Akce dokumentů

MK ČR

spravuje: Marie ZagorováPoslední změna: Středa 21.06.2017 11:32

Ministerstvo kultury ČR poskytuje dotace v oblasti literatury, knihoven, kinematografie, památek, galerií a další.

Aktuální informace k NAKI II

 • 20. 6. vyhlášeny výsledky formálního hodnocení podaných projektů (přijato k dalšímu hodnocení/vyloučeno z dalšího hodnocení)
 • Seznam projektů FF po formálním hodnocení zde.

 


NAKI II. - 2. veřejná soutěž

 • Dne 13. 3. 2017 MK ČR vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) pro řešení projektů od roku 2018. Informace níže.
 • Dne 28. 3. vydány fakultní pokyny k podávání návrhů dostupné zde.
 • Metodický list RMU a návrhy smluv dostupné zde.
 • soutěžní lhůta začíná 14. března 2017 a končí dne 2. května 2017 v 14.00 hodin.
 • délka řešení projektů 3-5 let
 • uchazečem i spoluuchazečem musí být výzkumná instituce
 • Dne 7. 4. zveřejněn zápis ze semináře na MK na odkazu zde.
 • Otázky a odpovědi na webu Ministerstva kultury zde.
 • pro více informací kontaktujte Mgr. Marii Zagorovou (zagorova@phil.muni.cz, tel. 8096).
 • Zadávací dokumentace ke stažení.
 • Pokyn rektora 3/2017 k výši režijních nákladů na odkazu.

Je možné žádat o projekty typu:

J - projekt jediného uchazeče

D - společný projekt uchazeče a spoluuchazeče/ů (typ: příjemce + další účastník(ci) projektu)

K - společný projekt více uchazečů (typ: všichni účastníci v roli příjemce - "konsorcium" příjemců)

 


VISK

Základním cílem programu Veřejné informační služby knihoven (dále jen VISK) je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bází informačních technologií (ICT).

 • VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
 • VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
 • VISK 3 - Informační centra knihoven,
 • VISK 4 -  Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven,
 • VISK 5 – RETROKON,
 • VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
 • VISK 7 – Kramerius,
 • VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,

 • VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

Informace na webu MK ČR zde a na webu NKP zde.


Osobní nástroje