Akce dokumentů

2017 duben

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Čtvrtek 18.05.2017 08:24

Slovensko - stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty 2017/2018

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.

O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.

Uzávěrka: 30. 4. 2017 do 16:00 hod na DZS

ERASMUS+ školení zaměstnanců

Období pobytu: červen 2017 - srpen 2018

Cíle:

- umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj

- přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky

- školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.,

- není možné financovat konference!

- účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.

Kdo se může účastnit: zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ)

Kam lze vyjet: do zemí zapojených do programu LLP, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Kritéria výběru:
1. upřednostněni budou uchazeči vyjíždějící v rámci Erasmu+ školení poprvé
2. přínosnost pobytu pro FF
3. kvalita přihlášky (formální a obsahová úroveň zpracování přihlášky)

Přihláška ke stažení zde. Více informací na webu CZS a v této výzvě.

Uzávěrka: 19. dubna 2017 do 12 hod.na Odd. vnějších vztahů FF

 

Výběrové řízení - lektor/ka českého jazyka: Čína, Ukrajina

Výzva zájemcům/zájemkyním o působení na lektorátech českého jazyka a literatury zřízených na vzdělávacích institucích v  Číně a na Ukrajině. Více informací v odkaze v nadpise.

Beijing Foreign Studies University, Peking, Čína

Uzhhorod National University, Užhorod, Ukrajina

Uzávěrka: 13. 4. 2017 poštou na MŠMT

 

Roční stipendijní pobyt v Kanadě pro doktorandy

Wirthův institut nabízí roční postgraduální stipendium v ak. roce 2017/2018, které je určeno mj. studentům humanitních či sociálních věd.

Podrobné informace najdete zde.
Uzávěrka: 27. dubna 2017

 

Francouzská aliance v Brně zve na France Alumni fórum

Studovali jste ve Francii? Vystudovali jste francouzštinu, nebo jste držiteli dvojjazyčného francouzsko-českého diplomu? Fórum, které organizuje síť France Alumni Česká republika a Francouzská aliance v Brně pro vás budou příležitostí setkat se s různými francouzskými a českými firmami, které jsou napojeny na frankofonní trhy, a vytvořit si či posílit svou profesní síť.

Datum: 26. dubna 2017

Místo: Francouzská aliance v Brně


RUSKÁ FEDERACE – 1 stipendijní místo ke studiu na MGIMO

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO) – 1 místo k bezplatnému vysokoškolskému studiu v bakalářském studijním programu, s nástupem v akademickém roce 2017/2018. Tato nabídka je nezávislá na nabídce stipendijních pobytů v Rusku v rámci bilaterální dohody a je zcela nad její rámec. Další důležité informace jsou v odkaze v nadpise.

Žadatelé musí splňovat následující podmínky:

ˇ        dokončené úplné středoškolské vzdělání respektive bakalářské studium (nejpozději k datu zahájení studia na MGIMO)

ˇ        velmi dobrá znalost ruského jazyka

ˇ        velmi dobrá znalost jednoho dalšího světového jazyka v rozsahu výuky na českých školách

ˇ        uchazeči o studium na fakultě mezinárodních ekonomických vztahů musí mít navíc dobrou znalost matematiky

Uzávěrka: 30. 4. 2017 na MŠMT (viz odkaz v nadpise)

Jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ se nabízí celkem 7 volných míst na jednoleté pobyty v rámci dobrovolné služby v Německu, a sice:
Regensburg - uzávěrka: 11. dubna 2017 (2 místa)

Schönsee - uzávěrka: 3. března 2017

München - uzávěrka: 29. dubna 2017

Würzburg - uzávěrka: 31. května 2017

Dresden - uzávěrka: 31. března 2017 (2 místa)

 

Understanding the Netherlands - Univ. Gröningen

The aim of this summer school is to develop an understanding of how the Netherlands, as a medium-sized country, has been able to maintain high welfare levels in a region which is dominated by (regional) international powers such as Germany, France and the UK. To be held 2 - 22 July, 2017.

Deadline: April 15, 2017

 

Nabídka 7 stipendijních míst - letní jazykový kurz korejštiny v Korejské republice

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR oznámilo nabídku 7 stipendijních míst

k absolvování letního jazykového kursu korejštiny v Korejské republice.

Podrobné informace o podmínkách stipendijního pobytu jsou k dispozici v materiálu, který bude zveřejněn (ve formátu k vyplnění) také na http://cze.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/cze/about/study/index.jsp

Uzávěrka: 19. 4. 2017 na DZS

(náležitosti přihlášky viz odkaz v nadpise)

 

Antall József Summer School 2017

Do not miss this opportunity! Be part of the East-Central European intercultural dialogue.

A two-week educational programme putting under scrutiny the most pivotal cooperation of the Central European region, the Visegrad Cooperation. Many aspects of this special partnership are examined throughout the school including history, economy policy, energy policy, innovation, foreign and security policy, culture and tourism, and the question of sustainability via lectures, workshops, debates, and roundtable discussions.

For more information on the application process and the scholarships granted, please visit this web page.

 


Osobní nástroje