Nacházíte se zde: FF Vývěska Kde všude lze hledat informace o FF MU
Akce dokumentů

Kde všude lze hledat informace o FF MU

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Čtvrtek 25.08.2011 10:39

Komentovaný rozcestník

Stručný seznam zdrojů

 1. tyto stránky (www.phil.muni.cz) hlavní webové stránky fakulty
 2. Vlastní stránky ústavů, kateder a seminářů
 3. oficiální stránky MU (www.muni.cz/phil)
 4. Informační systém MU
 5. Tištěné materiály: informační brožura, studijní katalogy
 6. Úřední deska FF (vývěska) na děkanátě fakulty (2. NP budovy C).
 7. Elektronická informační tabule ve vestibulu fakulty
 8. Orientační plán a tabule s aktualitami ve vestibulu FF
 9. Další místa:
       - Kalendář Masarykovy univerzity: http://www.muni.cz/phil/general/events/calendar/
       - minimální zprávy z MU v angličtině:http://www.muni.cz/phil/events/news

Tytéž zdroje s komentářem

Informace o FF nabízejí:

 1. tyto stránky (http://www.phil.muni.cz/) – hlavní www stránky fakulty: informace o fakultě, nabídce studia, aktuálním dění, organizační struktuře apod.
Tipy k procházení www stránek:

Navigaci najdete v levém sloupci a v bleděmodrém řádku nahoře, na hlavní stránce pak také v "portletech" (obdélnících) s aktuálními zprávami a některými zkratkami

Funkce Vyhledat vpravo nahoře nabízí výsledky již průběžně při psaní hledaného výrazu; pokud ale dopíšete a odešlete klávesou ENTER, dostanete jiné výsledky, nalezené na našich stránkách standardním vyhledávačem Google. Navíc bude ve vedlejším sloupci také nabídka výsledků z jiných úrovní webu (katedry a ústavy; celá MU; celý internet)

Obecné tipy známé i z jiných stránek:

Při procházení se nad stránkou vytváří "drobečková lišta" popisující cestu k místu, kde se právě nacházíte. Na její položky lze přímo skočit kliknutím.

Otáčením kolečka myši při stisknuté klávese Ctrl si můžete měnit velikost písma (totéž lze pomocí [Ctrl][+] a [Ctrl][-]).

Úplně dole vpravo najdete:
    - Mapu portálu = všechny položky a jejich struktura na jeden pohled
    - Napsat správci portálu = možnost kontaktovat správce stránek se sdělením, upozorněním na chyby ap.
    - Usnadnění = podrobnější návod na ovládání stránek vedených v systému Plone

 1. vlastní stránky ústavů, kateder, seminářů, kabinetů a jiných pracovišť (dále jen "ústavy"): jsou ve správě ústavů. Některé jsou vzhledově jednotné s fakultními stránkami (tj. v systému Plone; podle loga vlevo nahoře vždy poznáte, zda se díváte na stránku FF, nebo ústavu), jiné ústavy mají stránky s vlastním designem.
  Budeme vám vděčni, jestliže správce kterékoliv stránky upozorníte na nefunkční odkazy a neaktuální informace.
  Aktuality: každý portál (=stránky ústavu) má vlastní prostor pro aktuality týkající se ústavu a jeho oborů. Snažíme se, aby se ty aktuality z ústavů, které autoři považují za zajímavé pro celou fakultu, okopírovaly do aktualit fakultních, záleží však na autorech, zda to skutečně udělají.
   
 2. oficiální stránky MU (http://www.muni.cz/phil): informace z ústředních databází, které o FF udržuje mateřská univerzita. Kde je to možné, odkazujeme i z našich stránek na tyto informace. Přesto se některé informace objeví jenom na stránkách FF nebo ústavů (sub A, B), protože stránky MU mají pevně danou strukturu zaměřenou především na úřední a oficiální obsah a není zde prostor pro dodatečné komentáře, poznámky, návody apod.
   
 3. Informační systém MU: ačkoliv IS MU slouží především ke správě a evidenci studia, je zároveň i souborem informací o pracovištích, lidech, kurzech, publikační činnosti atd.
   
 4. Tištěné informační materiály fakulty: lze je zakoupit v knihkupectví H. Smilková na dvoře FF nebo se podívat na jejich elektronické verze na www fakulty. Vycházejí obvykle jednou ročně; informace mohou být méně aktuální (i následující elektronické verze se aktualizují jen s novým tištěným vydáním):

informační/propagační brožura s krátkým úvodem a letáčkem za každý ústav; OBRAZEK - ODKAZ

Studijní katalogy: brožury, které vydávají pro každý akademický rok jednotlivé ústavy. Obsahují popis veškeré výuky, doporučený studijní plán a jiné informace, které ústav potřebuje svým studentům sdělit, a jsou proto určeny především studentům 1. ročníku.
Současně vychází celofakultní brožura se souhrnnými informacemi (seznam oborů, pracovišť, zaměstnanců apod.) pod tradičním názvem Studijní katalog (ačkoliv již neobsahuje, jak bývalo zvykem, kompletní katalog předmětů na fakultě)

 1. Úřední deska FF na děkanátě fakulty (2. NP budovy C). Sem se vyvěšují povinné informace ve smyslu zákonných předpisů (informace o výběrových řízeních, nedoručené úřední zásilky odeslané fakultou apod.). Pokud to jejich povaha umožňuje, jsou tyto materiály vždy vyvěšovány rovněž na WWW.
   
 2. Elektronická informační tabule s aktuálními zprávami o dění na FF (přednášky apod.) visí ve vestibulu fakulty (A. Nováka).
   
 3. Orientační plán a tabule s aktualitami ze Studijního oddělení, rovněž ve vestibulu FF. Přesná kopie této vývěsní tabule na www stránkách není, všechny informace se ale obvykle spolehlivě objeví na stránkách příslušného oddělení
   
 4. Další místa:

Kalendář Masarykovy univerzity: http://www.muni.cz/phil/general/events/calendar/ (všechna data zde obsažená by se měla objevit i na stránkách FF)
minimální zprávy z MU v angličtině:http://www.muni.cz/phil/events/news (většinou jen titulky a nadpisy)

 

 

 


Osobní nástroje