Akce dokumentů

INTERREG

spravuje: Marie ZagorováPoslední změna: Úterý 21.02.2017 14:26

Programy nadnárodní spolupráce v evropských regionech podle různých kritérií.

Harmonogram výzev programů Interreg pro rok 2017

Vytvořený Odborem rozvoje MU, zde.

Přeshraniční spolupráce

Program spolupráce příhraničních regionů vždy dvou zemí. Celkem 5 programů (ČR-Polsko, Slovensko-ČR, Rakousko-ČR, Bavorsko-ČR, Sasko-ČR). Pro Jihomoravský region jsou relevantní:

Interreg Slovensko-ČR

Interreg Rakousko-ČR

 

Interreg DANUBE

Regionální spolupráce v Podunají, program pokrývá až 85 % nákladů. Zahrnuje 4 prioritní osy: 

  • PO1 Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region
  • PO2 Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region
  • PO3 Lépe propojený Dunajský region
  • PO4 Dobře řízený Dunajský region


Aktuálně:

Vyhlášení druhého kola výzev se očekává v dubnu 2017, více informací zde.

Další informace na oficiálním webu a webu Odboru rozvoje MU.
 

Interreg CENTRAL EUROPE

  • PO 1 Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
  • PO 2 Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
  • PO 3 Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
  • PO 4 Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě


Aktuálně: 26. dubna 2016 byla vyhlášena 2. výzva, bližší informace jsou na oficiální stránce programu .
Další informace na webu Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru rozvoje MU.


Interreg EUROPE

Program pro podporu vzájemného učení orgánů evropské veřejné správy.

Aktuálně:

3. výzva programu bude vyhlášena 1. 3. 2017 a potrvá do 30. 6. 2017.

Informace na webu MMR a Odboru rozvoje MU.


Osobní nástroje