Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Veřejné zakázky
Akce dokumentů

Veřejné zakázky

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Neděle 07.01.2018 16:47

 

Oddělení výzkumu a vývoje realizuje výběrová zařízení na FF, v rámci nichž se nakupují komodity, které nejsou pořizovány centrálně prostřednictvím DNS nebo rámcových smluv. Veřejné zakázky jsou vypisovány na základě žádosti o nákup formou veřejné zakázky (formulář k dispozici zde). Žadatel o nákup je odpovědný za správnou technickou specifikaci plnění a její kontrolu u dodaného zboží nebo služeb.

Finanční kontrola u smluv v rámci veřejných zakázek 

V rámci povinnosti provádět finanční kontrolu si žadatel dle typu plnění (investice x neinvestice) vyplní průvodku finanční kontroly, kterou společně s jedním originálem smlouvy předá na EO paní Komárkové. Průvodky ke stažení zde.

Na základě těchto dokumentů bude žadateli vygenerováno číslo smlouvy, které uvede na fakturu při placení. Objednávky v Magionu se již nevytváří. 

 line2.png

Dynamický nákupní systém

 

Fakulta pořizuje plnění v dynamickém nákupním systému, pokud pro dané plnění komoditu byl DNS zaveden. Rektorát shromažďuje požadavky hospodářských středisek pomocí aplikace v INET. Komodity centrálně nakupovány z úrovně rektorátu na základě požadavků z HS

1. Drogistické zboží

Sběr 010/2017 - firma Clarima, s.r.o.; smlouva podepsaná 5. 12. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/43/17)

Sběr 009/2017 - firma Clarima, s.r.o.; smlouva podepsaná 10. 11. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/37/17)

Sběr 008/2017 - firma Clarima, s.r.o.; smlouva podepsaná 9. 10. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/32/17)

2. Tonery 

Sběr 010/2017 - firma PREMO s.r.o.; smlouva podepsaná 1. 12. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/42/17)

Sběr 009/2017 - firma C SYSTEM CZ a.s.; smlouva podepsaná 9. 11. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/38/17)

Sběr 008/2017 - firma C SYSTEM CZ a.s.; smlouva podepsaná 9. 10. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/35/17)

3. Standardní audiovizuální technika – ZRUŠENO

4. Standardní kancelářská technika – změna - sběr jen emailem verejnezakazky@phil.muni.cz

5. Standardní kancelářské potřeby 

Sběr 011/2017 - firma OFFICE DEPOT s.r.o.; smlouva podepsaná 4. 1. 2018 (č. smlouvy Magion 9002/45/17)

Sběr 009/2017 - firma OFFICE DEPOT s.r.o.; smlouva podepsaná 13. 11. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/36/17)

6. Standardní propagační předměty – ZRUŠENO; v případě požadavků na pořízení propagačních projektů kontaktujte verejnezakazky@phil.muni.cz

7. Standardní kancelářský nábytek - zrušeno

8. Standardní tiskařské služby – není katalog

Sběr 011/2017 - Polypress s.r.o.; smlouva podepsána 3. 1. 2018 (č. smlouvy Magion 9003/20/17)

Sběr 010/2017 - Tiskárna Knopp s.r.o.; smlouva podepsána 30. 11. 2017 (č. smlouvy Magion 9003/19/17)

9. Standardní kancelářské ICT vybavení 

Sběr 005/2017 - firma UNIS COMPUTERS, a.s.; smlouva podepsaná  30. 11. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/40/17)

Sběr 004/2017 - firma UNIS COMPUTERS, a.s.; smlouva podepsaná  19. 10. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/33/17)

10. Kancelářské ICT - notebooky

Firma AutoCont CZ a.s., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ 47676795; smlouva podepsaná 22. 8. 2017 (č. smlouvy Magion 9002/30/17)

 

 

 

Kontaktní osoby pro DNS na Odboru veřejných zakázek RMU:
Ing. Jana Štohanzlová, tel. 6475, stohanzlova@rect.muni.cz (vše kromě ICT, vyřizuje rovněž reklamace);
Mgr. Michal Baudys, tel. 6689, baudys@rect.muni.cz (ICT).

 

Návod - Jak postupovat při plnění kupní smlouvy v DNS

OVZ RMU připravilo "návod" Jak postupovat při plnění kupní smlouvy v DNS (můžete stáhnout zde). Naleznete v něm jak a kdy mají být věci odevzdány.

 

line2.png

 

Rámcové smlouvy

 

Rámcové smlouvy lze využít v případech, kdy zadavatel ví, že ve stanoveném období bude potřebovat určitý druh opakujícího se plnění, ale nezná jeho konkrétní objem, náplň či dobu poskytnutí.

 

Nejdůležitější rámcové smlouvy na MU

PC a periferie (do 8/2016; účelem rámcové smlouvy je zajištění dodávek PC a periferií - monitorů, PC, příslušenství, USB flash disků a externích disků.) K rámcové smlouvě byl uzavřen dodatek č. 2.

Notebooky (od 11/2017; účelem rámcové smlouvy je zajištění dodávek přenosných počítačů a souvisejícího příslušenství) 

Standardní tiskařské služby pro MU (do 03/2017; účelem rámcové smlouvy je tisk letáků, plakátů, brožur, katalogů a vizitek)

Rámcová smlouva na nákup tiskáren, scanerů a multifunkčních zařízení (do 12/2017; účelem rámcové smlouvy je dodávka dle technické specifikace - příloha č. 1 smlouvy).

 

Postup nákupů přes rámcovou smlouvu

 

Počítače a notebooky

1. V INETu vytvořte žádánku s požadovanou konfigurací, po uložení se tato objednávka překlopí do EIS Magion.
2. Objednávku v EIS Magion odešlete na finanční kontrolu.
3. Schválenou objednávku zašlete ve formátu pdf na Zuzana.Kralikova@phil.muni.cz. Objednávku je třeba vygenerovat v šabloně "Objednávka CZ Cena MJ" - je to jedna z nabídek při tisku objednávek.
4. Odd. výzkumu a vývoje zajistí další postup a bude Vás informovat o termínu dodání.

Kontaktní osoba: Zuzana Králíková (kl. 4666)

 

Standardní tiskařské služby pro MU v roce 2015

Postup pro zadání tisku: 

1) výběr předmětu plnění z technické specifikace (viz příloha smlouva)

2) Založení žádanky v INETu - po  provedení FK dojde k vytvoření objednávky v Magionu

3) objednávku zaslat ve formátu PDF zuzana.kralikova@phil.muni.cz, OVaV zajistí elektronický podpis statutárního zástupce a předá zpět na objednávající pracoviště

4) podepsanou objednávku společně s tiskovými podklady zašle objednávající pracoviště panu Švábovi (dsvab@astron.cz)

5) součástí objednávy musí být:

a) název objednávky (např. Tisk plakátů pro katedru filozofie)

b) doba plnění - volíte mezi expresním tiskem do 2 dnů nebo standardním tiskem do 10 dnů včetně grafické úpravy tiskové materiálu

c) vymezení předmětu plnění s konkrétními požadavky na každou ze zadávaných tiskovin, přiložíte také podklady pro tisk

d) kontaktní osoba

e) fakturační údaje - uvedete i název projektu, bude-li třeba pro fakturaci

  • V případě tisku vizitek naleznete informace o způsobu přípravy a objednání zde.

Kontaktní osoba: Zuzana Králíková (kl. 4666)

 

Rámcová smlouva na nákup tiskáren, scanerů a multifunkčních zařízení

Postup pro objednání:

1. Vytvořte objednávku v EIS Magion a odešlete na finanční kontrolu.
2. Schválenou objednávku zašlete ve formátu pdf. na Zuzana.Kralikova@phil.muni.cz. Objednávku je třeba vygenerovat v šabloně "Objednávka CZ Cena MJ" - je to jedna z nabídek při tisku objednávek.
3. Odd. výzkumu a vývoje zajistí další postup a bude Vás informovat o termínu dodání.

Kontaktní osoba: Zuzana Králíková (kl. 4666)

 

Reklamace - rámcové smlouvy počítače a notebooky

 

Reklamace u rámcových smluv na Počítače a periferie a Notebooky jsou řešeny každým objednatelem samostatně. Podle smlouvy je prodávající povinen zahájit servisní zásah u kupujícího v místě instalace (FF MU) nejpozději následující pracovní den po nahlášení závady. 

 

Kontakty pro reklamace Počítače a periferie: CSystem CZ a.s. - email: martin.kovar@csystem.cz.

Kontakty pro reklamace Notebooky: Autocont CZ a.s. - email: brnservis@autocont.cz

Další podmínky reklamací naleznete v rámcových smlouvách na Počítače a periferie a Notebooky.

 

Pokud reklamace nebude vyřízena nejpozději do 4 týdnů, nebo pokud se během reklamace vyskytnou některé nejasnosti či spory s dodavatelem, obraťte se na Zuzanu Králíkovou (kl. 4666).

 

Podklady pro Monitorovací zprávy

 

RS Počítače a periferie - informace pro aplikaci Benefit07 naleznete v přiloženém souboru; podklady pro MZ můžete stáhnout zde.

RS Notebooky -  informace pro aplikaci Benefit07 naleznete v přiloženém souboru; podklady pro MZ můžete stáhnout zde.

 

 

line2.png

 

Kontaktní osoby pro veřejné zakázky

 

Mgr. Dana Megová 
manažerka veřejných zakázek
email: megova@phil.muni.cz
tel.: 777 701217
email: verejnezakazky@phil.muni.cz

 

 


Osobní nástroje