Akce dokumentů

MŠMT - Centralizovaný rozvojový program

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Středa 29.06.2016 14:37

Dle Vyhlášení pro rok 2017 má MU možnost zapojit se:


1.       do tří projektů tzv. v limitu (o těchto třech projektech rozhoduje vedení univerzity) a dále


2.       do tzv. rozsáhlých projektů, tedy projektů, na jejichž řešení se podílí nejméně 13 veřejných vysokých škol - v těchto projektech není stanoveno žádné omezení co do počtu podaných projektů, a to ani ze strany MŠMT, ani ze strany vedení MU.

Podmínky pro CRP 2017

jsou v podstatě stejné jako v minulých letech, novinkou je specifikace podporovaných aktivit a) - e) - dle vyjádření MŠMT je možné jednotlivé aktivity v rámci projektového záměru kombinovat.


V současné chvíli OPR RMU připravuje podklady pro vedení MU, kde by měla proběhnout diskuse o záměrech, které bude univerzita do soutěže předkládat. Témata tří prioritních projektů „v limitu“  budou diskutována vedením MU. V případě, že zvažujete téma do této oblasti, kontaktujte nás prosím obratem.

 

Případní zájemci o podání projektu, ať už „v limitu“ nebo „rozsáhlého“, předloží  prvotní stručnou informaci o připravovaném záměru v této struktuře:

- téma či název projektu (+ informace o tom, zda je projekt pokračující z r. 2016 nebo nový)

- stručná anotace

- aktivita a) – e), kterou projekt naplňuje

- předpokládaní partneři + kdo bude hlavním koordinátorem projektu

- odhad požadované částky pro MU/za celý projekt

Projektový záměr CRP musí cílit na výsledek s dopadem na více HS. Cílem CRP je příprava a zahájení realizace nových aktivit, nikoliv udržování již nastavených činností. 

Text Vyhlášení a související materiály jsou dostupné na webových stránkách MŠMT.

Prezentaci MŠMT k Vyhlášení CRP 2017 naleznete zde. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2017 je dostupná zde.

Další informace naleznete také na webových stránkách OPR RMU.


Osobní nástroje