Akce dokumentů

2017 březen

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Pondělí 03.04.2017 11:34

PODPORA MOBILITY MLADÝCH VĚDCů

CEFRES (Francie) nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Více informací a podmínky pro podání přihlášky zde.

Uzávěrka: 27. březen 2017

 

Informační seminář a workshop

  • pro pracovníky /zahr. oddělení, vědy a výzkumu/, vysokoškolské studenty a učitele
  • nabídka mezinárodních stipendií a projektů spolupráce - Ostrava 2017
  • AIA, Aktion, CEEPUS, Norské fondy a EHP

Termín: 16. března 2017, 15:00 - 17:00

Kde: Rektorský salonek VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba

Pouze pro registrované, zde

 

Výběrové řízení na pozici lektora/lektorky českého jazyka a literatury na Ukrajině (Užhorod).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraničních spolupráce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice lektora/lektorky českého jazyka s působností na Uzhorod National University.

Uzávěrka: 8. března 2017

 

ERASMUS+ školení zaměstnanců

Období pobytu: červen 2017 - srpen 2018

Cíle:

- umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj

- přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky

- školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.,

- není možné financovat konference!

- účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.

Kdo se může účastnit: zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ)

Kam lze vyjet: do zemí zapojených do programu LLP, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Kritéria výběru:
1. upřednostněni budou uchazeči vyjíždějící v rámci Erasmu+ školení poprvé
2. přínosnost pobytu pro FF
3. kvalita přihlášky (formální a obsahová úroveň zpracování přihlášky)

Přihláška ke stažení zde. Více informací na webu CZS a v této výzvě.

Uzávěrka: 19. dubna 2017 do 12 hod.na Odd. vnějších vztahů FF

 

POLSKO - mezivládní dohody - prodloužení termínu uzávěrky!

Pro stipendijní pobyty v Polsku v rámci mezivládních dohod se dodatečně přijímají přihlášky na:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky
Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce DZS -  POLSKO (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou).

Uzávěrka: 31. 3. 2017 do 15. hod. na AIA

 

The Paul Robitschek Scholarship

opportunity to study for one year in the United States at the University of Nebraska–Lincoln.

The Paul Robitschek Scholarship pays for:

  • Travel from the Czech Republic to the United States /Lincoln, Nebraska/.
  • Tuition, room and board, books and fees for one academic year.
  • Return travel to the Czech Republic

For further information, please visit web site

Deadline: 12:00 AM Central Standard Time, March 1, 2017

 

AKTION ČR - Rakousko

Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Stipendium je určeno pro pobyty v Rakousku na státních univerzitách a odborných vysokých školách, a to pouze pro přípravu diplomové nebo disertační práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů v délce 1 - 5 měsíců. Více informací na stránkách DZS.

Uzávěrka: 15. březen 2017

 

Jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ se nabízí celkem 7 volných míst na jednoleté pobyty v rámci dobrovolné služby v Německu, a sice:
Regensburg - uzávěrka: 11. dubna 2017 (2 místa)

Schönsee - uzávěrka: 3. března 2017

München - uzávěrka: 29. dubna 2017

Würzburg - uzávěrka: 31. května 2017

Dresden - uzávěrka: 31. března 2017 (2 místa)

 

Nabídka pro absolventy!

RCM Fellowship for Czech/Slovak Scholars - University of Pittsburg, USA

To bring an individual from the Czech or Slovak Republic’s academic, medical, governmental or commercial sector to the University of Pittsburgh for a term of non-degree research which will enhance the applicant’s career and deal with problems confronting the Czech and Slovak Republics.

Eligibility: citizens of CZ/SK; must have completed a university degree, and not be currently enrolled in a university program of study.  Several years of work experience is mandatory; an excellent working knowledge of English

Deadline: 30 March 2017

 

Taiwan Scholarship Program

Určeno pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium nebo kurs čínštiny.
Informace na http://www.roc-taiwan.org/cz/post/2026.html

Huayu Enrichment Scholarship Program

Jednoroční nebo šestiměsíční jazykový kurs čínštiny

Informace na http://www.roc-taiwan.org/cz/post/2029.html

Uzávěrka:  31. března 2017

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.

Stálá informace je také na webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=66

 

Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Fellowship

The Nationality Rooms and Intercultural Exchange Programs announces International Fellowship opportunities for postgraduate scholars from the Czech/Slovak Republics and Armenia in any academic or professional field to conduct research for the 2017 fall term at the University of Pittsburgh.

For non-degree research, applicants must have completed a university degree, and not be currently enrolled in a university program of study.

Deadline: March 30, 2017

 

PhD studies at the Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies, Clark University, USA

A unique doctoral program in Holocaust History and Genocide Studies with a tuition fee subvention and a fellowship support in the form of an annual living stipend and research bursary.

Deadlines and info:

January 15, 2017 - Holocaust History and Genocide Studies

Information here.

December 15, 2017 - Psychology of Genocide

Information here.

December 31, 2016 - Geography and Genocide

Information here.


Osobní nástroje