Akce dokumentů

GAČR

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Pátek 15.12.2017 10:53

Grantová agentura ČR podporuje základní výzkum v rámci vyhlášených programů, které jsou určeny jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Aktuální informace

  • Grantová agentura ČR spolu s rakouskou agenturou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) vyhlásily společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2019. Konec lhůty pro podávání návrhů projektů je do 16. března 2018. Informace naleznete níže a na webových stránkách GAČRu.
  • Byly vyhlášeny výsledky veřejné soutěže GAČR 2018.
  • GAČR zveřejnil FAQ pro podávání DZ a ZZ v lednu 2018
  • Termín odevzdání zpráv GAČR datovou schránkou je pro dílčí zprávy do 16. 1. 2018 a pro závěrečné a odložené závěrečné zprávy do 31. 1. 2018
  • Vyhledávání citací a H-index

Pracovníci z Ústřední knihovny FF připravili uživatelský návod WoS pro získání citační zprávy pro konkrétního autora. Dostupné jsou také videotutoriál pro WoSči videotutoriál pro SCOPUS. V rámci dnů informačního vzdělávání na MU se také koná přednáška "Co se skrývá v citačních databázích?", která se koná 28. 3. - bližší informace naleznete zde.

 

 

Archiv aktualit


LA projekty 2019

 

 


Základní informace

Veřejné soutěže jsou vyhlašovány na podporu Standardních, Juniorských a Mezinárodních projektů (bilaterální a LA granty), dále pak postdoktorské projekty a projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Informace k jednotlivým typům naleznete zde. Vědecké projekty jsou podporovány napříč všemi vědními obory, a jsou rozděleny do 39 hodnotících panelů.

 

Jedna osoba může být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem pouze jednoho projektu v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce. Technickou část projektu je třeba detailněji specifikovat či dodržet nová pravidla (např. definovat podrobný časový rozvrh a plánované výstupy za každý rok, výši mzdových nákladů stanovit na základě mzdy obvyklé na instituci).

K vyhlášeným soutěžím bude vydán Odborem výzkumu RMU metodický list. Jeho součástí je souhrn všech novinek v zadávacích dokumentacích, upozornění na interní pravidla MU a sekce FAQ. 

Obecný harmonogram: 

  • Termín podání návrhu: obvykle březen - duben
  • Zveřejnění výsledků: do konce roku
  • Zahájení grantu: leden následujícího roku
  • Čerpání grantu: do 15. listopadu roku, kdy grant začal, je třeba vyčerpat přidělené peníze a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení
  • Odevzdání zpráv a výstupů: průběžné a závěrečné zprávy se odevzdávají v lednu vždy za uplynulý rok

Způsob podávání: 

Navrhovatel vyplní návrh do aplikace GRIS (dostupná zde, nebo na stránkách GAČR odkaz "Aplikace"). Příručku k aplikaci pro návrhy a správu grantů naleznete zdeNávrh odešle ke kontrole na OVaV FF MU a EO FF MU ve verzi "draft". Tato verze přihlášky má přes své stránky vodotisk draft. 

Po zvolení finalizace návrhu se objeví tlačítko "finalizované pdf" pomocí kterého vygenerujete finální verzi návrhu - POZOR - nepřepisujte vygenerovaný název dokumentu!

Pdf s vygenerovaným názvem zašle navrhovatel příslušnému pracovníkovi (Ing. Alžběta Dvořáková) na Oddělení výzkumu a vývoje emailem. Ten zajistí odeslání přes datovou schránku. V současné době se v GAČRu nic netiskne.


Vyplňování ISEP:

Návrhy se musí zapisovat do ISEPu - Editor návrhů projektů (viz návod). Navrhovatel po uložení základních údajů vyplní jednotlivé záložky - rozpočet, příjemci/partneři, lidé, dokumenty. V záložce schvalování uzavřete projekt a předáte ke schválení (tlačítko "Uzavřít návrh"), poté vytisknete Evidenční záznam 3A a 3B, který předáte na Oddělení výzkumu a vývoje opatřený Vaším podpisem a podpisem vedoucího pracoviště. Podpisy je možné zajistit elektronicky, a to uzavřením návrhu pomocí tlačítka "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky". Po dokončení elektronického podepisování vytisknete vytisknete Evidenční záznam 3A a 3B a předáte na Oddělení výzkumu a vývoje.

 

Etická komise pro výzkum:

Způsob podávání žádostí o posouzení

- při zakládání návrhu projektu v ISEPu (Editor návrhů projektů) označíte možnost "Etika"

- po uložení návrhu se Vám rozbalí jednotlivé záložky - v záložce "Etika" vyplníte dotazník pro stanovení dotčených etických otázek

- vložíte dokumenty potřebné pro posouzení a stisknete tlačítko "Uzavřít a předat etické komisi pro výzkum MU"

O přijetí návrhu k posouzení budete obratem informováni tajemnicí EKV.

 

Podklady potřebné pro posouzení

- část C návrhu (součástí nemusí být přehled problematiky a reference)

- informace pro účastníky výzkumu vč. formuláře informovaného souhlasu

- přip. souhlas partnerské organizace na účasti ve výzkumu, pokud tato organizace není v roli spolunavrhovatele

 


Dokumenty a další informace

OV RMU upozorňuje na informaci týkající se uvádění odborných spolupracovníků juniorských projektů - informace je zveřejněna na webových stránkách GA ČR.

Nejčastěji kladené otázky ze soutěže GAČR - projekty se začátkem řešení 2017.

Metodický list OV RMU pro soutěž GAČR - projekty se začátkem řešení 2017. 

 

Zadávací dokumentace

Standardní projekty

         

Juniorské projekty

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

 

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

 

Mezinárodní projekty

         

 

LA projekty 2019

 

 

 

 

Vyhlášení 2018

Vyhlášení 2017

Checklist k návrhu projektu - pro rok 2018 GAČR nebude vytvářet

 

 

 


Osobní nástroje