Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy
Akce dokumentů

Vnější vztahy

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Středa 14.06.2017 14:30

vnější vztahy a zahraniční styky

Oddělení vnějších vztahů


Níže najdete:

I. nabídku zahraničních pobytů, stipendií a stáží

II. informace k projektové podpoře, kterou můžete na našem oddělení získat

III. širokou nabídku letních škol

IV. aktuální newsletter (lze se přihlásit k odběru)

Informace jsou také nově přístupné na červené nástěnce v Ústřední knihovně FF MU (přízemí, vedle výtahu).

 

I. NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH POBYTů, STIPENDIÍ A STÁŽÍ

 

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Vyhledej si svůj vysněný studijní pobyt nebo pracovní stáž na INTERAKTIVNÍ MAPĚ!

 

Oddělení vnějších vztahů FF MU od srpna 2016 najdete budově O, Gorkého 13 (rohový dům naproti Akademické kavárně nebo Falku). Prosíme, dodržujte úřední hodiny: po - pá 9 - 12hod. Děkujeme!

 

AKTUÁLNĚ:

Vládní stipendia Mexika na Letní kurz jazyka a mexické kultury 2017

Požadovaná dokumentace:

·        Formulář žádosti o stipendium

·        Životopis ve španělštině

·        Kopie maturitního vysvědčení s neoficiálním překladem do španělštiny a přepočtem známek na mexickou stupnici známek

·        Výpis známek obdržených v posledním nebo právě probíhajícím studijním programu s neoficiálním překladem do španělštiny a přepočtem známek na mexickou stupnici známek (průměr známek by měl být větší než 8 mexické stupnice)

·        Motivační dopis ve španělštině v maximální délce 2 A4 (písmo Arial vel. 12, řádkování 2)

·        Doporučující dopis (z akademického nebo pracovního prostředí) ve španělštině

·        Doklad o úrovni španělštiny vydaný jazykovou školou nebo katedrou instituce, kde uchazeč studuje

·        Doklad o dobrém zdravotním stavu vydaný veřejnou institucí s neoficiálním překladem do španělštiny

·        Kopie rodného listu s neoficiálním překladem do španělštiny

Pro rok 2017 jsou České republice nabídnuta tři stipendia.

Náklady na mezinárodní dopravu do Mexika a zpět nejsou přijatým kandidátům proplaceny.

Uzávěrka: 21. června 2017 do 17.00 hod. na Velvyslanectví Mexika v České republice

 

ISEP: Univerzity v USA a dalších 50 zemích!

Studovat v USA nebo v Austrálii za obdobné náklady jako v Brně? Mezinárodní síť ISEP funguje právě na takovém principu. Studujte na jedné z více než 150 univerzit v USA nebo na desítkách dalších univerzit v 50 zemích světa. Součástí výběrového řízení je také jazykový test z angličtiny pro studenty plánující studium v AJ (pro ty, co nemají jeden z uznaných cerfitikátů - termín konání testu je 19. 6. 2017 ve 14:45 hod., nutno se přihlásit!!!)

Náš tip: Pokud chcete poradit, jak napsat svoji přihlášku, aby byla úspěšná, napište nám na int@phil.muni. cz nebo se zastavte osobně v úředních hodinách!

Uzávěrka: 30. června 2017 ve 23:59 online

 

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

1. Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univezit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku. Více informací zde.

 

2. MŠMT ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory. Více informací zde Uzávěrka: 31. srpen 2017

3. Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Východobavorská technická vysoká škola (OTH Amberg-Weiden) zvou na 2. česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát". Program a příhlášky budou k dispozici v průběhu léta na stránkách www.btha.de

 

Studium na partnerských univerzitách MU - JS 2018

Je možné se hlásit na cca třicet univerzit v USA, Kanadě, Austrálii, Mexiku, Brazílii, Izraeli, Japonsku, Jižní Koreji, Gruzii, JAR, Tchaj-wanu a Číně a dalších zemích.

