahraničí, akce bude tlumočena do angličtiny.

Pozvánka JIC

15. 10. 2014 - Ostatní

Jihomoravské inovační centrum a realizační tým projektu RKO jižní Morava Vás zvou na informační den Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje - strategie chytré specializace.

RIS3 - strategie inteligentní specializace je nový koncept v rámci Evropské unie, který bude využit při čerpání strukturálních fondů EU v období 2014 - 2020, vazba na regionální strategii je důležitá také v některých typech výzev v rámci H2020.

Informační den se uskuteční  21. 10. 2014 , 9:00 - 11:00 (registrace od 8:30) v Centru transferu technologií na VUT v Brně, Kounicova 67a, Brno, posluchárna 103.

Pozvánku včetně odkazu na registaci naleznete zde.

 

Newsletter Institutu pro kulturu diplomacie

15. 10. 2014 - Ostatní

Dne 15. 10. 2014 byl v ISu zveřejněn Newsletteru Institutu pro kulturu diplomacie. Kromě shrnutí dosavadní činnosti věnujte pozornost informacím věnovaným tématu profesního rozvoje, e-learningu a BA, MA a PhD programům v kulturní diplomacii. Newsletter ke stažení zde.

Seminář Technologické centrum AV ČR

13. 10. 2014 - Horizont

Dne 30. 10. 2014 proběhne v sídle Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1, 2. patro, seminář s názvemStriving and Supporting Excellence in Science: European Research Council and the Czech Republic.

Seminář je určen pro vědce krátce po PhD, nikoli nutně 2 roky, kteří mají nyní nebo v budoucnu potenciál pro skutečně excelentní výzkum  a plánují účast v grantových programech ERC.

 

Akce je zaměřena na dvě vědecké oblasti - "vědy o živé přírodě" a "fyzikální vědy a inženýrství". Mezi řečníky budou držitelé ERC grantů z ČR i zahraničí a někteří hodnotitelé ERC.

Bližší informace, včetně odkazů na registrační formulář naleznete na stránkách programu Horizont 2020. Program je k dispozici zde.

Seminář bude v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka nebude zajištěn.

 

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pro oblast sociálních a humanitních věd bude samostatný seminář "European Research Council and the Czech Republic: Horizons for Social Sciences and Humanities", který se bude konat 14. 11. 2014 na Karlově univerzitě v Praze (bližší informace budou brzy zveřejněny).

Den otevřených dvěří CTT

10. 10. 2014 - Ostatní

Dne 16. 10. 2014 proběhne v Centru pro transfer technologií TT DAY -  den otevřených dveří (Komenského nám. 2, Brno, 1. patro ) od 15 do 19 hodin. V průběhu neformálního odpoledního programu se můžete seznámit s vynálezy vzniklými na MU, prohlédnout si produkty úspěšných firem a poznat tým pracoviště. Program naleznete zde.

Informační den HORIZONT 2020 

7. 10. 2014 - Horizont 2020

Dne 23. 10. 2014 se uskuteční Informační den zaměřený na příležitosti pro společenské a humanitní vědy v letos zahájeném evropském rámcovém programu pro výzkum a inovace HORIZONT 2020.

 

Informační den se bude konat ve velké zasedací místnosti (č. 476), 4. patro, Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9, Brno 10:00 - 14:45.

Informační den proběhne ve dvou blocích, z organizačních důvodů je nutné se zaregistrovat na každý blok zvlášť.

Dopolední blok - pozvánka + další informace zde.

Odpolední blok - pozvánka + další informace zde.

 

Výzvy k předkládání návrhů mezioborových projektů

1. 10. 2014 - Další granty

Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil 3. výzvu k předkládání návrhů mezioborových projektů s počátkem řešení 1. 3. 2015. Příjem návrhů projektů mezioborových výzkumných projektů bude probíhat prostřednictvím elektronické aplikace ISEP do 18. listopadu 2014.

Podrobné informace naleznete vPravidlech programu podpory výzkumu pro rok 2015. Formulář návrhu je dostupný v ISu. Postup předložení návrhů a harmonogram soutěže je dostupný na stránkách OV RMU.

Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU

1. 10. 2014 - Děkanský grant

Děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vyhlásil soutěž Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU pro rok 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách v části Děkanský grant.

Fond rozvoje Masarykovy univerzity

1. 10. 2014 - FRMU

Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách v části FRMU.

Seminář - práce s Paricipant Portal

23. 9. 2014 - H2020

Technologické centrum AV ČR pořádá v Brně a Praze seminář na téma PARTICIPANT PORTAL - portál pro předkládání a řízení projektů H2020. Bližší informace a možnost přihlášení naleznete na webových stránkách h2020.cz.

TA ČR - Seminár na Mezinárodním strojírenském veletrhu

19. 9. 2014 - Jiné

Technologická agentura ČR pořádá seminář "Výsledky výzkumu a inovací, státní podpora a cesta na trhy", který se uskuteční 30. září 2014 od 10:00 v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Bližší informace a možnost přihlášení na seminář naleznete na webových stránkách TA ČR.

Výzva k účasti na vědecké konferenci Velkoměstské paláce

18. 9. 2014 - Jiné

Jednodenní mezioborová (architektura a urbanismus, historie, ekonomie, sociologie, stavební technologie) vědecká konference sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města. 

Konference se koná 3. 12. 2014. Registrace příspěvků je do 15. 10. 2014. Bližší informace naleznete na webových stránkách nebo v příloze.

Call for Fellowship - Fernand Braudel IFER Fellowships programme 

17. 9. 2014 - Jiné

Výzva září 2014 pro podávání žádostí o postdoktorandské výzkumné stáže ve Francii v délce trvání 9 měsíců. Uzávěrka přijímání žádostí je do 30. 9. 2014. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu a na těchto webových stránkách.

Vyhlášení soutěže Specifický výzkum a Program rektora pro rok 2015

16. 9. 2014 - Další granty

Rektor Masarykovy univerzity vyhlásil nový ročník soutěže studentských projektů Specifického vysokoškolského výzkumu a Programu rektora řídíce se Směrnicí MU č. 6/2012.

V rámci Specifického vysokoškolského výzkumu jsou vyhlášeny kategorie A (podpora grantových projektů specifického výzkumu) a kategorie B (podpora organizace studentských vědeckých konferencí). Pravidla upravuje aktualizovaná příloha č. 1. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách OV RMU.

V rámci Programu rektora jsou vyhlášeny kategorie C (podpora vynikajících diplomových prací) a kategorie D (podpora tvorby studentských časopisů). Pravidla upravuje aktualizovaná příloha č. 2. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách OV RMU.

Soutěžní lhůta obou soutěží začíná 17. 9. 2014 a končí 31. 10. 2014. Návrhy projektů se podávají prostřednictvím elektronického prostředí ISEP.

Call for Papers: Journal of Arts and Humanities (JAH)

16. 9. 2014 - Jiné

Šéfredaktor multidisciplinárního, recenzovaného odborného vědeckého časopistu Journal of Arts and Humanities, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research, Marylend, USA, vyzývá k publikování článků v příštím vydání časopisu. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Call for Papers: International Journal of Arts and Commerce

16. 9. 2014 - Jiné

International Journal of Arts and Commerce vyzývá k k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 29. srpna 2014. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Nabídka kurzu pro akademické pracovníky a doktorské studenty

10. 9. 2014 - Jiné

Cílem kurzu je individualizovaná metodicko-jazyková podpora, která má posílit pedagogické, akademické a odborné jazykové kompetence účastníků kurzu a současně poskytnout efektivní nástroje umožňující následný kontinuální rozvoj nabytých kompetencí v anglickém jazyce i po skončení kurzu. 

Další informace na internetové stránce. K registraci prosím využijte formulář.

Úvodní informační setkání proběhne ve čtvrtek 25. 9. 2014 v 16:00 ve Studovně CJV na adrese Komenského náměstí 2. Účast na setkání je dobrovolná, ale vhodná.

Kontaktní osoba: Štefan Kosztolányi 

Newsletter projektu Work-life balance vědeckých pracovníků projektů OP VaVpI

5. 9. 2014 - Jiné

Projekt Work-life balance směřuje k podpoře slaďování rodinného a profesního života vědeckých pracovníků. Newslettery i užitečné brožury najdete ke stažení na webových stránkách projektu.

Český literární fond - Nadační program pro rok 2014

2. 9. 2014 - Další granty

Správní rada Nadace Český literární fond vyhlašuje "Nadační program pro rok 2014". Pro mladé vědce do 35 let věku jsou k podpoře jejich účasti na zahraničních stážích a konferencích poskytována jednorázová cestovní stipendia. Termín pro odevzdání žádostí je 12. 9. 2014. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Českého literárního fondu - Nadační program pro rok 2014.

TAČR - výzva k podání nabídek k veřejné zakázce na služby

1. 9. 2014 - TAČR

Technologická agentura ČR vyzývá k podání nabídek k veřejné zakázce na služby s názvem "Výzkum rizikových faktorů, které predikují nehodovost řidičů v ČR." Více informací naleznete v průvodním dopisu a v zadávací dokumentaci.

The Getty Research Institute - rezidenční granty a stipendia

29. 8. 2014 - Další granty

The Getty Research Institute a the Getty Villa přijímají návrhy na rezidenční granty a stipendia pro roky 2015-2016, a to ve dvou oblastech "Art and Materiality" a "The Classical World in Context: Egypt". Uzávěrka příjmání návrhů je do 3. listopadu 2014.

Konference "Evropské strukturální fondy 2009-2014 aneb světlo a stín evropských projektů"

20. 8. 2014 - OP VK

Masarykova univerzita pořádá pod záštitou MŠMT ČR konferenci s názvem "Evropské strukturální fondy 2009-2014 aneb světlo a stín evropských projektů". Účelem konference je vytvořit prostor pro hodnocení zkušeností z jedinečného období implementace projektů strukturálních fondů EU v České republice. Konference je určena širokému okruhu zájemců.

Více informací, včetně předběžného programu naleznete na webových stránkách konference. Konference se uskuteční dne 2. října 2014 v prostorách hotelu International Brno.

Hledání partnera - HORIZONT 2020

13.8.2014 - Horizont 2020

Odbor výzkumu byl kontaktován s nabídkou spolupráce v projektu připravovaného na výzvu vyhlášenou v III. pilíři (Společenské výzvy) programu Horizont 2020. V případě dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Součkovou.

Materiály ke stažení zde.

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu - Brno

7. 8. 2014 - Jiné

V dnech 19. - 21. srpna se koná 5. ročník letní školy přípravy a řízení projektů. Přihlásit se můžete do 15. srpna. Letní škola je určená studentům doktorského studia a začínajícím vědcům do 34 let. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách Sympozia Sychrov.

Dvoudenní seminář "Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách"

7. 8. 2014 - Jiné

Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Olomouci spolu s Muzeem umění Olomouc a Výstavištěm Flora Olomouc, a. s. pořádají dvoudenní seminář Piaristé a jejich odkaz ve stavební architektuře a zahradách - působení piaristů na střední a severní Moravě a ve východních Čechách, který se bude konat 17. - 18. 9. 2014.

Bližší informace naleznete v programu a přihlášce. Termín uzavírání přihlášek je do 18. 8. 2014.

TAČR - aktuální veřejné zakázky programu BETA

1. 8. 2014 - TA ČR

Technologická agentura ČR zveřejnila aktuální veřejné zakázky programu BETA.

1) Vypracování metodiky měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlech (podání nabídek na TAČR do 11.8.2014, 13:00)

2) Příspěvek regionálních operačních programů EU ke změně percepce obyvatel sousedního státu v česko-rakouském pohraničí (podání nabídek na TAČR do 19.8.2014, 13:00).

Bližší informace naleznete: zde

Call for Papers: International Journal of Liberal Arts and Social Science

1. 8. 2014 - Jiné

International Journal of Liberal Artis and Social Science vyzývá k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 29. srpna 2014. Další informace naleznete zde.

Call for Papers: International Journal of Arts and Commerce

1. 8. 2014 - Jiné

International Journal of Arts and Commerce vyzývá k k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 29. srpna 2014. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Iniciativa START - výzva

24. 7. 2014 - Další granty

V rámci EUSDR Prioritní oblasti č. 10: Institucionální kapacita a spolupráce byla vyhlášena pilotní výzva v rámci iniciativy START, která je určena pro státy v rámci Dunajského regionu.  Projekty musí být realizovány ve spolupráci alespoň dvou Dunajského regionu a musí sledovat veřejný zájem a mít nadregionální dopad.

Termín výzvy je 18. 7. - 17. 9. 2014.

Alokace na jeden projekt je v rozmezí 10.000,- - 40.000,- EUR. Podporovány budou projekty zaměřené na rozvoj partnerství, vzdělávací aktivity jako např. workshopy, semináře, panelové diskuze a další.

Více informací naleznete na webových stránkách.

Aktion Česká republika - Rakousko

24. 7. 2014 - Další granty

Program na podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Podpora je poskytovaná ve dvou kategoriích, a to individuální (stipendia na studijní a vědecké pobyty a k účasti na letních jazykových a odborných školách) a institucionální (podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru - termín uzávěrek 15. 4., 15. 9. a 30. 11.).

Více informací na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Visegrad Fund - změna podmínek grantů

22. 7. 2014 - Další granty

Po první uzávěrce Malých grantů byly upraveny základní podmínky Malých, Standardních a Strategických grantů. Bližší informace naleznete nawebových stránkách Visegrad Fund.

Uzávěrky Malých grantů jsou 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.

Uzávěrky Standardních grantů jsou 15. března a 15. září.

"US Embassy Science Fellowship Program" - dr. Maria Zemankova

21. 7. 2014 - Jiné

V září 2014 přijede do Brna US Embassy Science Fellow, paní dr. Maria Zemankova. Cílem jejího pobytu je posílit výzkumnou spolupráci US a ČR. V průběhu jejího pobytu je plánován informační seminář (23. září 2014), dále je možné domluvit individuální konzultaci ve dnech 29. a 30. 9. 2014.

Návštěva bude přínosná zejména pro odborníky z oblasti informačních technologií, ale vzhledem k šíři záběru a zkušenostem paní Zemankove také pro výzkumníky z oblasti vývoje vzdělávacích nástrojů, modelování behaviorálních procesů, výzkumu sociálních médií, GIS atp.

V případě zájmu o účast na informačním dnu se přihlaste do 8. 8. 2014 do 10 hodin Ing. Jurášové emailem. Pokud budete mít zájem o konzultaci, přihlaste se rovněž Ing. Jurášové ve stejném termínu a do emailu (viz odkaz výše) uveďte vyhovující termín konzultace a jaký čas na konzultaci potřebujete.

Výzva k podání návrhu na člena předsednictva GA ČR

21. 7. 2014 - GA ČR

V souvislosti s rezignací člena předsednictva GA ČR vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání  návrhu na člena předsednictva  GA ČR pro obor "společenské a humanitní vědy". Více informací naleznete na webových stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

V případě zájmu o podání návrhu, kontaktujte proděkana pro výzkum a vývoj doc. Lukáše Fasoru.

Uzávěrka soutěže MOBILITY Spolupráce s Francií, Německem

16. 7. 2014 - Jiné

Uzávěrka pro odesílání návrhů projektů na MŠMT je 31. 7. 2014. V případě, že budete podávat návrh projektu, kontaktujte OVaV FF MU pro upřesnění harmonogramu odeslání. Bližší informace k soutěži MOBILITY Spolupráce s Francií, Německem naleznete na stránkách Odboru pro výzkum RMU nebo v přiloženém souboru.

Program SCOPES - spolupráce se Švýcarskem

26. 6. 2014 - Další granty

Byla vyhlášena výzva v rámci programu SCOPES, jehož účelem je navázat a posílit spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem. Tato výzva je zaměřena na podporu institucionálního partnerství, jejím cílem je přispět k rozvoji a modernizaci výzkumu a výuky ve východní Evropě. 

Podrobné informace, včetně termínu uzavření výzvy naleznete na stránkách MŠMT.

Uskutečněné setkání fakultní veřejnosti

25. 6. 2014 - GAČR

Prezentace z uskutečněného setkání fakultní veřejnosti k aktuálním otázkám GA ČR naleznete na stránkách Vědy a výzkumu - GA ČR.

TAČR - otázky a odpovědi

25. 6. 2014 - TAČR

Otázkách a odpovědích - kategorie ostatní se TA ČR vyjádřil k tématu patentové rešerše.  V Otázkách a odpovědích můžete najít užitečné informace k jednotlivým programům a veřejným soutěžím.

Metodický list HORIZON 2020

25. 6. 2014 - H2020

Odbor výzkumu RMU vypracoval Metodický list H2020: Příprava a podání návrhu projektu v programu EK Horizon 2020.Metodický list obsahuje návod, jak podat projekt (včetně základních informací k přípravě rozpočtu) a obrázkovou část s postupem, jak vyplňovat projektovou žádost na Paricipant Portal.

Informace o struktuře programu, základním pravidlům financování a typům aktivit naleznete v dokumentu H2020 v kostce.

TAČR - nové Všeobecné podmínky

25. 6. 2014 - TAČR

Technologická agentura ČR zveřejnila prohlášení k novým Všeobecným podmínkám. Jedná se o otázku změn Závazných parametrů řešení a dále prodloužení platnosti smluv a rozhodnutí až na období 3 let po ukončení řešení projektu a s tím spojené povinnosti a sankce. 

Sběr nominací do jednotlivých kategorií projektu Česká hlava

20. 6. 2014 - Jiné

V rámci projektu Česká hlava je společně s Vládou ČR vyhlášena každoroční soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční příspěvek. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, akademie věd a odborníků z praxe. 

Ceny jsou vyhlášeny v kategoriích: Národní cena vlády Česká hlava (za celoživotní mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji), Cena společnosti Kapsch (objev, patent či jiný mimořádný vědecký počin z oblasti technických věd), Cena Invence (objev, patent či jiný mimořádný vědecký počin z oblasti přírodních věd), Cena Industrie (nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci), Cena společnosti ČEZ (nejlepší práce studenta doktorandského studijního programu) a Certifikát "VYVINUTO V ČR" (nejvýznamnější inovační technologii či výrobek vyvinutý na území ČR).

Více informací naleznete ve statutu soutěže.

2-denní cyklus přednášek - Obecné zásady projektového řízení

19. 6. 2014 - Jiné

Odbor výzkumu RMU zve na 2-denní cyklu přednášek zaměřených na představení obecných zásad projektového řízení. V cyklu budou posluchači seznámeni se zásadami nezbytnými pro získání projektu, jeho efektivního řízení a úspěšnou finalizaci.

Přednášky povede doc. Janíček a na prezentace se můžete těšit ve dnech 20. 6.  a 27. 6. Přednášky v obou dnech poběží od 9 do 16 hodin, ve velké zasedací místnosti RMU. Více o přednáškách a kurzu Organizace a řízení vědy a projektového managementu naleznete na stránkách projektu PREFEKT. Přednášky jsou svým obsahem primárně cíleny na účastníky kurzu, tj. pokročilé doktorandy (mohou však být přínosné i dalším zájemcům).

Setkání fakultní veřejnosti k aktuální problematice GA ČR

16. 6. 2014 - GAČR

Setkání k aktuální situaci v podávání přihlášek GA ČR (s cílem zlepšit informovanost a zvýšit úspěšnost v přidělování grantů) se uskuteční v úterý 24. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FF MU. Další informace naleznete v pozvánce.

Studentská soutěž Nakladatelství Academia - výzva pro rok 2014

11. 6. 2014 - Jiné

Nakladatelství Academia vyhlásilo o 3. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Jedná se o přihlášení povedených diplomových prací za tento rok. Hlavní cenou v rámci každé kategorie (Vědy o živé přírodě a chemické vědy; Vědy o neživé přírodě; Humanitní a společenské vědy) je možnost vydat studentovi vítěznou práci při Nakladatelství Academia.

Další informace naleznete v přiloženém dopisu ředitele Jiřího Padevěta, textu výzvy a stanovách soutěže.

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu DELTA

11. 6. 2014 -  TAČR

1. veřejná soutěž v Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA je z důvodů omezených finančních prostředků vyhlašována pouze pro česko-vietnamskou spolupráci, a to ve výši 10 milionů Kč pro rok 2015. Soutěžní lhůta končí 28. 8. 2014.

Další podrobnosti a zadávací dokumentaci naleznete na webových stránkách TA ČR.

Seminář €uroprojekty

11. 6. 2014 - Jiné

Kancelář Kreativní Evropa spolu s Městskou knihovnou v Praze pořádá 17. 6. 2014 seminář zaměřený na financování kulturních projektů z programu Evropské Unie. Kromě programu Kreativní Evropa budou představeny další programy vhodné na podporu projektů z kulturních a kreativních oblastí. Další informace a možnost registrace naleznete na webových stránkách culturenet.cz.

Norské fondy a fondy EHP - Výzva pro podávání žádostí o přípravné návštěvy

5. 6. 2014 - Další granty

Dům zahraniční spolupráce vyhlásil v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia CZ 07 výzvu pro podávání žádostí o přípravné návštěvy. Program usiluje o podporu lidských zdrojů a znalostní základny v České republice a posiluje spolupráci mezi českými vzdělávacími institucemi a vzdělávacími institucemi v donorských zemích.

Text výzvy a další informace naleznete na webových stránkách DZS. Žádosti je možné podávat do 28. 7. 2014 do 15:00 hodin. 

Workshop "Jak napsat kompetitivní návrh projektu"

2. 6. 2014 - H2020

TC AV ČR pořádá workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodovska-Curie. Akce se uskuteční 30. 6. 2014 v konferenčním centru TC AV ČR. Workshop je určen zájemcům, kteří jsou již domluveni s hostitelskou organizací nebo připravují projekt s uzávěrkou 11. září 2014.

Bližší informace o programu, podmínkách účasti a registraci naleznete v pozvánce.

Seminář Konsorciální smlouva DESCA

2. 6. 2014 - H2020

TC AV ČR ve spolupráci s RKO Jižní morava pořádá seminář Konsorciální smlouva DESCA pro projekty Horizon 2020. Seminář se uskuteční v Brně (ÚTT VUT v Brně, Kounicova 67a) dne 25. 6. 2014 od 13 do 16 hodin.

Bližší informace naleznete v pozvánce.

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities

27. 5. 2014 - Jiné

Konference "International Academic Conference on Social Sciences and Humanities", která je určena pro vědce, pedaogy a studenty PhD, se bude konat v Praze ve dnech 13. - 14. 11. 2014 v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Hlavní okruhy konference jsou jazykověda, literatura, filozofie, psychologie, politika, sociologie a další. 

Uzávěrka přijetí příspěvku je 15. srpna 2014.

Uzávěrka registrace 25. října 2014 (včasná registrace do 15. 8. 2014).

Další informace naleznete na webových stránkách nebo v přiložené výzvě.

Aktualizace harmonogramu výzvy Česko-norského výzkumného programu

27. 5. 2014 - Další granty

MŠMT aktualizovalo harmonogram výzvy CZ09 Česko-norského výzkumného programu - plánované datum vyhlášení výsledků výzvy se posouvá na 15. července 2014.

Research grants for short term visiting scholars from the EU

23. 5. 2014 - Další grant

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (University of Alberta) vyzývá k podávání žádostí o krátkodobou výzkumnou stáž. Upřednostněny budou témata: Energie a životní prostředí, Demografický vývoj v nových členských států EU, Menšiny a multikulturalismus a Občanství, suverenita a správa.

Bližší informace naleznete na webových stránkách EU centra excelence University of Alberta nebo ve formuláři žádosti. Uzávěrka podávání žádostí je 15. června 2014.

Call for Papers: International Journal of Arts and Commerce

23. 5. 2014 - Jiné

International Journal of Arts and Commerce vyzývá k k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 20. června 2014. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Stipendia Fulbirghtova programu pro vědecké pracovníky 2015/2016

21. 5. 2014 - Jiné

Fulbrightovy stipendijní programy poskytují příležitost studovat, provádět výzkum nebo vyučovat v USA po dobu 3 - 10 měsíců. České vzdělávací a výzkumné instituce mají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA. Bližší informace naleznete v připojeném dokumentu nebo na stránkách Flubrightovy komise.

Call for Papers: Journal of Arts and Humanities (JAH)

20. 5. 2014 - Jiné

Šéfredaktor multidisciplinárního, recenzovaného odborného vědeckého časopistu Journal of Arts and Humanities, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research, Marylend, USA, vyzývá k publikování článků v příštím vydání časopisu. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Nové informace a metodický list- soutěž EPSILON TA ČR

19. 5. 2014 - TA ČR

Na stránkách OV RMU byl zveřejněn metodický list a  informace k seminářům k soutěži EPSILON.

Call for research proposals - "Data without Boundaries"

19. 5. 2014 - Jiné

Data without Boundaries (DwB) je projekt 7. rámcového programu, který podporuje rovný a jednoduchý přístup k oficiálním mikrodatům pro Evropský výzkumný prostor. Evropa potřebuje komplexní a jednoduše přístupnou vědeckou datovou infrastrukturu, aby byla schopna nepřetržitě produkovat špičkový výzkum a spolehlivě vyhodnocovat postupy.

Uzávěrka pro zaslání návrhů je 15. června a 15. října 2014. Podrobné informace naleznete ve výzvě nebo na webových stránkách projektu.

Call for Papers: International Journal of Liberal Arts and Social Science

14. 5. 2014 - Jiné

International Journal of Liberal Artis and Social Science vyzývá k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 20. května 2014. Další informace naleznete zde.

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž programu EPSYLON

14. 5. 2014 - TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila 1. veřejnou soutěž programu EPSYLON, který tématicky navazuje na program ALFA. Soutěžní lhůta končí dnem 30. 6. 2014. Zadávací dokumentaci a další informace naleznete na webových stránkách TA ČR. Podrobný popis cílů jednotlivých podprogramů naleznete v příloze č. 8 zadávací dokumentace.

EU-CHINA RESEACHR AND INOVATION PARTNERSHIP (ECRIP)

9. 5. 2014 - Jiné

Nový program Evropské komise na financování speciální mobility evropských výzkumných pracovníků do Číny byl zahájen dne 4.dubna 2014. Cílem programu je vytvořit, posílit a zintenzivnit výzkumné a inovační partnerství EU a Číny podporou mobilit evropských vědců do Číny. Více informací naleznete zde.

Uzávěrka soutěže MOBILITY Spolupráce s Argentinou

6. 5. 2014 - Jiné

Blíží se uzávěrka soutěže MŠMT MOBILITY Spolupráce s Argentinou Ves15, deadline pro dodání návrhů projektů na MŠMT je  15.5. 2014. 

Prosím Vás proto o odevzdání návrhů projektů na RMU tak, aby se  stihl zajistit podpis rektora a centrální odeslání na MŠMT. Interní uzávěrka pro dodání návrhů na RMU je 12. 5., návrhy dodávejte kdykoliv během celého dne.

2 paré kompletního vytištěného návrhu včetně všech povinných příloh (souhlas/y se zpracováním osobních údajů, profesní životopis/y příp. originály plné moci k podpisu návrhu projektu).Elektronickou verzi kompletního návrhu projektu včetně všech povinných příloh – word a pdf formát.

Výběrová dotační řízení pro rok 2014 - VISK

5. 5. 2014 - Další granty

Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014 na nekomerční projekty z oblasti knihoven - Veřejné informační služby knihoven (VISK) pro podprogramy VISK 2, VISK 3 a VISK 8B. Další informace naleznete v oznámení na webových stránkách MK ČR a v podmínkách programů.

MOBILITY Francie 2015-2016

5. 5. 2014 - Jiné

MŠMT vyhlásilo v rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzkých výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Zpráva o 6. fóru "Věda bez hranic"

30. 4. 2014 - Jiné

Centrum Bavaria Bohemia uveřejnilo zprávu o 6. fóru "Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční studie" s fotografiemi, publikaci k fóru ke stažení a mediální odezvu naleznete na webových stránkách CeBB. CeBB bude o termínu konání fóra v roce 2015 informovat ve druhé polovině roku.

Školení - Brány Sandonorika

30. 4. 2014 - Jiné

Agentura pro Mládež zve na školení, které se bude věnovat neformálnímu vzdělávání a zážitkové pedagogice, jejich přístupech a postupech a čím se mohou od sebe navzájem obohatit. Školení se koná v termínu od 10. do 15. 6. 2014. Více informací naleznete v pozvánce. Uzávěrka online přihlášek je do 25. 5. 2014.

Call for Papers: International Journal of Arts and commerce

25. 4. 2014 - Jiné

International Journal of Arts and Commerce vyzývá k k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 15. května 2014. Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

CFP: International Conference - Hogkong

25. 4. 2014 - Jiné

Mezinárodní konference o pokroku v ekonomii, sociálních vědách a studiu lidského chování ESHB 2014, kterou organizuje Institue of Research Engineers and Doctors at City University of Hong Kong, se uskuteční 26. - 27. srpna 2014. Podrobné informace a data uzávěrek najdete v přiloženém souboru.

Možnost publikování v časopise Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

24. 4. 2014 - Jiné

Publikační prostor nabízí časopis FF UMB "Motus in verbo" všem doktorandům a doktorandkám, jejichž příspěvky budou korespondovat s tématickým zaměřením časopisu (etika, etnologie, filozofie, historie, kulturologie, lingvistika, literární věda, translatologie, sportovních věd a odborová didaktika) a splní požadavky určené Statutem a jeho přílohami.

Termín uzávěrky přijímání příspěvků do prvního čísla roku je vždy do 15. 2. a do druhého čísla do 15. 9. příslušného roku. Další informace naleznete na webových stránkách časopisu.

