Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy
Akce dokumentů

Vnější vztahy

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Čtvrtek 20.04.2017 10:23

vnější vztahy a zahraniční styky

Oddělení vnějších vztahů


Níže najdete:

I. nabídku zahraničních pobytů, stipendií a stáží

II. informace k projektové podpoře, kterou můžete na našem oddělení získat

III. širokou nabídku letních škol

IV. aktuální newsletter (lze se přihlásit k odběru)

Informace jsou také nově přístupné na červené nástěnce v Ústřední knihovně FF MU (přízemí, vedle výtahu).

 

I. NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH POBYTů, STIPENDIÍ A STÁŽÍ

 

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Vyhledej si svůj vysněný studijní pobyt nebo pracovní stáž na INTERAKTIVNÍ MAPĚ!

 

Oddělení vnějších vztahů FF MU od srpna 2016 najdete budově O, Gorkého 13 (rohový dům naproti Akademické kavárně nebo Falku). Prosíme, dodržujte úřední hodiny: po - pá 9 - 12hod. Děkujeme!

 

AKTUÁLNĚ:

Roční stipendijní pobyt v Kanadě pro doktorandy

Wirthův institut nabízí roční postgraduální stipendium v ak. roce 2017/2018, které je určeno mj. studentům humanitních či sociálních věd.

Podrobné informace najdete zde.
Uzávěrka: 27. dubna 2017


Francouzská aliance v Brně zve na France Alumni fórum

Studovali jste ve Francii? Vystudovali jste francouzštinu, nebo jste držiteli dvojjazyčného francouzsko-českého diplomu? Fórum, které organizuje síť France Alumni Česká republika a Francouzská aliance v Brně pro vás budou příležitostí setkat se s různými francouzskými a českými firmami, které jsou napojeny na frankofonní trhy, a vytvořit si či posílit svou profesní síť.

Datum: 26. dubna 2017

Místo: Francouzská aliance v Brně


SPECIÁLNÍ GRANT NA KRÁTKODOBÉ MOBILITY DO 28 DNÍ PRO STUDENTY

Centrum zahraniční spolupráce MU vyhlašuje i pro letošní rok tento speciální grant pro studenty, kteří si sami domluví studijní nebo pracovní pobyt na zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, a domácí fakulta s výjezdem souhlasí, tj. podepíše "Learning agreement/Training Agreement".

Země pobytu: celý svět
Zahájení a ukončení pobytu: rok 2017

Termín podání přihlášek: 15. 5. 2017 online

 

Stipendia Fulbrightova programu

Přečtětě si nabídku možností v rámci Fulbrightova programu pro studenty i vědecké pracovníky. Kompletní nabídku pro akademický rok 2018/2019 najdete zde.

Více informací o Fulbrigtově komisi zde.

 

Slovensko - stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty 2017/2018

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.

Uzávěrka: 30. 4. 2017 do 16:00 hod na DZS

 

RUSKÁ FEDERACE – 1 stipendijní místo ke studiu na MGIMO

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) – 1 místo k bezplatnému vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2017/2018. Tato nabídka je nezávislá na nabídce stipendijních pobytů v Rusku v rámci bilaterální dohody a je zcela nad její rámec. Další důležité informace jsou v odkaze v nadpise.

Žadatelé musí splňovat následující podmínky:

ˇ        dokončené úplné středoškolské vzdělání respektive bakalářské studium (nejpozději k datu zahájení studia na MGIMO)

ˇ        velmi dobrá znalost ruského jazyka

ˇ        velmi dobrá znalost jednoho dalšího světového jazyka v rozsahu výuky na českých školách

ˇ        uchazeči o studium na fakultě mezinárodních ekonomických vztahů musí mít navíc dobrou znalost matematiky

Uzávěrka: 30. 4. 2017 na MŠMT (viz odkaz v nadpise)

Students´Workshop:
The Way of Saint James: European Identity and Global Appeal (Uni Regensburg, Germany)

Scholarships are available for students from Compostela Group of Universities - for more information, go to the following web page.

