Nacházíte se zde: FF Vývěska
Akce dokumentů

Vývěska

Školení studentů 1. ročníku o PO a BOZP

Seznámení začínajících studentů s předpisy o požární ochraně a bezpečnosti na FF MU

Stipendijní podpora e-learningu na FF MU

Podmínky pro stipendijní podporu studentů podílejících se na výstavbě e-learningových kurzů

Multimediální učebny

Horká linka pro pomoc v případě problémů s multimediální technikou

SUPO MU

Systém úhrad pohledávek za osobami Masarykovy univerzity

Možnosti stravování v okolí FF MU

Kam je možné v okolí fakulty chodit na obědy

Rekonstrukce historického areálu FF MU

Rekonstrukce historického areálu FF MU - etapa 2013–2016 budovy D, C

Centrum podpory humanitních věd CARLA

Základní informace o projektu CARLA (Center for the Advancement of Research in the Liberal Arts)

CARLA – aktuální zprávy

Průběžné zprávy o projektu CARLA

Budova U1

Základní informace o nové budově FF

Koordinační rada (KORA)

Nový poradní orgán děkana FF MU, který koordinuje činnosti fakultních pracovišť v souvislosti s probíhající rekonstrukcí fakultních budov.

Telefonní seznam pracovníků FF

Aktuální telefonní seznam pracovníků Filozofické fakulty MU


Osobní nástroje