Podmínky:

 • určeno studentům, kteří v době výjezdu do zahraničí mají ukončené minimálně dva semestry studia na MU (úroveň bakalář), což neplatí pro navazující magisterské studium. Mohou se účastnit i studenti kombinované formy.
 • ač je většina univerzit v nabídce otevřená studentům bakalářských a magisterských programů, několik možností je nabízená i doktorandům
 • vynikající znalost angličtiny, případně jazyka, ve kterém bude výuka probíhat (španělština, portugalština, japonština, čínština)
 • délka pobytu od jednoho semestru po celý akademický rok (pro instituce na jižní polokouli)
 • student může požádat o měsíční stipendium pravděpodobně ve výši 10 000 Kč /měsíc

Více informací na stránkách CZS.

Uzávěrka: 31. srpna 2017 ve 23:59 hod. online


Nově do světa s Erasmem + ICM

Studijní pobyty mimo klasické země osmadvacítky: Kazachstán, Japonsko, Rusko, Srbsko, Kosovo, Ukrajina, Albánie či Bosna a Hercegovina. Více informací na stránkách CZS.

Uzávěrka: 17. září 2017

 

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+

Uvažujete-li o zahraniční stáži v oboru, program Erasmus+ vám na ni přispěje stipendiem od 400 do 600 eur na měsíc. Vyrazit můžete do 28 zemí Evropské unie a také na Island, do Norska, Turecka, Makedonie či Lichtenštejnska. Minimální délka stáže jsou dva měsíce, maximální rok. Více info na stránkách CZS.

Uzávěrka: 13. července 2017

 

International Exchange Project in Palestine

Theme: Voluntary work at the University and Social and Cultural interaction.
Open to: Everyone interested all over the world.
Costs: $450 including Food, Accommodation, Transportation and Health Insurance.
Venue: An-Najah National University - Nablus - Palestine.
Age: No age restrictions

Through international voluntary work and skill sharing, it is possible to help empower young Palestinians to create a better reality for themselves.

 


Stipendia Fulbrightova programu

Přečtětě si nabídku možností v rámci Fulbrightova programu pro studenty i vědecké pracovníky. Kompletní nabídku pro akademický rok 2018/2019 najdete zde.

Více informací o Fulbrigtově komisi zde.

 

Inovace a změna - Fulbright Specialist (2-6 týdenní pobyty)

Od ledna 2017 je program na americke strane administrovan organizaci World learning, a s tim jsou spojene i zmeny v podavani prihlasek. Více informací na stránkách Fulbright Commission.

 

Stáž - Bureau International, Francie - Pontivy

 • pomoc studentům se zajištěním potřebných informací k výjezdům do zahraničí a s přípravou jejich odjezdu na konkrétní stáž
 • pomoc učitelům s organizací výletů do zahraničí
 • hledání nových míst pro vykonávání stáží
 • domlouvání a organizace výměn se zahraničními partnerskými školami
 • dle dohody výuka FLE, výpomoc při hodinách AJ, atd.

Požadavky : francouzština B1, angličtina A2-B1

Nástup: září 2017, preference min. 5 měsíců

 

Fulbrightova komise - stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA (i pro absolventy Bc. studia!!!)

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

Uzávěrka: 1. 9 2017 (online přihláška: tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů)

II. PROJEKTOVÁ PODPORA (s admin. podporou na CZS MU)

Odd. vnějších vztahů v součinnosti s Centrem zahr. spolupráce MU zajišťuje administrativní podporu při podávání projektů, např. AKTION, Erasmus+, CEEPUS atd. Kontaktní osobou je Mgr. Michaela Sochorová, kl. 6660.

Návod na podání návrhu najdete zde.

 

Aktuálně

AKTION Česká republika - Rakousko

Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Aktuální informace jsou na stránkách DZS.

Dokumentace k podání návrhu zahrnuje:

 1. Evidenční záznam projektu vytištěný z INETu MU - Průvodka 3A a 3B s podpisem Vaším a vedoucí/ho Vašeho pracoviště
 2. Jeden společný návrh projektu se podává v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze takto:
  a) návrh projektu v originále poštou (jednostránkový výtisk, prosíme nesešívat);
  b) zároveň elektronické zaslání návrhu projektu s přílohami č. 1. - 3. v jednom PDF dokumentu na adresu: aktion@dzs.cz;
  c) akademické životopisy a přehledy publikací - příloha č. 4. pouze elektronicky jako samostatný PDF dokument na: aktion@dzs.cz;
 3. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro plánované aktivity a jejich využití.
 4. Neúplné či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.

Aktuální formulář pro podání návrhu projektu na rok 2017/2018 je zde.

Uzávěrka podávání návrhů: 15. duben 2017 na DZS, resp. 5. duben 2017 na Odd. vnějších vztahů FF MU

 

Projekty ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Aktuální termíny pro podávání projektů najdete na stránkách programu. V případě, že se takový projekt chystáte podat, prosím, informujte naše oddělení co nejdříve. Veškerou dokumentaci byste měli mít připravenu nejpozději 10 dní před termínem uzávěrek.

Aktuálně:

Momentálně už jsou za námi všechny termíny, které by se nás jako VŠ měly primárně týkat. Více informací o dalších možnostech najdete na stránkách DZS – Projekty spolupráce.


CEEPUS

Podávání návrhů projektů univerzitních sítí VŠ na akademický rok 2017/2018.

Uzávěrka: 15. leden 2017

 

III. LETNÍ ŠKOLY

Podívejte se, jak v roce 2016 proběhla mezinárodní letní škola pořádaná Filozofickou fakultou - Summer School: Central Europe - A Birthplace of Modernity

A už se připravujeme na letošní ročník: Summer School 2017

 

Summer University 2017 in Petrozavodsk

This programme is specially designed for students who would like to:

 • start studying the Russian language

 • improve the Russian language

 • prepare to study in Russia

 • know more about Russian history, culture and traditions.

With 20 lessons per week, our intensive Russian language programme enables our students to achieve a working command of the Russian language in a fast and efficient manner. The class size is limited to four students and lessons are normally Monday through Friday.
There are various terms of classes - check the web page for exact dates. Deadline is 2 months before the beginning of the program.

 

SUMMER COURSES OF RUSSIAN LANGUAGE

Dostoevsky OmSU offers 2 summer courses with fixed start dates in July and August for international students who are interested in learning Russian language and would like to delve into Russian traditional culture.

Russian Language Summer School in July (Intensive General Russian) is a 3-week intensive program that aims to provide students with the opportunity to practice all main skills in Russian, reinforce and enrich their knowledge of Russian and includes 102 academic hours of tuition

Course Fees: 45 000 RUB (approx. 700 €/750 USD)

Upon the completion of the program, students will get the Russian Language School Certificate (6-7 ETCS).

Russian Language Summer School in August is a 2-week program that covers a balance of language skills (speaking, listening, reading, and writing), grammar at an appropriate level from beginner to advanced and includes 72 academic hours of tuition.

Course Fees: 30 000 RUB (approx. 470 €/500 USD)
 

Upon the completion of the program, students will get the Russian Language School Certificate (3 ETCS).

Please check out our Gallery to see what we got up to in 2016, read our Testimonials page to find out what our participants said about us!

NOTE: In your application, please specify the program (July or August) you are interested in participating.

Deadline for applications:

June, 10 2017 (for all applicants)

July, 10 2017 (for EU citizens)

 

Summer School Univerza v Ljublani 2017

The most traditional research and other activites are the summer school programmes organised by the Faculty of Arts: the 53rd Seminar of Slovenian Language, Literature and Culture, and the 36th Summer School of Slovenian Language, attracting more Slovenian language enthusiasts from all over the world each year. Other summer school programmes from a wide variety of areas hold interest as well: from economic and business sciences and law to chemisty, mathematics and physics, from social work to pharmacy and technical sciences.

For more details, visit the Summer School 2017 web page.

 

IV. NEWSLETTER Oddělení vnějších vztahů - zahraniční aktuality 2016/2017

Přejete si dostávat aktuality na Váš e-mail?
Přihlašte se k odběru Newsletteru ZDE

 

 

CZS DATABÁZE nabídek praktických stáží ZDE

Vyhledavač pracovních stáží PLACEMENTMAKER

Europe Internship platform

  

Masaryk University on the Compostela Group's Day

Newsletter for Staff, Newsletter for Students.

 

 

2016

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

  2017

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

 

Finanční podpora vzdělání: Iniciativa pro transparentní evropské granty
Portál o stipendiích european-funding-guide.eu

Zahraniční pobyty pro studenty

 

 Ostatní

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje