Akce dokumentů

Technologická agentura ČR

spravuje: Marie ZagorováPoslední změna: Středa 23.08.2017 13:24

Aktuálně

 • Dne 15. 8. byla vyhlášena 1. VS v programu ÉTA zaměřeném na humanitní a společenské vědy a jejich propojení s technologickou sférou.

  Soutěžní lhůta začíná 16. 8. a končí 27. 9. 2017.

  Veškeré informace jsou dostupné na webu TA ČR zde.

  Zápis z brněnského informačního semináře je zde.

 • Dne 30. 5. vyhlášena 5. veřejná soutěž programu Delta. Soutěž je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací z  lokalit v Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, v čínských lokalitách Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan). https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/26-programy/delta/923-5-verejna-soutez-programu-delta.html

Programy TA ČR aktuální pro FF

ÉTA

Dne 15. 8. byla vyhlášena 1. VS v programu ÉTA zaměřeném na humanitní a společenské vědy a jejich propojení s technologickou sférou.

Soutěžní lhůta začíná 16. 8. a končí 27. 9. 2017.

Zadávací dokumentace programu.

Veškeré informace jsou dostupné na webu TA ČR zde.

Zápis z brněnského informačního semináře je zde.

Programy TA ČR

ALFA

Program tematicky podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech progresivních technologií, životního prostředí a energetiky a dopravy.

BETA

Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy, zjm. těch správních úřadů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Cílem je zdokonalení současných praxí, metodik, regulačních mechanismů, dozorových činností včetně zlepšení služeb, řídících a informačních produktů a postupu, které povedou k vyšší inovativnosti, hospodárnosti a efektivní alokaci veřejných prostředků.

Program je realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji na základě požadavků příslušných orgánů státní správy.

GAMA 

Cílem programu je posílení podpory výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd. Podpora zejména menších projektů s délkou trvání nejvýše dva roky, které přispějí k zefektivnění koncepční, metodické a rozhodovací činnosti v sociálně-ekonomických sektorech života společnosti.

Výzva č. 01-2015 - CTT vyhlásilo první výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity - Proof of Concept.

 

DELTA

Program je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných  TA ČR  a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami.

 

EPSILON

Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají potenciál pro rychlé uplatnění ve výrobních postupech, nových produktech a službách, zjm. v těchto oblastech:

 • Konkurenceschopní ekonomika založená na znalostech
 • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
 • Prostředí pro kvalitní živost

OMEGA

Hlavním cílem programu je posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnost České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti.

 


Osobní nástroje