Nacházíte se zde: FF Vývěska Centrum podpory humanitních věd CARLA
Akce dokumentů

Centrum podpory humanitních věd CARLA

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Čtvrtek 08.09.2016 08:42

Základní informace o projektu CARLA (Center for the Advancement of Research in the Liberal Arts)

 

Centrum podpory humanitních věd - CARLA

(CZ.1.05/4.1.00/04.0196)

 

 

 

Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace

Název prioritní osy: 4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, výzva č. 1.4

 

Zahájení realizace projektu:      1. 10. 2011
Datum ukončení realizace projektu:    30. 9. 2015
Celkové výdaje projektu:    440.560.104 Kč 
Celkové způsobilé výdaje:    482.310.771 Kč 

 

Cíle

Hlavním cílem projektu je vytvořit odpovídající infrastrukturu pro další rozvoj základního a aplikovaného výzkumu v oblasti humanitních věd, zvýšit zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti, zlepšit kvalitu vzdělávání a dosáhnout zvýšení poměru absolventů magisterského a doktorského stupně studia pro potřeby společenské praxe.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • vytvoření odborného a databázového zázemí pro výzkumné a projektové týmy působící na Filozofické fakultě MU,
  • navýšení kapacity výukových prostor,
  • rozšíření možností výuky a výzkumu s využitím PC, multimédií, digitalizace dokumentů,
  • rozšíření kapacity Ústřední knihovny Filozofické fakulty o nezbytné úložné a skladové plochy pro uložení rukopisných materiálů a literárních zdrojů a práci s nimi,
  • vytvoření podmínek pro speciální knihovnu Historického ústavu umožňující výzkumnou činnost přímo v jejích prostorách.

 

Popis projektu

Obsahem projektu je rekonstrukce části areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vytvoření Centra podpory humanitních věd jako prostorového a technologického zázemí pro rozvoj vědy a výzkumu. V areálu fakulty na ulici Arne Nováka bude provedena rekonstrukce historických budov A a B1 a staticky nevyhovující budova B2 bude nahrazena novostavbou s rozšířeným půdorysem suterénů. Stavebně technické řešení je navrženo tak, aby došlo ke snížení energetické náročnosti budov a nákladů na provoz. Vznikne nové pracoviště digitalizace, bude umožněn rozvoj Centra informačních technologií, budou rozšířeny plochy pro knižní fondy, bude zlepšeno materiálně technické zabezpečení přednáškových místností, učeben, pracoven a knihovních prostor.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Aleš Hruška, manažer projektu
e-mail: ales.hruska@phil.muni.cz

 

Stav projektu

Průběh prací je od 1. 4. 2012 zveřejňován na samostatné stránce CARLA – aktuální zprávy.

 

Vědecký ředitel projektu

prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

 

Zaměstnanci

 

Pracoviště

  • budova C, 1. NP, vlevo od vstupního schodiště; mapa
  • telefon: 54949 1567
  • kontaktní e-mailová adresa: carla@phil.muni.cz

 

Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje