Akce dokumentů

Fond rozvoje Masarykovy univerzity

spravuje: Marie ZagorováPoslední změna: Středa 11.10.2017 13:16

Interní soutěž na podporu projektových záměrů vyhlašovaná rektorem Masarykovy univerzity.

Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2018

 

Interní soutěž byla vyhlášena dne 11. 9. 2017. Proděkan Fasora v souvislosti s novým kolem soutěže adresuje dopis navrhovatelům.

Soutěž byla vyhlášena ve dvou tematických okruzích:

  • A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů
  • B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Harmonogram soutěže:

Sběr projektových záměrů - 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017

Termín odevzdání návrhů na kontrolu EO - do 20. 10. 2017

Termín odevzdání návrhů na kontrolu OVaV - průběžně kontaktujte

Zveřejnění výsledků - 22. 12. 2017

Zahájení řešení projektů - 1. 1. 2018

Předložení závěrečné zprávy - 31. 1. 2019

 

Vyhlášení soutěže FRMU 2018 ke stažení zde. Pravidla soutěže FRMU 2018 ke stažení zde.

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity. V projektových záměrech NELZE žádat o investiční prostředky a celková finanční podpora pro jeden projekt může být min. 50.000,- Kč, max. 100.000,- Kč.

Projektové záměry se podávají prostřednictvím ISEPu - Editor návrhů projektů. Stručný návod jak založit návrh projektu FRMU naleznete zde.

 


Výsledky soutěže FR MU 2017

 

Na FF bylo do soutěže přihlášeno 65 projektů (23 studentských a 42 akademických), přijato bylo 33 projektů (13 studentských a 20 akademických).

 

Výsledky na webu Odboru pro rozvoj.

Informace k hodnocení návrhů projektů z roku 2017 jsou v ISEPU v záložce Schvalování.


Výsledky soutěže FR MU 2016

 

V roce 2016 bylo k hodnocení na OPR RMU přijato celkem 339 projektových návrhů, komise přijala k realizaci 147 z nich.

 

Výsledky - akademické projekty

Výsledky - studentské projekty

 

Stručné komentáře členů hodnotící komise k jednotlivým projektům jsou uvedeny přímo v databázi ISEP u každého projektu na záložce "Schvalování". Toto se týká i neúspěšných projektů.

 

Tematické oblasti, do kterých je možno podávat návrhy projektů v roce 2016:

 

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů / oborů na úrovni předmětů / kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 

Podrobná specifikace, pravidla soutěže a aktuální informace naleznete nawebových stránkách Odboru pro rozvoj RMU (OPR RMU).

Projektový návrh se podává přes ISEP - Editor návrhů projektů. Návod na založení a vyplnění návrhu projektu naleznete zde. Vytištěné evidenční záznamy 3A a 3B (záložka "Schvalování") se odevzdávají na OVaV FF MU ve dvojím vyhotovení. 

 

Harmonogram pro rok 2016:

31. 1. 2017 - Předložení závěrečné zprávy (stav k datu 31. 12. 2016)

1. 10. - 10. 11. 2015 - Sběr projektových záměrů

do 2. 11. 2015 - Odevzdání projektových záměrů vložením do ISEPu

18. 9. 2015 - Zveřejnění výzvy

 

Finanční limity pro jeden projekt: 50 - 100 tis. Kč

Nelze žádat o investiční prostředky.

 


 

Předchozí ročníky soutěže

 


Osobní nástroje