Akce dokumentů

2017 květen

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Čtvrtek 18.05.2017 08:13

 SPECIÁLNÍ GRANT NA KRÁTKODOBÉ MOBILITY DO 28 DNÍ PRO STUDENTY

Centrum zahraniční spolupráce MU vyhlašuje i pro letošní rok tento speciální grant pro studenty, kteří si sami domluví studijní nebo pracovní pobyt na zahraniční instituci, mimo rámec jakéhokoliv výměnného programu, a domácí fakulta s výjezdem souhlasí, tj. podepíše "Learning agreement/Training Agreement".

Země pobytu: celý svět
Zahájení a ukončení pobytu: rok 2017

Termín podání přihlášek: 15. 5. 2017 online

 

Students´Workshop: The Way of Saint James: European Identity and Global Appeal (Uni Regensburg, Germany)

Scholarships are available for students from Compostela Group of Universities - for more information, go to the following web page.

Deadline: May 15, 2017


Japonsko

  • postgraduální stipendia 18-24 měsíců
  • stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Přihlášku s přílohami /v angličtině, nebo japonštině/ nutno doručit na adresu MŠMT, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Uzávěrka: 19. května 2017 do 12.00 hodin

 

 

Italské vládní stipendium 2017/18

Výběrové řízení pořádá MZV Itálie a zájemci mu podávají své žádosti přímo. Plátce stipendia vyžaduje registraci a podání přihlášky on-line.

Veškeré informace zde:

Podmínky

http://www.iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/

http://www.ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/cs/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/03/bando-per-l-assegnazione-di-borse.html

Uzávěrka: 10. května 2017 /on-line přihláška na stránkách MAECI/

 

 

Jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu

V rámci programu Erasmus+ se nabízí celkem 7 volných míst na jednoleté pobyty v rámci dobrovolné služby v Německu, a sice:
Regensburg - uzávěrka: 11. dubna 2017 (2 místa)

Schönsee - uzávěrka: 3. března 2017

München - uzávěrka: 29. dubna 2017

Würzburg - uzávěrka: 31. května 2017

Dresden - uzávěrka: 31. března 2017 (2 místa)

 


Osobní nástroje