Nacházíte se zde: FF Vývěska Koordinační rada (KORA)
Akce dokumentů

Koordinační rada (KORA)

spravuje: Romana SommerováPoslední změna: Pondělí 30.06.2014 12:39

Nový poradní orgán děkana FF MU, který koordinuje činnosti fakultních pracovišť v souvislosti s probíhající rekonstrukcí fakultních budov.

 

Oznamujeme fakultní veřejnosti, že v zájmu pokud možno hladkého průběhu dokončovací fáze 1. etapy rekonstrukce FF a respektování nově se objevujících požadavků a potřeb se děkan FF MU rozhodl zřídit poradní orgán, jehož bližší charakteristiku najdete zde:

Koordinační rada (KORA)
 

Koordinační rada je poradním orgánem děkana FF MU.

Ve spolupráci s vědeckými řediteli projektů rekonstrukce I. a II. etapy, tajemníkem, vedoucím CIT a dalšími akademickými i neakademickými pracovníky koordinuje činnosti fakultních pracovišť spojených s realizací projektů rekonstrukce FF a zahájením fáze udržitelnosti projektu CARLA tak, aby vytvářená infrastruktura určená pro další rozvoj výzkumu v oblasti humanitních věd korespondovala s aktuálními cíli, požadavky a potřebami fakulty a vše bylo v souladu i s novými projekty a vědeckými záměry.

Na koordinační radu se také mohou obracet všichni pracovníci FF se svými dotazy a připomínkami souvisejícími s uvedenými činnostmi, s případnými problémy souvisejícími s návratem pracovišť do nové a rekonstruované budovy, s vybavením pracovišť, knihovny, zahájením práce a výuky v nových prostorách.

Pro podněty určené Koordinační radě a diskusi k uvedeným tématům lze
použít toto diskusní fórum v Informačním systému MU.


Osobní nástroje