Nabídka semestrálního kurzu "Jazyková vybavenost akademických pracovníků pro výuku v angličtině"

24. 4. 2014 - Jiné

Kurz "Jazyková vybavenost akademických pracovníků pro výuku v angličtině" (AJ_JAVAP, podzim 2014) je určen pro akademické pracovníky MU, kteří:

- vyučují nebo budou vyučovat svůj předmět v angličtině,

- nejsou studenty Ph.D. programu a

- mají nejvýše 35 let.

Další informace naleznete v sylabu AJ_JAVAP (podzim 2014) v Katalogu předmětů. Můžete si vyzkoušet diagnostický test na webových stránkách cjv.muni od 1. do 31. 5. 2014. 

Kurz bude probíhat každý čtvrtek  ve 13:55 - 15:25 na PdF MU.

H2020: Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů

22. 4. 2014 - H2020

Odbor výzkumu RMU připravil Schéma podpory ERC grantů na MU a postup podávání návrhů ERC projektů, ve kterém najdete tipy a doporučení pro přípravu projektů ERC. Schéma a další informace k Horizonu 2020 naleznete i na stránkách OVaV FF MU - Horizon 2020.

MŠMT vyhlásilo nové výzvy OP VK

18. 4. 2014 - OP VK

MŠMT vyhlásilo čtyři nové výzvy do Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Bližší informace najdete na stránkách OP VK FF MU.

Stipendijní program na podporu publikační činnosti studentů - jaro 2014

16. 4. 2014 - Další granty

Děkan FF MU vyhlásil čtvrté kolo stipendijního programu na podporu publikační činnosti studentů. Uzávěrka je 12. května 2014.

Bližší informace naleznete v aktualitách nebo na stránkách studijního oddělení, které má tento program v kompetenci.

Otevření výzvy -Individual Fellowship - Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)

14. 4. 2014 - H2020

Evropská komise otevřela výzvy pro podávání návrhů pro podávání návrhů pro Individuální projekty v akcích MSCA. Cílem akcí je podpora profesního růstu výzkumníků prostřednictvím mezinárodní mobility. V rámci schématu mohou být podpořeny výjezdy v rámci Evropy (European Fellowships), do mimoevropských států (Global Fellowships) a podporovány jsou také reintegrační granty a návratové granty (after career break). Uzávěrka výzvy je 11. 9. 2014. Výzvu a další dokumenty naleznete na Participant Portal.

Tzv. norské fondy -semináře Ministerstva kultury ČR

10. 4. 2014 - Jiné

Připomínáme, že v rámci fondů EHP (tzv. norských fondů) a Programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění byly vyhlášeny výzvy k podání žádostí o grant. Ministerstvo kultury ČR, jako Partner programu, v této souvislosti pořádá semináře, na kterých se zájemci o grant (budoucí žadatelé) mohou blíže seznámit s cíli Programu, způsobem vyplnění a předkládání žádostí o grant. Při diskusi mohou být projednány otázky, týkající se specifik konkrétních záměrů. Mimo pracovníků MK ČR na semináři vystoupí zástupci Zprostředkovatele programu (Ministerstvo financí ČR) a ASD Software s. r. o. (IS CEDR).

V rámci žádostí o grant, týkajících se Programové oblasti 16 se seminář uskuteční dne 22. 4. 2014 v 9.30 (max. do 12.30) na Ministerstvu kultury ČR (Konírna Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 ).

V rámci žádostí o grant, týkajících se Programové oblasti 17 se seminář uskuteční dne 24. 4. 2014 v 9.30 hodin(max. do 12.30) na Ministerstvu kultury ČR (Konírna Nostického paláce, Maltézské nám. 1, Praha 1 ).

Kapacita semináře je omezena na 140 účastníků, tzn. účast na semináři je třeba co nejdříve potvrdit (v rámci jednoho projektu/žádosti se může přihlásit pouze 1 zájemce) na E- mail alena.kubistova@mkcr.cz. V případě mimořádného zájmu bude možnost se účastnit semináře se stejným obsahem, ale v odpoledních hodinách, tzn. od 13.30 (max. do 16.30).

O účasti na odpoledním  nebo dopoledním běhu seminářů bude rozhodnuto na základě termínu potvrzení účasti.

Termín ukončení podání přihlášek je 15.4.2014. Po tomto termínu nebude zájem o účast akceptován.

CESNET vyhlásil soutěž pro studenty a absolventy doktorských studií.

10. 4. 2014 - Jiné

Dne 17.3. vyhlásil CESNET soutěž pro studenta a absolventy doktorských studijních programů.

Předmět soutěže: Návrh inovativního využití národní e-infrastruktury a jejích moderních IT služeb pro vědeckou a výzkumnou práci v souladu s nejmodernějšími trendy a vývojem v jednotlivých vědeckých oborech.

Podrobnější informace najdete zde. Uzávěrka soutěže je 28.4.2014. podrobnější informace zde.

Evropský kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje.

9. 4. 2014 - Jiné

V rámci kurzu Organizace a řízení vědy a projektového managementu se uskuteční další blok přednášek nazvaný„Evropský kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje. Jak uspět na mezinárodním vědeckém poli“ neboli„Shape your research career“.

Jeho cílem je v první fázi představit organizaci, řízení a financování VaV v Evropě a v další fázi jak možností financování výzkumu na mezinárodním měřítku optimálně využít, jak se kvalitně se prezentovat a na vědeckém poli na této úrovni prosadit.

Blok povede velmi zkušená zahraniční lektorka Lotte Jaspers (http://www.yellowresearch.nl/) se kterou jsme měli možnost už několikrát spolupracovat a její přednášky jsme vždy považovali za velmi přínosné.

Více info o přednáškách najdete na Předměty kurzu 2014

 

Blok přednášek (v AJ) proběhne 11.4. v aule P1 na ESF, od 11,05 do 16,20h.

Bude organizován následovně:

I.             blok 11,05 – 12,35

II.            blok 13,05 – 14,35

III.          blok 14,50 – 16,20

 

Zároveň Vás informujeme, že není možné distribuovat elektronickou verzi prezentace. Tuto pro Vás proto budeme mít připravenou v tištěné podobě přímo před přednáškami.

Visegrad Academy of Cultural Management (VACuM)

4. 4. 2014 - Jiné

Willa Decjusza ve spolupráci s Association Marcel Hicter vydala výzvu v rámci projektu VACuM - českým partnerem je Institut umění - Divadelní ústav. Termín uzávěrky je 15. 5. 2014. Podrobné informace naleznete na webových stránkách projektu nebo na webových stránkách Institutu umění.

EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění - podpora rozmanitosti

4. 4. 2014 - Další granty

Programová oblast č. 17 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19:00. Více informací naleznete na webových stránkách MF ČR.

EHP a Norské fondy vyhlásily program CZ06 Kulturní dědictví a současné umění - podpora rozmanitosti

4. 4. 2014 - Další granty

Programová oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19:00. Více informací naleznete nawebových stránkách MF ČR.

Aktuality, grantové příležitosti a další invormace Institutu umění naleznete na webových stránkách Institutu umění.

Výzva k podávání návrhů na členy vědecké rady GA ČR

4. 4. 2014 - GA ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá k podávání návrhů na členy vědecké rady Grantové agentury České republiky. Bližší informace naleznete na webových stránkách GA ČR. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Navrátilovou.

Registrace školitelů na SOČ

4. 4. 2014 - Jiné

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu z.s.p.o. otevřelo registraci pro školitele do projektu Středoškolská odborná činnost (SOČ) na období 2014/2015. Témata můžete přihlašovat do 25. dubna 2014. Podrobné informace naleznete na webových stránkách jcmm.cz.

Pokud se nechcete věnovat samotnému psaní SOČ se středoškolákem, můžete zasednout v hodnotící komisi. Podrobnosti naleznete a přihlásit se můžete zde.

