Akce dokumentů

2016 duben

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Čtvrtek 24.11.2016 22:16

Oxford Summer Institute - Scholarship invitation

Letní škola v Oxfordu - pět míst pro studenty MU, možnost stipendia ve výši 800 GBP. Bližší informace najdete zde.

 

Stipendijní pobyty v Korejské republice

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR pořádá výběrové řízení na 5 míst k absolvování letního jazykového kurzu korejštiny.

Uzávěrka přihlášek: 22. dubna 2016, potřebné dokumenty se posílají na adresu Velvyslanectví Korejské republiky a souběžně KOPIE DOKUMENTACE s Návrhem na vyslání do sídla AIA (DZS Praha)

 

Program AKTION ČR - Rakousko: projekty spolupráce

Program AKTION ČR - Rakousko byl prodloužen na další etapu do roku 2019! Aktuální je výzva pro podávání projektů spolupráce s rakouskými univerzitami. Pokyny pro sestavení návrhů najdete zde.

Uzávěrka pro podávání návrhů na FF MU: 31. března 2016 (zahraniční odd. FF, Mgr. M. Sochorová)


LETNÍ ŠKOLY NĚMČINY

Program AKTION ČR – Rakousko podporuje v létě 2016 účast studentů veřejných vysokých škol na dvou letních školách němčiny, tzv. Sommerkollegs. V tandemu se studenty z Rakouska má 2 x 27 studentů možnost během tří týdnů výrazně zlepšit své znalosti němčiny, především komunikační. Kromě výuky němčiny je čeká bohatý kulturní program plný výletů, literárních čtení a zajímavých přednášek, jako i filmových večerů.

Uzávěrka je 30. dubna 2016.

 

Nabídka stáží Českého centra - aktuálně Budapešť a Mnichov

Česká centra (příspěvková organizace Ministerstva zahr. věcí) organizuje stáže pro studenty vysokých škol. Aktuálně se jedná o místa v ČC Berlín, Milán, Tel Aviv, Varšava, Moskva, Bratislava, Paříž a Sofie, a to na období minimálně 3 měsíců v termínu září - prosinec 2016.

Uzávěrka je stanovena na polovinu dubna 2016.


Evropská dobrovolná služba v Německu

Nabídka jednoletých zahraničních mobilit v rámci programu Erasmus +, zahájení pobytu 1. 7. nebo 1. 9. 2016. Nabídka je určena zájemcům do 30 let s bydlištěm v Česku. Více informací zde.

 

Erasmus + školení zaměstnanců pro akademický rok 2016/2017

Mobility pro akademické i neakademické pracovníky (datum výjezdu 1. 6 2016 - 31. 8. 2017).

Kritéria pro výběr: 1. přínosnost daného výjezdu pro FF, 2. kvalita přihlášky, 3. zaměstnanec vyjíždějící poprvé

Bližší informace zde

Přihláška ke stažení ZDE

Uzávěrka přihlášek: 18. 4. 2016 v 9:00 hod., zahraniční odd. FF

 

RUSKÁ FEDERACE – 1 stipendijní místo ke studiu na MGIMO

 

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) – 1 místo k bezplatnému vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2016/2017.

Tato nabídka je nezávislá na nabídce stipendijních pobytů v Rusku v rámci bilaterální dohody a je zcela nad její rámec.

Žadatelé musí splňovat následující podmínky:

ˇ        dokončené úplné středoškolské vzdělání respektive bakalářské studium (nejpozději k datu zahájení studia na MGIMO)

ˇ        velmi dobrá znalost ruského jazyka

ˇ        velmi dobrá znalost jednoho dalšího světového jazyka v rozsahu výuky na českých školách

ˇ        uchazeči o studium na fakultě mezinárodních ekonomických vztahů musí mít navíc dobrou znalost matematiky


  Požadavky:

ˇ        strukturovaný životopis (v českém a ruském vyhotovení) s průkazovou fotografií

ˇ        kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek (v případě, že uchazeč nemá ještě dokončené středoškolské vzdělání, přiloží kopie vysvědčení za poslední dva školní roky)

ˇ        kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)

ˇ        motivační dopis (v českém a ruském vyhotovení); včetně specifikace fakulty (i oboru), na které chce uchazeč studovat   

Uzávěrka: 30. 4. 2016 na MŠMT Praha (další doklady vyžadované ruskou stranou zde)
 

Seminář pro doktorské studenty v Telči

Centrum zahraniční spolupráce pod záštitou Theodor Herzl Distinguished Chair pořádá seminář pro 5 doktorských studentů ze střední Evropy a 5 doktorských studentů z Izraele. Náklady na cestu i pobyt hradí MU, více o podmínkách účasti zde.

Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2016.

 

Semestrální stipendium do Německa pro všechny obory

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů do zahraničí, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu. Podmínky:

 student denního studia české VŠ
 věk maximálně 30 let
 zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
 komunikativní znalost německého jazyka (cca. B2)
 české občanství

Uzávěrka přihlášek: 22. dubna 2016 na lenka.jansova@gfps.cz

 


Osobní nástroje