Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Archiv aktualit 2015
Akce dokumentů

Archiv aktualit 2015

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Pondělí 15.02.2016 11:05

 

Wiley workshop pro akademické pracovníky

6. 10. 2015 - Jiné

Bezplatný seminář pro akademické pracovníky pořádaný ve spolupráci s Wiley se uskuteční 7. 10. 2015 na Ekonomicko-správní fakultě MU od 9:30. Bližší informace a možnost registrace zde.

Aktuálně otevřené výzvy 

2. 10. 2015 - Další granty

Harmonogram plánovaných výzev v Národních, Nadnárodních, Meziregionálních a Přeshraničních Operačních programech je ke stažení zde.

Harmonogram plánovaných výzev H2020 - Marie Skłodovska-Curie Action pro rok 2016 a 2017 je ke stažení zde.

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na rok 2016 - oblast literatury

2. 10. 2015 - MKČR

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2016 výběrová dotační řízení v oblasti podpory vydávání literárních a literárně-kulturních periodik, internetových časopisů, v oblasti podpory literárních akcí a ostatních literárních činností v oblasti podpory vydávání knih. Uzávěrka příjmu žádostí je 2. listopadu 2015.

Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2016

2. 10. 2015 - MKČR

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016 na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora. Uzávěrka příjmu přihlášek je 10. prosince 2015.

Bližší informace naleznete zde.

Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2016

18. 9. 2015 - FRMU

Rektor Masarykovy univerzity dnešním dnem vyhlašuje třetí ročník interní soutěže pro podporu projektů Fondu rozvoje MU pro rok 2016. Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách.

Mezioborové výzkumné projekty pro rok 2016

17. 9. 2015 - GAMU

Na našich webových stránkách byly doplněny informace o interních termínech pro kontrolu na EO a OVaV FF MU.

První výzva na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU

16. 9. 2015 - Další granty

Centrum pro transfer technologií (CTT) vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje MU. Podpořené projekty budou dílčími projekty v rámci projektu TAČR - GAMA. Dílčí projekty musí splňovat "Pravidla pro Dílčí projekty v rámci programu TA ČR GAMA". Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení soutěže na podporu studentských projektů MU

16. 9. 2015 - GAMU

Dle Směrnice MU Grantová agentura MU byla vyhlášena soutěž na podporu studentských projektů. Vyhlášení soutěže naleznete zde.

  • Specifický výzkum (kategorie A - Grantové projekty specifického výzkumu a B - Projekty organizace studentských vědeckých prací) - více informací na našich webových stránkách.
  • Program rektora (kategorie C - Podpora vynikajících diplomových prací a D - podpora tvorby studentských časopisů) - pravidla pro rok 2016 jsou k dispozici zde.

Osobní nástroje