Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy
Akce dokumentů

Zahraniční oddělení

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Pátek 12.01.2018 08:52

zahraniční styky

Oddělení vnějších vztahů


Níže najdete:

I. nabídku zahraničních pobytů, stipendií a stáží

II. informace k projektové podpoře, kterou můžete na našem oddělení získat

III. širokou nabídku letních škol

IV. aktuální newsletter (lze se přihlásit k odběru)

V. nabídku fakultních propagačních předmětů

Informace jsou také nově přístupné na červené nástěnce v Ústřední knihovně FF MU (přízemí, vedle výtahu).

 

I. NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH POBYTů, STIPENDIÍ A STÁŽÍ

 

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Vyhledej si svůj vysněný studijní pobyt nebo pracovní stáž na INTERAKTIVNÍ MAPĚ!

 

Oddělení vnějších vztahů FF MU najdete v 1. patře budovy O, Gorkého 13 (rohový dům naproti Akademické kavárně nebo Falku). Prosíme, dodržujte úřední hodiny: pondělí - pátek: 9 - 12hod. Děkujeme!

 

AKTUÁLNĚ
Robitschek Scholarship - University of Nebrasca-Lincoln

Prestižní stipendium do USA na ak. rok 2018/2019.

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:
 • Mít ukončen alespoň první rok studia na VŠ v ČR
 • Mít před sebou minimálně další rok studia
 • Nejsou kladeny žádné omezující podmínky na obor studia

Více informací na stránkách CZS nebo zde.

Uzávěrka: 1. března 2018 emailem na ehepburn2@unl.edu (CV a motivační dopis shrnující důvody zájmu o studium v USA)

Stipendia francouzské vlády - PhD studium pod dvojím vedením nebo stáž

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením/výzkumné stáže jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.)

Stipendia na doktorandské studium pod dvojím vedením jsou určena i nefrankofonním studentům pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině.

Více informací zde

.

Uzávěrka: 16. března 2018 na sciences.prague@gmail.com

DRUŽBY 2018

Několikadenní pobyty pro akademické pracovníky MU, které by vedly k navazování nových kontaktů a k rozšiřování spolupráce s novými partnery na partnerských univerzitách. Výhodou tohoto typu pobytu je, že není potřeba na hostitelské univerzitě realizovat žádnou výuku a je tedy možné cestu využít třeba i jako návštěvu k navázání prvotního kontaktu.

Program se týká následujících zemí: Německo (Greifswald, Regensburg), Maďarsko (Pécs), Polsko (Poznaň, Wroclaw), Rakousko (Vídeň) a Slovensko

(Bratislava).

Více informací zde.

Přihlášky podávejte na zahraniční odd. FF MU.

Uzávěrka: 3. ledna 2018

 Izrael -
stipendia poskytovaná na základě mezinárodních (bilaterálních) smluv na akademický rok 2018/2019
Více informací najdete zde.
Uzávěrka: 23. listopadu 2017

Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2018/19

The Scheme aims to attract top international students to pursue PhD studies in Hong Kong.  The fellowship provides a monthly stipend of HK$20,000 (approx. US$2,600) and a conference and research-related travel allowance of HK$10,000 (approx. US$1,300) per year for a period of three years.

1. About the Fellowship Scheme: https://www.polyu.edu.hk/ro/hkphd-fellowship/en/index.html

2. Research programme at Department of Chinese and Bilingual Studies: http://www.cbs.polyu.edu.hk/rpostgraduate.php

3. Research programme at Department of Chinese Culture: https://www.polyu.edu.hk/cc/en/programme/research-postgraduate-mphil-phd

4. Research programme at Department of English: http://www.polyu.edu.hk/engl/study/pg-research-prog

Deadline: December 1, 2017


Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19

Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 € měsíčně.

Více informací zde.

Uzávěrka: 1. prosince 2017

 

University of Oxford: The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarships in the Humanities

Full-time graduate studies; the scholarship will cover 100% of University and college fees and a grant for living costs (of at least £14,553). Application on many fields of humanities.

For more details and the application, please go to the following web page.

Deadline: January 2018


Nabídka stáží v českých centrech

Česká centra vyhlašují nabídky na stáže v různých destinacích, detailnější informace, termíny uzávěrek a požadavky najdete zde.

Pobyty v rámci mezivládních dohod - tzv. kvóty - 2018/2019

Jedná se o stipendijní místa, která jsou MU přidělena na akademický rok v rámci mezinárodní bilaterální smlouvy mezi ČR a partnerskou zemí. Jsou nabízeny letní jazykové kurzy i semestrální pobyty.

Více informací najdete zde

Uzávěrka pro přihlášky do Ruska prodloužena do 20. 10. 2017, 12:00 hod!

