Akce dokumentů

VVI

spravuje: Táňa SochorováPoslední změna: Pondělí 02.01.2017 11:02

ČR v uplynulých letech reagovala na zvyšující se význam výzkumných infrastruktur a za účelem jejich reflexe jako klíčové součásti národního výzkumného a inovačního systému ČR učinila řadu kroků napomáhajících k tvorbě adekvátního prostředí pro jejich konstrukci, provoz, další investiční rozvoj, financování a integraci do makro-regionálních struktur.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 1. listopadu 2016 výzvu k předkládání dokumentace pro účely 1. interim hodnocení velkých výzkumných infrastruktur schválených k poskytování podpory z veřejných prostředků na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2015 č. 482 a usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a výzvu k předkládání návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur. Veškeré potřebné informace i kontaktní údaje jsou uvedeny zde.

Metodický list s informacemi o interních termínech je dostupný zde.


Osobní nástroje