Nacházíte se zde: FF Vývěska
Akce dokumentů

Where to look for information on the Faculty

spravuje: Jiří RambousekPoslední změna: Čtvrtek 25.08.2011 10:39

Annotated list of information sources

Brief list of options

A) these pages (www.phil.muni.cz) official Faculty of Arts web pages
B) separate pages of the Faculty Departments
C) official MU pages (www.muni.cz/phil)
D) Masaryk University Information System
E) printed materials: information brochure, studijní programy
F) official noticeboard: corridor of the Dean's office (building C, 2nd Floor)
G) electronic information board in the Faculty foyer
H) map of the premises and noticeboards in the Faculty foyer
I) further options:
     - Masaryk University Celandar: http://www.muni.cz/phil/general/events/calendar/
     - main news from Masaryk University in English:http://www.muni.cz/phil/events/news

Annotated list

A) these pages (http://www.phil.muni.cz/) – official Faculty of Arts web pages: information about the Faculty, study opportunities, news, etc.

Tips for browsing the pages:
 • Look for navigation in the left column and the navigation bar below the header; on the main page, note also the portlets on the right, with news and shortcuts
 • The Search window in the upper right corner offers live results as you write; however, if you finish and press ENTER, you will get different results, as found on the Faculty web by standard Google search. You will also see an additional column with wider and/or narrower results (Departments; the entire MU; world wide web)
 • Common features known from other web sites:
 • Use the breadcrumb trail to learn where you are
 • Use Ctrl + mouse wheel to change character size
 • In the lower right corner, you will find:
  - sitemap
  - contact: here you can write a message to the site administrators
  - accessibility: more about viewing the pages
 • B) separate pages of the Departments: the Departments are responsible for their own pages; some use the same design (and CMS) as the Faculty pages, others have their own designs.
  Please e-mail the Department administrators if you find outdated information.
  News: each Department site has its own News board. It is useful  to check both the Faculty and the Department news.

  C) official Masaryk University pages (http://www.muni.cz/phil): info from official databases of the University. We do our best to avoid duplicity by linking to these pages wherever possible.

  D) Masaryk University Information System: although originally an administrative tool, the IS also contains information about the Departments, people, courses, publications etc.

  E) Printed materials are available in the Faculty Bookshop H. Smilková on the Faculty premises; their electronic versions are found above. They are usually published once a year and may therefore contain less up-to-date information than web pages.

  Yet to be translated:

   F) Úřední deska FF na děkanátě fakulty (2. NP budovy C). Sem se vyvěšují povinné informace ve smyslu zákonných předpisů (informace o výběrových řízeních, nedoručené úřední zásilky odeslané fakultou apod.). Pokud to jejich povaha umožňuje, jsou tyto materiály vždy vyvěšovány rovněž na WWW.

   G) Elektronická informační tabule s aktuálními zprávami o dění na FF (přednášky apod.) visí ve vestibulu fakulty (A. Nováka).

   H) Orientační plán a tabule s aktualitami ze Studijního oddělení, rovněž ve vestibulu FF. Přesná kopie této vývěsní tabule na www stránkách není, všechny informace se ale obvykle spolehlivě objeví na stránkách příslušného oddělení

   I) Další místa:


   Osobní nástroje