Akce dokumentů

INTER-EXCELLENCE

spravuje: Marie ZagorováPoslední změna: Pátek 23.09.2016 13:27

Program MŠMT na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce.

 

Program MŠMT je zaměřen na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní výzkumné spolupráce a zapojení českých vědeckých týmů do světových výzkumných struktur v letech 2016 až 2024. Znění programu zde.

  

Jedná se o nástupce programů INGO II., EUPRO II., EUREKA CZ, KONTAKT II a GESHER/MOST.

Podávané projekty mohou být ideálně 3-5 leté.

Maximální míra podpory může být až 100% u veřejné vysoké školy.

Stránky programu na webu MŠMT zde.

 

Program je rozdělen do 6 podprogramů, jejichž prostřednictvím se plní tři cíle:

CÍL 1 - rozvoj mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji

Podprogramy INTER-ACTION, INTER-COST, INTER-TRANSFER

CÍL 2 - zajištění podpůrných služeb pro zapojení ČR do aktivit v ERA a dalších multilaterálních aktivit formou nepřímé podpory výzkumu a vývoje

Podprogramy INTER-INFORM, INTER-TRANSFER

CÍL 3 - zapojení českých subjektů do aplikovaného výzkumu mezinárodního programu EUREKA

Podprogram INTER-EUREKA

 

Aktuálně:

23. 8. 2016 byly vyhlášeny výzvy v podprogramech INTER-TRANSFER, INTER-INFORM, INTER-VECTOR, soutěžní lhůta ve všech třech trvá od 23. 8. 2016 do 4. 10. 2016.

4. 8. 2016 byla vyhlášena výzva INTER-ACTION na spolupráci s Čínou s podáváním návrhů do 16. 9. 2016, pozor čínský partner už musí mít podaný návrh na čínské straně.
20. 7. 2016 byla vyhlášena výzva INTER-EUREKA s podáním návrhů do 1. 9. 2016, pozor MU může být pouze partnerem, žadatelem jsou malé a střední podniky. 

 

 

INTER-ACTION

INTER-COST

INTER-TRANSFER

INTER-INFORM

INTER-VECTOR

INTER-EUREKA


Osobní nástroje