Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Projekty, granty a záměry Mezinárodní visegrádský fond
Akce dokumentů

Mezinárodní visegrádský fond

spravuje: Marie ZagorováPoslední změna: Úterý 21.02.2017 16:02

Programy Mezinárodního visegrádského fondu (International Visegrad Fund):

Cílem fondu je propojovat země Visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Nutnou podmínkou žádosti je zapojení alespoň tří zemí, ideálně čtyř.

Informace jsou přehledně zpracovány na domovské stránce IVF:

http://visegradfund.org/home/

V roli řešitele může být vždy pouze jeden grant za HS (tedy jeden za FF). V roli partnerské instituce není zapojení omezeno. Informujte se před podáním grantu, jestli na fakultě neprobíhá řešení grantu Visegradu.

Dříve Malé a Standardní granty se sjednotily pod název

Visgerádské granty

uzávěrka pro podání grantu je co čtvrt roku k prvnímu dni v měsíci (1. března, 1. června, 1. září, 1. prosince), pak probíhá hodnocení a pak je grant řešen po dobu 12 měsíců.

Žádosti se podávají pouze elektronicky přes online systém, který je otevřený vždy měsíc před uzávěrkou podávání grantů.

Oficiálním jazykem IVF je angličtina a rozpočty je nutné plánovat v EUR.

Témata grantů jsou:

  • Culture and common identity
  • Education and capacity building
  • Environment
  • Democratic values and the media
  • Public policy and institutional partnerships
  • Scientific exchange and research cooperation
  • Regional development, entrepreneurship and tourism
  • Social development

Visegrádské strategické granty (Visegrad Strategic Programme, Strategic Grants) 

Strategic Grants jsou významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny, musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok.

Granty se poskytují na dobu 12 až 36 měsíců (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 30 000 EUR); i v tomto případě finanční příspěvek MVF nemůže převýšit 70 % celkových nákladů na realizaci projektu.

Termín pro předložení žádostí: 15. dubna.

 


Osobní nástroje