Nacházíte se zde: FF Vývěska Vyjádření vedení Filozofické fakulty k případu výhružných e-mailů
Akce dokumentů

Vyjádření vedení Filozofické fakulty k případu výhružných e-mailů

spravuje: Josef KrobPoslední změna: Středa 25.07.2012 13:58

 

Vzhledem k tomu, že se v minulých dnech uzavřela jedna z klíčových etap v případu výhružných e-mailů, jejichž obsah otřásl nejen fakultní veřejností, považujeme za vhodné shrnout stručně základní fakta a pokusit se vysvětlit některé dohady, které tuto kauzu provázely.

V březnu 2009 oznámil prof. Hroch děkanovi FF, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele, který mu od prosince 2008 zasílal výhružné anonymní e-maily. Policie v rámci šetření ověřovala prostřednictvím fakultního správce sítě čtyři IP adresy počítačů; správce zjistil, že dvě z nich postupně patřily počítači, který byl umístěn v pracovně prof. Horyny a doc. Brázdy, a že v téže době, kdy byly ze serveru seznam.cz odeslány některé anonymní e maily, byl na fakultním serveru otevřen z téhož počítače i fakultní poštovní účet prof. Horyny. Prof. Hroch pak oznámil fakultní veřejnosti a Akademickému senátu FF, že v souvislosti s tímto případem policie vyšetřuje dva kolegy z Katedry filozofie a že on sám z autorství e-mailů podezírá prof. Horynu. V červnu 2009 bylo však vyšetřování anonymů zastaveno, protože nebyly nalezeny dostatečné důkazy, které by vedly k odhalení pachatele.

Krátce nato, ještě v průběhu prázdnin roku 2009, bylo vyšetřování obnoveno a případ byl svěřen jinému vyšetřovateli. Kromě prof. Hrocha, který byl autorem podání, nebyl nikdo o průběhu vyšetřování informován. I toto nové vyšetřování však bylo po určité době zastaveno z týchž důvodů jako vyšetřování předchozí.

O rok později, na podzim roku 2010, bylo zahájeno zrychlené soudní řízení s prof. Horynou obviněným z autorství anonymních výhružných e-mailů. V reportáži ČT1 (odvysílané 4. 11. 2010) byl prof. Horyna označen za odesílatele e-mailů a viníka. Celá akademická obec odsoudila výhružky obsažené v uvedených e-mailech a část fakultní veřejnosti žádala neprodlené propuštění prof. Horyny. Vedení fakulty zastávalo názor, že je nutné ponechat rozhodnutí o vině soudním orgánům a případné navazující řešení přijmout teprve na základě rozsudku. Členové Katedry filozofie vydali prohlášení, v němž protestovali proti porušení principu presumpce neviny ve zmíněné televizní reportáži a vytýkali prof. Hrochovi, že se aktivně podílí na medializaci případu a na označování viníka, aniž vyčká rozhodnutí soudu. Část fakultní veřejnosti kritizovala vedení Katedry filozofie a vedení fakulty za neochotu vyvodit pracovněprávní důsledky vůči prof. Horynovi ještě před ukončením soudního řízení. Ve snaze zamezit možnému zpochybňování výsledků jednání Disciplinární komise FF, jejímž byl prof. Horyna předsedou, uvolnil na začátku prosince 2010 děkan FF prof. Horynu z této funkce.

V únoru 2012 byl vynesen prvoinstanční rozsudek, jímž byl prof. Horyna uznán vinným a odsouzen k zaplacení peněžité pokuty. Bezprostředně poté rozhodlo vedení fakulty ve shodě s rektorem i vedením Katedry filozofie uvolnit prof. Horynu ze všech funkcí, do nichž byl jmenován děkanem, tj. z členství v Ediční radě a ve Vědecké radě, a pozastavit mu výuku v povinných kurzech. Další opatření, především v pracovněprávní rovině, však nebylo možné přijmout před nabytím právní moci rozsudku. Po dalších odvoláních a soudních jednáních byl koncem května 2012 rozsudek potvrzen v nezměněné podobě a stal se pravomocným. Výše trestu a charakter činu však dle právních expertíz neumožňují dát prof. Horynovi okamžitou výpověď, i když neúnosnost dalšího setrvání prof. Horyny v akademické obci je zřejmá. Děkan se tedy obrátil na rektora MU s žádostí o svolání Etické komise, která by případ projednala a doporučila řešení; v těchto dnech (polovina července 2012) se vedení fakulty snaží návrh Etické komise naplnit a hledá způsoby ukončení pracovního poměru s prof. Horynou. Prof. Horyna je však od vynesení rozsudku v pracovní neschopnosti, a jakémukoli řešení tedy zatím brání pracovněprávní předpisy.

Není sporu o tom, že vyhrožování, jehož adresátem byl prof. Hroch, představuje naprosto neakceptovatelné jednání, a to nejen na akademické půdě. Vedení fakulty proto intenzívně hledá cestu, jak skloubit důsledky, které jsou nevyhnutelné z mravního hlediska, s možnostmi vyplývajícími z pracovněprávních předpisů. Jiné řešení by se totiž zcela zřejmě stalo jen gestem, jehož vyznění by bylo rozhodnutím soudu rychle zvráceno v neprospěch fakulty.

Vážíme si skutečnosti, že se členové akademické obce aktivně zajímají o tuto kauzu a že jim není osud fakulty lhostejný. Spolu se všemi doufáme, že se celou záležitost podaří již velmi brzy vyřešit.

17. července 2012
 


Osobní nástroje