Deadline: May 15, 2017

 
Inovace a změna - Fulbright Specialist (2-6 týdenní pobyty)

Od ledna 2017 je program na americke strane administrovan organizaci World learning, a s tim jsou spojene i zmeny v podavani prihlasek. Více informací na stránkách Fulbright Commission.

 

Jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ se nabízí celkem 7 volných míst na jednoleté pobyty v rámci dobrovolné služby v Německu, a sice:
Regensburg - uzávěrka: 11. dubna 2017 (2 místa)

Schönsee - uzávěrka: 3. března 2017

München - uzávěrka: 29. dubna 2017

Würzburg - uzávěrka: 31. května 2017

Dresden - uzávěrka: 31. března 2017 (2 místa)

 

Stáž - Bureau International, Francie - Pontivy

 • pomoc studentům se zajištěním potřebných informací k výjezdům do zahraničí a s přípravou jejich odjezdu na konkrétní stáž
 • pomoc učitelům s organizací výletů do zahraničí
 • hledání nových míst pro vykonávání stáží
 • domlouvání a organizace výměn se zahraničními partnerskými školami
 • dle dohody výuka FLE, výpomoc při hodinách AJ, atd.

Požadavky : francouzština B1, angličtina A2-B1

Nástup: září 2017, preference min. 5 měsíců

 

Fulbrightova komise - stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA (i pro absolventy Bc. studia!!!)

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

Uzávěrka: 1. 9 2017 (online přihláška: tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů)

II. PROJEKTOVÁ PODPORA (s admin. podporou na CZS MU)

Odd. vnějších vztahů v součinnosti s Centrem zahr. spolupráce MU zajišťuje administrativní podporu při podávání projektů, např. AKTION, Erasmus+, CEEPUS atd. Kontaktní osobou je Mgr. Michaela Sochorová, kl. 6660.

Návod na podání návrhu najdete zde.

 

Aktuálně

AKTION Česká republika - Rakousko

Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Aktuální informace jsou na stránkách DZS.

Dokumentace k podání návrhu zahrnuje:

 1. Evidenční záznam projektu vytištěný z INETu MU - Průvodka 3A a 3B s podpisem Vaším a vedoucí/ho Vašeho pracoviště
 2. Jeden společný návrh projektu se podává v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze takto:
  a) návrh projektu v originále poštou (jednostránkový výtisk, prosíme nesešívat);
  b) zároveň elektronické zaslání návrhu projektu s přílohami č. 1. - 3. v jednom PDF dokumentu na adresu: aktion@dzs.cz;
  c) akademické životopisy a přehledy publikací - příloha č. 4. pouze elektronicky jako samostatný PDF dokument na: aktion@dzs.cz;
 3. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro plánované aktivity a jejich využití.
 4. Neúplné či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.

Aktuální formulář pro podání návrhu projektu na rok 2017/2018 je zde.

Uzávěrka podávání návrhů: 15. duben 2017 na DZS, resp. 5. duben 2017 na Odd. vnějších vztahů FF MU

 

Projekty ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Aktuální termíny pro podávání projektů najdete na stránkách programu. V případě, že se takový projekt chystáte podat, prosím, informujte naše oddělení co nejdříve. Veškerou dokumentaci byste měli mít připravenu nejpozději 10 dní před termínem uzávěrek.

Aktuálně:

Momentálně už jsou za námi všechny termíny, které by se nás jako VŠ měly primárně týkat. Více informací o dalších možnostech najdete na stránkách DZS – Projekty spolupráce.


CEEPUS

Podávání návrhů projektů univerzitních sítí VŠ na akademický rok 2017/2018.

Uzávěrka: 15. leden 2017

 

III. LETNÍ ŠKOLY

Podívejte se, jak v roce 2016 proběhla mezinárodní letní škola pořádaná Filozofickou fakultou - Summer School: Central Europe - A Birthplace of Modernity

A už se připravujeme na letošní ročník: Summer School 2017

 

Understanding the Netherlands - Univ. Gröningen

The aim of this summer school is to develop an understanding of how the Netherlands, as a medium-sized country, has been able to maintain high welfare levels in a region which is dominated by (regional) international powers such as Germany, France and the UK. To be held 2 - 22 July, 2017.

