Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum
Akce dokumentů

Věda a výzkum

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Pondělí 19.03.2018 18:28

Oddělení vědy a výzkumu

 Nové webové stránky - https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219915-oddeleni-vyzkumu-a-vyvoje

 

 

Aktuality z VaV

Informace o aktuálně vyhlášených soutěžích a výsledcích výzev, upozornění na změny, pozvánky na semináře a vzdělávací akce.

Projekty, granty a záměry

Podportály jednotlivých agentur a programů, bližší informace a podklady, dokumenty, kalendáře termínů a deadliny.

Jak podat návrh projektu?

Stručný a přehledný průvodce tvorbou a podáváním žádosti pro začátečníky, představení grantových agentur, tipy a rizika.

Kontakty na oddělení VaV

Telefonická a emailová spojení na pracovníky oddělení VaV, kontaktní osoby k jednotlivým agenturám a grantům.

Veřejné zakázky

Podrobnosti k veřejným zakázkám, termíny, kontakty.

Vědecká rada

Seznam členů, zápisy z jednání.

Habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů, podmínky k zahájení řízení, kritéria řízení na FF MU.

 

Další odkazy:

Elektronické informační zdroje MU

Cena děkana FF MU za významný tvůrčí čin

 


Osobní nástroje