Vyhlášení výzvy: CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu

4. 4. 2014 - Další granty

Finisterstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí - Partnerem programu vyhlašují dne 31. března 2014 vývzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu financovaného z EHP fondů 2009-2014 pro programovou oblast č. 2, 3 a 7 - "Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu". 

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 2. června 2014 . Podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Call for Papers: International Journal of Liberal Arts and Social Science

4. 4. 2014 - Jiné

International Journal of Liberal Artis and Social Science vyzývá k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 15. dubna 2014. Další informace naleznete zde.

Nová výzva OP VK - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1. 4. 2014 - OP VK

Dne 31. 3. 2014 vyhlášilo MŠMT výzvu k předkládání projektů IPo do OPVK PO 1.1. Výzva je zaměřena na oblast zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky ZŠ a SŠ. Za subjekt je možné podat jeden projekt. V případě zájmu prosím neprodleně informujte Odbor pro rozvoj RMU a současně OVaV FF MU z důvodu nutné koordinace zájemců o předložení projektu. Výzva končí 13. 5. 2014.

Text výzvy a další náležitosti najdete na webových stránkách OPVK.

Sympozium Sychrov 2014

1. 4. 2014 - Jiné

Ve dnech 6. a 7. května se bude konat sedmý ročník odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020. Hlavními odbornými tématy na která se sympozium v roce 2014 zaměří, jsou sektorová a mezinárodní mobilita, vzdělávání v oblasti managementu dat a podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.

Bližší informace o akci naleznete v přiložené pozvánce nebo na webových stránkách Sympozia, kde také probíhá registrace do 21. dubna 2014 (akce je zpoplatněna, počet míst je limitovaný).

Kurz "jak komunikovat s novináři"

1. 4. 2014 - Jiné

V pátek 4. 4. 2014 se uskuteční poslední ze série kurzů, které byly zaměřeny na propagaci vědy, výzkumu a vzdělávání. Tentokrát se kurz bude věnovat komunikaci s novináři.

Kurz povede tisková mluvčí MU Tereza Fojtová a Martin Rychlík, redaktor zpravodajského webu Česká pozice a také redaktor Lidových novin, který se dlouhodobě specializuje na informování o vědě, výzkumu a školství.

Kurz bude probíhat od 9 do 17 hodin ve velké zasedací místnosti RMU. Zájemci se mohou hlásit na e-mailfojtu@rect.muni.cz.

Přednáška "EU kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje"

1. 4. 2014 - Jiné

Bloková přednáška "EU kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje" v rámc kurzu Organizace a řízení vědy a projektový management (kurzu navazujícím na výuku v rámci projektu Prefekt) plánovaná na 4. 4. 2014 se bohužel díky zaneprázdněnosti přednášející lektorky Lotte Jaspers přesouvá.

Přednáška bude s největší pravděpodobností realizována o týden později, tj. 11. 4. 2014 v aule P1 ESF, Lipová 41a. O přednášce a navazujících změnách v rozvrhu budete informováni.

Seminář Finanční a personální aspekty programu H2020

26. 3. 2014 - H2020

Odbor výzkumu RMU ve spolupráci s TC AVČR, Personálním odborem RMU a Odborem ekonomiky a financování RMU pořádá interní seminář věnovaný finančním a personálním aspektům programu H2020. Seminář se uskuteční 23. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti od 10 hodin.

Seminář bude, po úvodní prezentaci národních kontaktů pro finanční otázky, zaměřen na konkrétní situaci na MU. Případné otázky, popř. témata, která Vás zajímají v souvislosti s podáváním návrhů projektů v H2020 zasílejte Idě Součkové Olšové

Na seminář se registrujte pomocí registračního formuláře. Pokud počet zájemců přesáhne maximální kapacitu místnosti, budou všichni přihlášení o případných změnách informováni.

Jazykový kurz - English for Professional Academic Development

25. 3. 2014 - Jiné

Centrum jazykového vzdělávání pořádá kurz pro akademické pracovníky (včetně doktorandů), kteří vyučují předměty v anglickém jazyce. Podrobné informace naleznete na webových stránkách CJV. První setkání proběhne již příští čtvrtek 3. dubna 2014 v Jazykové studovně CJV MU na Komenského nám. 2.

Duševní vlastnictví a otevřený přístup v projektech Horizont 2020

25. 3. 2014 - H2020

Realizační tým projektu RKO Jižní Morava - ERA a Technologické centrum AV ČR organizují informační den Duševní vlastnictví a otevřený přístup v projektech Horizont 2020. Informační den se uskuteční 16. dubna 2014, 9:00 - 15:00 hod v přednáškovém sále Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, Brno.

Registrace: online zde nejpozději do 14. 4. 2014 nebo do vyčerpání kapacity přednáškové místnosti. Registrace Vám bude potvrzena emailem.

Pozvánku můžete stáhnout zde.

Česko-norský výzkumný program - Výzva k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů

24. 3. 2014 - Další granty

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o zařazení do databáze expertů pro hodnocení návrhů projektů, přijatých v rámci výzvy s identifikačním kódem v systému IS VaVaI SMSM 2014 7F1 v Česko-norském výzkumném programu v Norském finančním mechanismu 2009-2014.

Do databáze nemohou být zařazeny osoby, které jsou řešiteli nebo jsou jinak zainteresovány v návrzích projektů podaných v rámci výzvy.

Hledají se pouze odborníci z oblastí: sociální a humantní vědy, zdraví a životní prostředí. 

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MŠMT.

Pozvánka na 13. Specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

19. 3. 2014 - Jiné

Ve dnech 17. - 21. června se bude konat 13. Specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu na téma "Otisk života v historických stavbách". Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlášky zasílejte na email Michaelu Ryklovi, Fakulta architektury ČVUT.

Vyhlášení soutěže - MOBILITY Česko-rakouské výzkumné projekty

19. 3. 2014 - Další granty

V rámci aktivit mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY vyhlašuje MŠMT výzvu k podání návrhů společenských česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015 - 2016. Bližší informace naleznete na webových stránkách MŠMT nebo OV RMU.

Veřejná soutěž - Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových"

18. 3. 2014 - Další granty

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

Termín zaslání přihlášek je do 30. 4. 2014.

Tématické okruhy, další podrobnosti a informace pro žadatele naleznete na webových stránkách nadace

 

Fórum "Věda bez hranic - zaostřeno na přeshraniční  studie"

18. 3. 2014 - Jiné

Věda bez hranic se bude konat ve čtvrtek 24. 4. 2014 od 13:00 do 18:30 hodin v Centru Bravia Bohemia v Schönsee. Na akci budou presentovány absolventské práce a výzkumné projekty s česko-německou tematikou. 

Bližší informace naleznete v přiloženém souboru nebo na webových stránkách Centra Bravia Bohemia.

Soutěž pro studenty a absolventy doktorských studijních programů

18. 3. 2014 - Další granty

Sdružení CESNET vyhlašuje celostátní soutěž

Předmětem soutěže je zpracování případové studie ohledně:

  • inovativního využití stávajících služeb e-infrastruktury CESNET nebo
  • nových služeb a způsobů jejich využití ve vědě, výzkumu či vzdělávání.

Soutěž je určena pro všechny studenty doktorských studijních programů (Ph.D.) a jejich absolventy, kteří k datu uzávěrky soutěže nepřekročí věk 35 let. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni, kteří měli od 1. července 2012 do 28. dubna 2014 jakoukoli formu pracovněprávního vztahu vůči CESNET, z. s. p. o., a jejich rodinní příslušníci.
Hlavní cenou pro nejlepší návrh je finanční částka 100 000 Kč! Soutěž bude oficiálně vyhlášena dne 17. 3. 2014. Uzávěrka soutěže je 28. dubna 2014.

Veškeré informace, termíny a podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na www.cesnet.cz/soutez.

 

International Educational Technology Conference 2014

3. 3. 2014 - Jiné

Konference IETC 2014 se uskuteční 3. - 5. 9. 2014 v Chicagu. Pořadatelé vyzývají ke sdílení zkušeností a článků. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu nebo na webových stránkách konference.

Vyhlášení soutěže - MOBILITY Česko-argentinské výzkumné projekty

3. 3. 2014 - Další granty

V rámci aktivit mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY vyhlašuje MŠMT výzvu k podání návrhů společenských česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2015 - 2016. Bližší informace naleznete ve Výzvě k podání návrhů.

Výsledky soutěže Fondu rozvoje Masarykovy univerzity

28. 2. 2014 - FR MU

Hodnotící komise jmenovaná rektorem Masarykovy univerzity rozhodla o výběru návrhů projektů podaných do Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2014. Výsledky naleznete na webových stránkách Odboru pro rozvoj RMU.

Výsledky soutěže mezioborových výzkumných projektů

28. 2. 2014 - GA MU

Rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. a Rada programu podpory výzkumu vyhlásili výsledky soutěže mezioborových výzkumných projektů v rámci Programu podpory výzkumu. Mezioborové výzkumné projekty s dobou řešení 3 let získali:

- doc. Šmahel: Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky

- prof. Klánová: CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood

- doc. Matula" Automatiozovaná analýza elektronmikroskopických snímků pro použití v biologii a medicíně

- doc. Štefl: Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome

Institut umění - aktuality

28. 2. 2014 - Další granty

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje výzvu v programu Dejme (že)nám šanci, který podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Podávat žádosti do první grantové výzvy je možné do 14. 3. 2014. Druhá grantová výzva bude otevřena koncem roku 2014. Podrobné informace naleznete na webových stránkách programu.

Další aktuality, grantové příležitosti a zajímavé informace z Institutu umění naleznete v přiloženém souboru.

Informace- změna místa přednášek - kurz PREFEKT 

28. 2. 2014 - Jiné

Přednášky Dr. Blažky (Národní kontext organizace a řízení výzkumu a vývoje) a Ing. Foukalové (Principy a financování VŠ) v rámci kurzu Organizace a řízení vědy a projektového managementu (PREFEKT) konané tento pátek 28.2. se přesouvají z areálu na Komenského nám. 2 do auly P1 na ESF, Lipová 41a.

Vzdělávací kurz Občanská společnost v multidisciplinární perspektivě

27. 2. 2014 - Jiné

Společnost pro studium neziskového sektoru a Centrum pro výzkum neziskového sektoru pořádá čtvrtý ročník kurzu pro studenty společenskovědních oborů, který se uskuteční 4. - 5. 4. a 11. - 12. 4. 2014. Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení soutěže GA ČR 2015

26. 2. 2014 - GA ČR

Byly vyhlášeny soutěže GA ČR 2015 na standardní, juniorské a mezinárodní projekty. Termín podání přihlášek na GA ČR je do 9. dubna 2014. Interní termín dodání finalizovaných přihlášek bude zveřejněn v nejbližších dnech. Podrobné informace a texty vyhlášení naleznete na webových stránkách Oddělený výzkumu a vývoje FF MU v části "GA ČR".

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa

25. 2. 2014 - Další granty

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila Stipendium Husovy nadace a Grant Husovy nadace. Uzávěrka žádostí obou programů je 30. 6. 2014. 

Současně byl vyhlášen VII. ročník soutěže o ceny IUS et SOCIETAS pro rok 2013/2014. Eseje je potřeba do soutěže přihlásit do 31. 5. 2014.

Bližší informace naleznete v části "Další zajímavé granty".

Call for Papers: International Journal of Liberal Arts and Social Science

20. 2. 2014 - Jiné

International Journal of Liberal Artis and Social Science vyzývá k zaslání článků pro své vydání, které bude publikováno 28. února 2014. Další informace naleznete zde.

Mezinárodní vědecká konference - "Univerzita ako miesto dialógu"

14. 2. 2014 - Jiné

 V budově Pedagogické fakulty Katolické Univerzity v Popradě se bude konat 7. ročník vědecké konference. Konference se uskuteční v termínu 29. a 30. dubna. Hlavními tématy konference jsou:

- Jan Pavel II. - vědec a světec

- komparace přístupů k vnímání lidské osoby ve znalostní ekonomice a popření primátu lidské osoby v ekonomice vyloučení  a nerovnosti

- věda a její problémy s důrazem na metodologii vědy, partikularitu a vzdělávání.

Bližší informace naleznete na webových stránkách konference.

Call for Papers: Journal of Arts and Humanities (JAH)

11. 2. 2014 - Jiné

Šéfredaktor multidisciplinárního, recenzovaného odborného vědeckého časopistu Journal of Arts and Humanities, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research, Marylend, USA, vyzývá k publikování článků v příštím vydání časopisu. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Konference Vícedruhová média ve vzdělávání a asynchronní komunikace

11. 2. 2014 - Jiné

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické Univerzity v ostravě si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Vícedruhová média ve vzdělávání a asynchronní komunikace, pořádanou pod záštitou MŠMT dne 19. února 2014 v prostorách MŠMT, Karmelitská 529/7, Praha.

Hlavní odbornou přednášku přednese profesor Dr. Daniel TAN z Nanyang Technological University, Singapore. Program konference a více informací naleznete v pozvánce a webových stránkách, kde se můžete také on-line přihlásit. 

Nabídka pro doktorandy - jazykové kurzy jaro 2014

7. 2. 2014 - Jiné

Centrum jazykového vzdělávání nabízí možnost absolvovat kurzy akademického psaní a akademických presentací:

DMAP Academic Presentation for Master's and Doctor's Degree - společný kurz prezentačních dovedností pro magistry a doktorandy (vyučující Magda Nezvalová)

DAJ1 Odborná jazyková příprava pro DSP - Academic Writing in English (vyučující Libor Štěpánek a Jiří Šalamoun).

Další informace naleznete na webových stránkách Centra jazykového vzdělávání MU.

Vyhlášení soutěže "Evropská cena Karla V. - José Manuel Durão Barroso"

5. 2. 2014 - Další granty

Radní pro vzdělání a kulturu španělské oblasti Extremadura společně s generálním ředitelem pro vnější vztahy a ředitelem nadace Evropská akademie v Yuste vyhlásili soutěž o granty ve výzkumu a mobilitě v oboru evropských studií. Letošní grantové schéma se nazývá "Evropská cena Karla V. - José Manuel Durão Barroso" a jeho tématem je "Historie, paměť a evropská integrace z hlediska transatlantických vztahů Evropské unie".

Granty jsou určeny pro studenty doktorského studia z celé Evropy a především pro ty, kteří připravují disertační práci týkající se utváření evropského prostoru a integračního procesu v oblasti historie, politologie, ekonomie, práva a dalších společenských a humanitních věd. 

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT ČR.

Grantová soutěž Neuron

4. 2. 2014 - Další granty

Byl vyhlášen 4. ročník grantové soutěže Nadačního fondu Neuron na podporu vědy určené pro mladé vědce do 40 let. Mezi podporované obory patří i společenské vědy. V každém kalendářním roce je podpořen 1 projekt z každého oboru až do výše 1 milión Kč. Projekty mohou být v délce dvou až tří let.

Termín pro podání přihlášek, resp. jejich nahrání na webové rozhraní, je 31. 3. 2014.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.

Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci

31. 1. 2014 - Jiné

Vědecká platforma SCIEMCEE a Comparative European Research si Vás dovolují touto cestou pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci "CER - International Scientific Conference for PhD students of EU countries", která se bude konat 17. - 21. března 2014.

Bližší informace a možnost registrace naleznete na webové stránce konference.

Do recenzovaného sborníku s ISBN jsou přijímány výhradně anglicky psané texty, sborník bude předložen databázi SCOPUS a EBSCO k další indexaci. Nejlepší přijaté příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Journal of Competitiveness European Journal of Basic and Applied Science.

Česko-norský výzkumný program - přístup do datového úložiště

30. 1. 2014 - Další granty

Vzhledem k potížím některých řšitelů s přihlášením se do datového úložiště OpenKM (popřípadě s nalezením složky s ID svého návrhu) doporučujeme vyzkoušet funkčnost přiděleného hesla. V případě potíží neprodleně kontaktujte administrátory programu:

- Jana Bystřická - kancelář: +420 234 811 242 (jana.bystricka@msmt.cz)

- Pavla Kačabová - kancelář: +420 234 811 178 (pavla.kacabova@msmt.cz)

- Štěpán Obrtlík - kancelář: +420 234 811 665 (stepan.obrtlik@msmt.cz)

Granty Tomáše Garriguea Masaryka - předkládání projektů

29. 1. 2014 - Jiné

Spolek absolventů a přátel MUu příležitosti 95. výročí založení naší alma mater podpoří realizaci studentských projektů částkou 95.000,- Kč. Studentské projekty, které usilují o rozvoj univerzity a občanské společnosti, mohou být předkládány do 27. 2. 2014 23:59 h. Bližší informace naleznete na webových stránkách Spolku.

Případný příjemce tohoto grantu bude student sám jako fyzická osoba nebo samostatné občanské sdružení, proto předkládání návrhů nebude nijak administrováno na oddělní VaV (FF ani RMU).

Seminář ERC grants in H2020 - How to write competitive proposal

28. 1. 2014 - H2020

TC AV ČR pořádá 17. 2. 2014 seminář ERC grants in H2020 - How to write competitive proposal. Seminář je určen především pro žadatele, kteří si chtějí podat žádost o ERC Starting/Consolidator grant ve výzvách v roce 2014 a 2015. Zaměřen bude na praktické aspekty přípravy návrhu. Bližší informace a odkaz na registrační formulář naleznete zde.

International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES & ARTS

28. 1. 2014 - Jiné

Multi-dsciplinární vědecká konference na téma společenské vědy a umění se bude konat 2. - 7. září 2014 v Albena Resort & Spa v Bulharsku. Všechny akceptované příspěvky budou publikované sborníku, který je indexován ve 14 databázích (např. ISI Web of Knowledge, Web of Science nebo SCOPUS. 

Podrobné informace, seznam všech databází a konkrétní termíny naleznete v přiloženém souboru.

 

Česko-norský výzkumný program - změna dokumentu

23. 1. 2014 - Další granty

Na stránkách MŠMT byl aktualizován soubor s častými dotazy

Dokument s často kladenými dotazy doplnilo i OV RMU, a to podle informací administrátorů programu ze semináře, který se konal 21. 1. 2014.

Česko-norský výzkumný program - upravené dokumenty

22. 1. 2014 - Další granty 

Vzhledem k častým dotazům řešitelů byl vložen do dokumentového serveru ISu vložen upravený - komentovaný -návrh partnerské smlouvy (příloha č. III projektové žádosti). Dále byly upraveny informace v souboru s často kladenými otázkami OV RMU (v textu zvýrazněné červeně). MŠMT připravuje aktualizaci často kladených otázek, které by měly být zveřejněny v nejbližší době.

Finanční a právní aspekty programu HORIZON 2020

20. 1. 2014 - H2020

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s RKO Jižní Morava organizuje seminář Finanční a právní aspekty programu HORIZON 2020.

Seminář se uskuteční 12. února 2014 v aule Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, od 9:00 do 16:00 hodin. Cílem semináře je seznámit účastníky se základními finančními a právními pravidly, která se budou v tomto programu aplikovat.

Na semináři vystoupí zástupce Evropské komise, který se zabývá právními aspekty evropských výzkumných projektů a auditorka, která má bohaté zkušenosti s audity projektů rámcových programů. Seminář je určen především pro projektové manažery, ekonomy, účetní či personalisty, ale i výzkumníky/řešitele, kteří mají zájem seznámit se podrobně s finančními a právními pravidly projektů programu Horizon 2020.

Podrobný program naleznete zdeRegistracena akci je otevřena do 5. února 2014 nebo do vyčerpání kapacity přednáškové místnosti.

Informační den Výzkumné infrastruktury v H2020

17. 1. 2014 - H2020

Technologické centrum AV ČR a RKO Jižní morava ERA pořádají informační den Výzkumné infrastruktury v Horizontu 2020, který se uskuteční dne 23. ledna 2014 od 9:30 hodin v posluchárně č. 103 Útvaru transferu technologií VUT v Brně, Kounicova 67a, Brno.

Na seminář se můžete registrovat do 21. 1. 2014 prostřednictvím emailové adresy rko-era@vutbr.cz. Kapacita semináře je omezena. Další informace: Ondřej Daniel, tel.: 725 047 812. Bližší informace naleznete v podrobném programu.

Pozvánka - kurz o propagaci vědy s americkou lektorkou

17. 1. 2014 - Jiné

Ve dnech 20. a 21. února se bude konat kurz o propagaci vědy pod vedením Američanky Ashley J. Yaegar. Lektorka přiblíží, jakým způsobem se věda a její výsledky propagují ve Spojených státech a co z toho lze přenést do českých podmínek. Nebude chybět ani školení před televizní kamerou ve zcela novém studiu na fakultě sociálních studií. Celý kurz bude probíhat v angličtině.

Kurz je výjimečnou příležitostí, jak získat nový pohled na věc, lektorka míří do Česka výjimečně. Pokud máte zájem o účast na kurzu, přihlašujte se na e-mailu Mgr. Martiny Fojtů.

Česko-norský výzkumný program - nové dokumenty

17. 1. 2014 - Další granty

OV RMU připravil návrh partnerské smlouvy (příloha III. projektové žádosti). Současně aktualizoval metodický list a soubor často kladených otázek.

Call for Papers: Journal of Arts and Humanities (JAH)

17. 1. 2014 - Jiné

Šéfredaktor multidisciplinárního, recenzovaného odborného vědeckého časopistu Journal of Arts and Humanities, který je publikovaný MIR Center for Socio-Economic Research, Marylend, USA, vyzývá k publikování článků v příštím vydání časopisu. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Ceny za výzkum 2013

2. 1. 2014 - GA MU

Právě probíhá nominační kolo soutěže Ceny za výzkum za rok 2013 v rámci Programu podpory výzkumu GA MU. Program umožňuje docenit vědecko-výzkumnou práci zaměstnanců univerzity napříč všemi vědními obory. Ceny se udělují v následujících 4 kategoriích:

  • Cena G. J. Mendela (hlavní cena za mimořádné výzkumné výsledky)
  • Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
  • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
  • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži

Každá cena zahrnuje i finanční odměnu. Termín předkládání nominací je do 28. 2. 2014. Kontaktní osobou je Ing. Váleková. Podrobné informace včetně odkazů na formuláře k nominaci jsou k dispozici na stránkách OV RMU v sekci GA MU.


Osobní nástroje