Deadline: April 15, 2017

 

Nabídka 7 stipendijních míst - letní jazykový kurz korejštiny v Korejské republice

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR oznámilo nabídku 7 stipendijních míst

k absolvování letního jazykového kursu korejštiny v Korejské republice.

Podrobné informace o podmínkách stipendijního pobytu jsou k dispozici v materiálu, který bude zveřejněn (ve formátu k vyplnění) také na http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/about/study/index.jsp

Uzávěrka: 19. 4. 2017 na DZS (náležitosti přihlášky viz odkaz v nadpise)

 

 

Summer University 2017 in Petrozavodsk

This programme is specially designed for students who would like to:

 • start studying the Russian language

 • improve the Russian language

 • prepare to study in Russia

 • know more about Russian history, culture and traditions.

With 20 lessons per week, our intensive Russian language programme enables our students to achieve a working command of the Russian language in a fast and efficient manner. The class size is limited to four students and lessons are normally Monday through Friday.
There are various terms of classes - check the web page for exact dates. Deadline is 2 months before the beginning of the program.

 

SUMMER COURSES OF RUSSIAN LANGUAGE

Dostoevsky OmSU offers 2 summer courses with fixed start dates in July and August for international students who are interested in learning Russian language and would like to delve into Russian traditional culture.

Russian Language Summer School in July (Intensive General Russian) is a 3-week intensive program that aims to provide students with the opportunity to practice all main skills in Russian, reinforce and enrich their knowledge of Russian and includes 102 academic hours of tuition

Course Fees: 45 000 RUB (approx. 700 €/750 USD)

Upon the completion of the program, students will get the Russian Language School Certificate (6-7 ETCS).

Russian Language Summer School in August is a 2-week program that covers a balance of language skills (speaking, listening, reading, and writing), grammar at an appropriate level from beginner to advanced and includes 72 academic hours of tuition.

Course Fees: 30 000 RUB (approx. 470 €/500 USD)
 

Upon the completion of the program, students will get the Russian Language School Certificate (3 ETCS).

Please check out our Gallery to see what we got up to in 2016, read our Testimonials page to find out what our participants said about us!

NOTE: In your application, please specify the program (July or August) you are interested in participating.

Deadline for applications:

June, 10 2017 (for all applicants)

July, 10 2017 (for EU citizens)

 

Summer School Univerza v Ljublani 2017

The most traditional research and other activites are the summer school programmes organised by the Faculty of Arts: the 53rd Seminar of Slovenian Language, Literature and Culture, and the 36th Summer School of Slovenian Language, attracting more Slovenian language enthusiasts from all over the world each year. Other summer school programmes from a wide variety of areas hold interest as well: from economic and business sciences and law to chemisty, mathematics and physics, from social work to pharmacy and technical sciences.

For more details, visit the Summer School 2017 web page.

 

Antall József Summer School 2017

Do not miss this opportunity! Be part of the East-Central European intercultural dialogue.

A two-week educational programme putting under scrutiny the most pivotal cooperation of the Central European region, the Visegrad Cooperation. Many aspects of this special partnership are examined throughout the school including history, economy policy, energy policy, innovation, foreign and security policy, culture and tourism, and the question of sustainability via lectures, workshops, debates, and roundtable discussions.

For more information on the application process and the scholarships granted, please visit this web page.

IV. NEWSLETTER Oddělení vnějších vztahů - zahraniční aktuality 2016/2017

Přejete si dostávat aktuality na Váš e-mail?
Přihlašte se k odběru Newsletteru ZDE

 

 

CZS DATABÁZE nabídek praktických stáží ZDE

Vyhledavač pracovních stáží PLACEMENTMAKER

Europe Internship platform

  

Masaryk University on the Compostela Group's Day

Newsletter for Staff, Newsletter for Students.

 

 

2016

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

  2017

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

 

Finanční podpora vzdělání: Iniciativa pro transparentní evropské granty
Portál o stipendiích european-funding-guide.eu

Zahraniční pobyty pro studenty

 

 Ostatní

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje