Akce dokumentů

Kreativní Evropa

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Středa 27.05.2015 11:28

Program Kreativní Evropa, vyhlášený Evropskou komisí na období 2014 - 2020, je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích a současně podpoření kulturní a jazykové rozmanitosti.

Akce

Kancelář Kreativní Evropa pořádá seminář Financování kulturních projektů z programů EU. Seminář se bude konat 2. 6. 2015 od 9:40 do 13:30 v Praze. Bližší informace a možnost registrace naleznete na webových stránkách Institutu umění

12. 5. 2015 se uskutečnil seminář Kreativní Evropa 2014 - 2020. Prezentace ze semináře jsou dostupné na následujících odkazech: Kreativní Evropa 2014-2020 a Podpora kultury na úrovni EU.

Dílčí program Kultura

  • Projekty Evropské spolupráce

V závislosti na délce, potřebách, povaze a cílech projektu jsou projekty Evropské spolupráce rozděleny do dvou kategorií, a to Projekty spolupráce menšího rozsahu (min. 3 účastníci; max. 200 tis. EUR, které znamenají 60% způsobilého rozpočtu) a Projekty spolupráce většího rozsahu (min. 6 účastníků; max. 2 mil. EUR, které znamenají 50% způsobilého rozpočtu).

Cílem projektů Evropské spolupráce je posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kreativních oborů (včetně využití digitálních technologií, inovativního přístupu k rozvoji publika a podnikatelských a manažerských modelů) a propagace mobility kulturních aktérů a oběhu uměleckých děl. 

Uzávěrka příjmu žádostí je 7. 10. 2015 ve 12:00 CET/CEST a dále každý rok první středu v měsíci říjnu, až do roku 2019.

Další informace o cílech a odkaz na formuláře naleznete na webových stránkách programculture.cz. 

  • Literární překlady

Prioritou je podpora oběhu evropské literatury za účelem zajištění její nejširší dostupnosti, propagace evropské literatury včetně vhodného využití digitálních technologií při distribuci i propagaci děl a pobídky k překládání a dlouhodobé propagaci evropské literatury. Způsobilá jsou pouze beletristická díla, která již byla publikovaná.

Podpora literárních překladů je rozdělena do dvou kategorií. Výzva pro kategorii 1 by měla být vyhlášena v prosinci 2015 a pro kategorii 2 bude vyhlášena v listopadu 2016. 

Další informace naleznete na webových stránkách programculture.cz.

  • Sítě a platformy

 

webová stránka

 

Dílčí program Media

 

webová stránka 

 

Vyhledávání partnerů - odkazy na vyhledávací databáze jednotlivých zemí naleznete na webových stránkách programu Kultura, nebo můžete oslovit Kancelář Kreativní Evropy.

V publikaci Kultura Culture 07-013 naleznete informace o realizovaných projektech s českou účastí. Další podpořené projekty naleznete na webových stránkách.

Další informace o programu Kreativní Evropa naleznete také na webových stránkách Evropské komise.


Osobní nástroje