Uzávěrka 24. 11. 2017 do 12:00 hod platí pro tyto země:

Čína, Chorvatsko, Makedonie, Řecko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko.


Pobyty v rámci mezivládních dohod - výběrová řízení - 2018/2019

Jedná se o studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi. Výběr probíhá centrálně na MŠMT, kam se hlásí uchazeči ze všech vysokých škol.

Více informací najdete zde.

Uzávěrka pro přihlášky - podle zemí,viz AIA.

V nabídce jsou tyto země:

ALBÁNIE, BELGIE - Francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, ITÁLIE, IZRAEL,  JAPONSKO, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO,  MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAADPERU, POLSKO, PORTUGALSKO,  RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM.

 

Stipendia Fulbrightova programu

Přečtětě si nabídku možností v rámci Fulbrightova programu pro studenty i vědecké pracovníky. Kompletní nabídku pro akademický rok 2018/2019 najdete zde.

Více informací o Fulbrigtově komisi zde.

 

Inovace a změna - Fulbright Specialist (2-6 týdenní pobyty)

Od ledna 2017 je program na americke strane administrovan organizaci World learning, a s tim jsou spojene i zmeny v podavani prihlasek. Více informací na stránkách Fulbright Commission.

 

 

II. PROJEKTOVÁ PODPORA (s admin. podporou na CZS MU)

Odd. vnějších vztahů v součinnosti s Centrem zahr. spolupráce MU zajišťuje administrativní podporu při podávání projektů, např. AKTION, Erasmus+, CEEPUS atd. Kontaktní osobou je Mgr. Michaela Sochorová, kl. 6660.

Návod na podání návrhu najdete zde.

 

Aktuálně

AKTION Česká republika - Rakousko

Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Aktuální informace jsou na stránkách DZS.

Dokumentace k podání návrhu zahrnuje:

 1. Evidenční záznam projektu vytištěný z INETu MU - Průvodka 3A a 3B s podpisem Vaším a vedoucí/ho Vašeho pracoviště
 2. Jeden společný návrh projektu se podává v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze takto:
  a) návrh projektu v originále poštou (jednostránkový výtisk, prosíme nesešívat);
  b) zároveň elektronické zaslání návrhu projektu s přílohami č. 1. - 3. v jednom PDF dokumentu na adresu: aktion@dzs.cz;
  c) akademické životopisy a přehledy publikací - příloha č. 4. pouze elektronicky jako samostatný PDF dokument na: aktion@dzs.cz;
 3. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro plánované aktivity a jejich využití.
 4. Neúplné či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.

Aktuální formulář pro podání návrhu projektu na rok 2017/2018 je zde.

Uzávěrka podávání návrhů: 30. listopadu 2017 na DZS, resp. 20. listopadu 2017 na Odd. vnějších vztahů FF MU

 

Projekty ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Aktuální termíny pro podávání projektů najdete na stránkách programu. V případě, že se takový projekt chystáte podat, prosím, informujte naše oddělení co nejdříve. Veškerou dokumentaci byste měli mít připravenu nejpozději 10 dní před termínem uzávěrek.

Aktuálně:

Momentálně už jsou za námi všechny termíny, které by se nás jako VŠ měly primárně týkat. Více informací o dalších možnostech najdete na stránkách DZS – Projekty spolupráce.


CEEPUS

Podávání nominací na mobility v rámci sítí na jarní semestr.

Uzávěrka: 31. říjen 2017

 

III. LETNÍ ŠKOLY

Podívejte se, jak v roce 2017 proběhla mezinárodní letní škola pořádaná Filozofickou fakultou - Summer School: Central Europe - A Birthplace of Modernity

A už se připravujeme na další ročník: Summer School 2018

 

IV. NEWSLETTER Oddělení vnějších vztahů - zahraniční aktuality 2016/2017

Přejete si dostávat aktuality na Váš e-mail?
Přihlašte se k odběru Newsletteru ZDE

 

V. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY FILOZOFICKÉ FAKULTY MU

Filozofická fakulta vytvořila kolekci propagačních předmětů (dále jen PP), které slouží k reprezentaci a propagaci FF MU.

Metodika distribuce PP je k dispozici zde. Objednávkový formulář zde.

V případě dotazů volejte na Odd. vnějších vztahů.

 

CZS DATABÁZE nabídek praktických stáží ZDE

Vyhledavač pracovních stáží PLACEMENTMAKER

Europe Internship platform

  

Masaryk University on the Compostela Group's Day

Newsletter for Staff, Newsletter for Students.

 

 

2016

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

  2017

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

 

Finanční podpora vzdělání: Iniciativa pro transparentní evropské granty
Portál o stipendiích european-funding-guide.eu

Zahraniční pobyty pro studenty

 

 Ostatní

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje