Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy
Akce dokumentů

Vnější vztahy

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Úterý 21.03.2017 07:47

vnější vztahy a zahraniční styky

Oddělení vnějších vztahů


Níže najdete:

I. nabídku zahraničních pobytů, stipendií a stáží

II. informace k projektové podpoře, kterou můžete na našem oddělení získat

III. širokou nabídku letních škol

IV. aktuální newsletter (lze se přihlásit k odběru)

Informace jsou také nově přístupné na červené nástěnce v Ústřední knihovně FF MU (přízemí, vedle výtahu).

 

I. NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH POBYTů, STIPENDIÍ A STÁŽÍ

 

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Vyhledej si svůj vysněný studijní pobyt nebo pracovní stáž na INTERAKTIVNÍ MAPĚ!

 

Oddělení vnějších vztahů FF MU od srpna 2016 najdete budově O, Gorkého 13 (rohový dům naproti Akademické kavárně nebo Falku). Prosíme, dodržujte úřední hodiny: po - pá 9 - 12hod. Děkujeme!

 

AKTUÁLNĚ:

SPECIÁLNÍ GRANT NA KRÁTKODOBÉ MOBILITY DO 28 DNÍ PRO STUDENTY

Centrum zahraniční spolupráce MU vyhlašuje i pro letošní rok tento speciální grant pro studenty, kteří si sami domluví studijní nebo pracovní pobyt na zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, a domácí fakulta s výjezdem souhlasí, tj. podepíše "Learning agreement/Training Agreement".

Země pobytu: celý svět
Zahájení a ukončení pobytu: rok 2017

Termín podání přihlášek: 15. 5. 2017 online

 

ERASMUS+ školení zaměstnanců

Období pobytu: červen 2017 - srpen 2018

Cíle:

- umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj

- přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky

- školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.,

- není možné financovat konference!

- účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.

Kdo se může účastnit: zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ)

Kam lze vyjet: do zemí zapojených do programu LLP, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Kritéria výběru:
1. upřednostněni budou uchazeči vyjíždějící v rámci Erasmu+ školení poprvé
2. přínosnost pobytu pro FF
3. kvalita přihlášky (formální a obsahová úroveň zpracování přihlášky)

Přihláška ke stažení zde. Více informací na webu CZS a v této výzvě.

Uzávěrka: 19. dubna 2017 do 12 hod.na Odd. vnějších vztahů FF

 

PODPORA MOBILITY MLADÝCH VĚDCů

CEFRES (Francie) nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Více informací a podmínky pro podání přihlášky zde.

Uzávěrka: 27. březen 2017


AKTION ČR - Rakousko

Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku na státních univerzitách a odborných vysokých školách, a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců. Více informací na stránkách DZS.

Uzávěrka: 15. březen 2017

 

Inovace a změna - Fulbright Specialist (2-6 týdenní pobyty)

Od ledna 2017 je program na americke strane administrovan organizaci World learning, a s tim jsou spojene i zmeny v podavani prihlasek. Více informací na stránkách Fulbright Commission.

 

POLSKO - mezivládní dohody - prodloužení termínu uzávěrky!

Pro stipendijní pobyty v Polsku v rámci mezivládních dohod se dodatečně přijímají přihlášky na:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky
Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce DZS -  POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou).

Uzávěrka: 31. 3. 2017 do 15. hod. na AIA

 

Nabídka pro absolventy!

RCM Fellowship for Czech/Slovak Scholars - University of Pittsburg, USA

To bring an individual from the Czech or Slovak Republic’s academic, medical, governmental or commercial sector to the University of Pittsburgh for a term of non-degree research which will enhance the applicant’s career and deal with problems confronting the Czech and Slovak Republics.

Eligibility: citizens of CZ/SK; must have completed a university degree, and not be currently enrolled in a university program of study.  Several years of work experience is mandatory; an excellent working knowledge of English

Deadline: 30 March 2017

 

Jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ se nabízí celkem 7 volných míst na jednoleté pobyty v rámci dobrovolné služby v Německu, a sice:
Regensburg - uzávěrka: 11. dubna 2017 (2 místa)

Schönsee - uzávěrka: 3. března 2017

München - uzávěrka: 29. dubna 2017

Würzburg - uzávěrka: 31. května 2017

Dresden - uzávěrka: 31. března 2017 (2 místa)

 

Taiwan Scholarship Program

Určeno pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium nebo kurs čínštiny.
Informace na http://www.roc-taiwan.org/cz/post/2026.html

Huayu Enrichment Scholarship Program

Jednoroční nebo šestiměsíční jazykový kurs čínštiny

Informace na http://www.roc-taiwan.org/cz/post/2029.html

Uzávěrka:  31. března 2017

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.

Stálá informace je také na webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=66

 

The ICD Voluntary Internship Project /2008-17/

The internship is open to currently enrolled students who need this internship as a compulsory component of their academic studies or participants of the ERASMUS program.  The ICD voluntary internships are full time, unpaid, last 3 months

application here

 

Podívejte se, jak letos proběhla mezinárodní letní škola pořádaná Filozofickou fakultou - Summer School: Central Europe - A Birthplace of Modernity

Již se můžeme těšit na příští ročník:

Summer School 2017

 

PhD studies at the Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies, Clark University, USA

A unique doctoral program in Holocaust History and Genocide Studies with a tuition fee subvention and a fellowship support in the form of an annual living stipend and research bursary.

Deadlines and info:

January 15, 2017 - Holocaust History and Genocide Studies

Information here.

December 15, 2017 - Psychology of Genocide

Information here.

December 31, 2016 - Geography and Genocide

Information here.

 

II. PROJEKTOVÁ PODPORA (s admin. podporou na CZS MU)

Odd. vnějších vztahů v součinnosti s Centrem zahr. spolupráce MU zajišťuje administrativní podporu při podávání projektů, např. AKTION, Erasmus+, CEEPUS atd. Kontaktní osobou je Mgr. Michaela Sochorová, kl. 6660.

Návod na podání návrhu najdete zde.

 

Aktuálně

AKTION Česká republika - Rakousko

Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Aktuální informace jsou na stránkách DZS.

Dokumentace k podání návrhu zahrnuje:

 1. Evidenční záznam projektu vytištěný z INETu MU - Průvodka 3A a 3B s podpisem Vaším a vedoucí/ho Vašeho pracoviště
 2. Jeden společný návrh projektu se podává v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze takto:
  a) návrh projektu v originále poštou (jednostránkový výtisk, prosíme nesešívat);
  b) zároveň elektronické zaslání návrhu projektu s přílohami č. 1. - 3. v jednom PDF dokumentu na adresu: aktion@dzs.cz;
  c) akademické životopisy a přehledy publikací - příloha č. 4. pouze elektronicky jako samostatný PDF dokument na: aktion@dzs.cz;
 3. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro plánované aktivity a jejich využití.
 4. Neúplné či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.

Aktuální formulář pro podání návrhu projektu na rok 2017/2018 je zde.

Uzávěrka podávání návrhů: 15. duben 2017 na DZS, resp. 5. duben 2017 na Odd. vnějších vztahů FF MU

 

Projekty ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Aktuální termíny pro podávání projektů najdete na stránkách programu. V případě, že se takový projekt chystáte podat, prosím, informujte naše oddělení co nejdříve. Veškerou dokumentaci byste měli mít připravenu nejpozději 10 dní před termínem uzávěrek.

Aktuálně:

KA2  - Budování kapacit 9. 2. 2017 na EACEA Brusel, tj. do 30. 1. 2017 založen v ISEPu projekt a na OVV dodány ve dvou výtiscích průvodky 3A a 3B s podpisem ved. pracoviště a řešitele, ve dvou výtiscích formulář Mandátu)

KA2 - Znalostní aliance 28. 2. 2017 na EACEA Brusel, tj. do 17. 2. 2017 založen v ISEPu projekt a na OVV dodány ve dvou výtiscích průvodky 3A a 3B s podpisem ved. pracoviště a řešitele, ve dvou výtiscích formulář Mandátu)

KA 2 - Strategická partnerství 29. 3. 2017 na DZS, tj. do 17. 3. 2017 založen v ISEPu projekt a na OVV dodány ve dvou výtiscích průvodky 3A a 3B s podpisem ved. pracoviště a řešitele, ve dvou výtiscích formulář Mandátu)


CEEPUS

Podávání návrhů projektů univerzitních sítí VŠ na akademický rok 2017/2018.

Uzávěrka: 15. leden 2017

 

III. LETNÍ ŠKOLY

 

Summer University 2017 in Petrozavodsk

This programme is specially designed for students who would like to:

 • start studying the Russian language

 • improve the Russian language

 • prepare to study in Russia

 • know more about Russian history, culture and traditions.

With 20 lessons per week, our intensive Russian language programme enables our students to achieve a working command of the Russian language in a fast and efficient manner. The class size is limited to four students and lessons are normally Monday through Friday.
There are various terms of classes - check the web page for exact dates. Deadline is 2 months before the beginning of the program.

 

SUMMER COURSES OF RUSSIAN LANGUAGE

Dostoevsky OmSU offers 2 summer courses with fixed start dates in July and August for international students who are interested in learning Russian language and would like to delve into Russian traditional culture.

Russian Language Summer School in July (Intensive General Russian) is a 3-week intensive program that aims to provide students with the opportunity to practice all main skills in Russian, reinforce and enrich their knowledge of Russian and includes 102 academic hours of tuition

Course Fees: 45 000 RUB (approx. 700 €/750 USD)

Upon the completion of the program, students will get the Russian Language School Certificate (6-7 ETCS).

Russian Language Summer School in August is a 2-week program that covers a balance of language skills (speaking, listening, reading, and writing), grammar at an appropriate level from beginner to advanced and includes 72 academic hours of tuition.

Course Fees: 30 000 RUB (approx. 470 €/500 USD)
 

Upon the completion of the program, students will get the Russian Language School Certificate (3 ETCS).

Please check out our Gallery to see what we got up to in 2016, read our Testimonials page to find out what our participants said about us!

NOTE: In your application, please specify the program (July or August) you are interested in participating.

Deadline for applications:

June, 10 2017 (for all applicants)

July, 10 2017 (for EU citizens)

 

Summer School Univerza v Ljublani 2017

The most traditional research and other activites are the summer school programmes organised by the Faculty of Arts: the 53rd Seminar of Slovenian Language, Literature and Culture, and the 36th Summer School of Slovenian Language, attracting more Slovenian language enthusiasts from all over the world each year. Other summer school programmes from a wide variety of areas hold interest as well: from economic and business sciences and law to chemisty, mathematics and physics, from social work to pharmacy and technical sciences.

For more details, visit the Summer School 2017 web page.

 

Antall József Summer School 2017

Do not miss this opportunity! Be part of the East-Central European intercultural dialogue.

A two-week educational programme putting under scrutiny the most pivotal cooperation of the Central European region, the Visegrad Cooperation. Many aspects of this special partnership are examined throughout the school including history, economy policy, energy policy, innovation, foreign and security policy, culture and tourism, and the question of sustainability via lectures, workshops, debates, and roundtable discussions.

For more information on the application process and the scholarships granted, please visit this web page.

IV. NEWSLETTER Oddělení vnějších vztahů - zahraniční aktuality 2016/2017

Přejete si dostávat aktuality na Váš e-mail?
Přihlašte se k odběru Newsletteru ZDE

 

 

CZS DATABÁZE nabídek praktických stáží ZDE

Vyhledavač pracovních stáží PLACEMENTMAKER

Europe Internship platform

  

Masaryk University on the Compostela Group's Day

Newsletter for Staff, Newsletter for Students.

 

 

2016

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

  2017

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

 

Finanční podpora vzdělání: Iniciativa pro transparentní evropské granty
Portál o stipendiích european-funding-guide.eu

Zahraniční pobyty pro studenty

 

 Ostatní

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje