Akce dokumentů

Program podpory výzkumu

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Pátek 10.11.2017 13:20

Grantová agentura MU (GAMU) - Program podpory výzkumu (PPV)
Cílem PPV je posílení kvality a prestiže výzkumné práce na MU, vyšší úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních prestižních grantů a stimulace mezioborového inovativního výzkumu s vysokou přidanou hodnotou.

Aktuálně

  • Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků - byla vyhlášena třetí výzva s uzávěrkou příjmu žádosti do 20. 11. 2017.
  • Kategorie G - Mezioborové výzkumné projekty - byla vyhlášena soutěž pro rok 2018. Soutěžní lhůta trvá od 5. 9. do 31. 10. 2017.
  • Kategorie E - Podpora zvýšení kvality vynikajících výsledků - byla vyhlášena druhá výzva. Žádosti je možné podávat přes ISEP až do 31. 5. 2017. Žádosti budou hodnoceny průběžně až do vyčerpání finančních prostředků. 
  • Odbor výzkumu RMU pořádá ve středu 19. 10. 14:30 v Univerzitním kampusu Bohunice (seminární místnost A3) seminář pro uchazeče o projekty GAMU - kategorie E a H. Možnost registrace naleznete zde.
  • V ISEPu jsou připraveny nové kategorie PPV GAMU. Kategorie E a F se vyplňují pouze v ISEPu. Kategorie G a H se vyplňují ve formuláři (doc), který je ke stažení v ISEPu.

Základní informace

Program podpory výzkumu bude v roce 2017 realizována prostřednictvím několika schémat:

V rámci PPV budou podporovány návrhy a projekty bez ohledu na zaměření na badatelský nebo aplikovaný výzkum. Nebudou podporovány projekty financované z jiných zdrojů. Zdrojem financování PPV je institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj univerzity.

Podmínky jednotlivých kategorií upravuje směrnice MU č. 3/2015 Grantová agentura MU a její příloha č. 3 Pravidla programu Podpory výzkumu pro rok 2017. Další informace jsou dostupné na webových stránkách Odboru výzkumu RMU.

 


Osobní nástroje