Akce dokumentů

MŠMT Mobility

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Čtvrtek 27.04.2017 08:43

Aktivita MOBILITY - dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy.

Základní informace

Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY musí být klasifikované jako projekty základního výzkumu. Jedná se o projekty s délkou trvání 2 roky. Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět a přijímající strana jeho pobytové náklady. Podporovány jsou projekty základního výzkumu ze všech vědních oblastí.

 

Na webových stránkách MŠMT naleznete základní informace k aktivitě MOBILITY, konkrétní podmínky jsou pak uveřejněny v jednotlivých výzvách. 

Formuláře návrhu projektu a souhlas se zpracováním osobních údajů je ke stažení zde.

Pro ISEP - Editor návrhů projektů je investor MŠMT a programový rámec je 7AM - Aktivita Mobility (7AMB).

OV RMU zveřejnilo na metodický list pro MOBILITY (Francie, Německo a Rakousko).


Uveřejněné výzvy

Francie

  • Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019 je dostupná zde. Termín pro předkládání návrhů projektů je od 18. 4. do 30. 6. 2017.
  • Maximální výše podpory je 128.000,- Kč na celou dobu řešení projektu.

Německo

  • Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019 je dostupná zde. Termín pro předkládání návrhů projektů je od 18. 4. do 31. 5. 2017.
  • Maximální výše podpory je 200.000,- Kč na celou dobu řešení projektu.

Rakousko

  • Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2019 je dostupná zde. Termín pro předkládání návrhů projektů je od 18. 4. do 31. 5. 2016. 
  • Maximální výše podpory je 200.000,- Kč na celou dobu řešení projektu.

 

Výzvy mohou být otevřeny v rámci aktivit MOBILITY s Polskem, Argentinou, Řeckem, Slovenskem a Slovinskem.


Harmonogram 2017

bude upřesněn v týdnu od 2.5. do 5. 5. 2017

Harmonogram 2016

pro výzvy MOBILITY Rakousko, Německo - podávání žádostí do 31. 5. 2016

  •  do 13. 5. 2016 - domluva kontroly rozpočtu na EO - Jana Šabrňáková (kl. 7400)
  • do 20. 5. 2016 - odevzdání finalizované verze formuláře na VaV (zkontrolované EO a opravené)

 


Osobní nástroje