Akce dokumentů

2017 leden

spravuje: Jana SobolováPoslední změna: Středa 15.02.2017 13:50

ERASMUS+ mimo EU: Speciální výzva - studijní pobyty pro PhD studenty!

Pro tento jarní semestr zbývají volná místa pro PhD studenty na minimální délku tři měsíce, max 5 měsíců, a sice na:

Nanjing University, China

University of Buenos Aires, Argentina

University of Sao Paolo, Brazílie

Stipendium ve výši 650 EUR/měsíčně, může být zajištěna a uhrazena letenka.

V případě zájmu ihned kontaktujte kohokoliv z mobilitního týmu CZS.


Dodatečná nominace – Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine

Vyhlašujeme dodatečné výběrové řízení na 1 – 2 semestrální studijní pobyt v rámci studia na partnerských univerzitách pro akad. rok 2017/2018. Taras Shevchenko University of Kyiv nenabízí jen studium ukrajinštiny, ale mnoho dalších oborů a možností – podívejte se na webové stránky a vybírejte! Podmínky účasti najdete na stránkách CZS. Zájemci nechť pošlou elektronicky své CV a motivační dopis na Odd. vnějších vztahů FF MU.

Uzávěrka: 15. 1. 2017 (CV + motivační dopis) na int@phil.muni.cz

 

Družby

Cílem programu je podporovat takové pobyty, které by vedly k navazování nových kontaktů a k rozšiřování spolupráce s novými partnery na partnerských univerzitách. Program funguje v rámci reciprocity, na hostitelské instituci není třeba realizovat výuku.

Týká se těchto zemí: Slovensko, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko.

Uzávěrka: 5. ledna 2017 na Odd. vnějších vztahů FF


Výběrové dotační řízení "Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí" otevřeno 3.1.2017

Podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích.

Přihlášky zasílejte na adresu agentury do 30. ledna 2017, 15:00.

 

 

Visegrad Scholarship Program

Stipendia určená pro magisterské, doktorské a další postgraduální studium (studijní nebo výzkumný projekt po mag. studiu) pro studenty pocházející ze států V4 na studium/výzkum v délce 1 nebo 2 semestrů v jiném státě V4 nebo ve státech západního Balkánu a státech Východního partnerství EU.

Uzávěrka: 31. ledna 2017

 

Na kafe s Erasmem+

pořádá Dům zahraniční spolupráce a Krajské úřady. Cílem informačních dnů je představit program Erasmus+ a představit termíny Výzvy pro předkládání žádostí v roce 2017. Zváni jsou zástupci vzdělávacích institucí všech stupňů i zaměření, ale také další instituce působící v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, sportu a odborného vzdělávání.

Více informací k jednotlivým informačním dnům budou uveřejněny průběžně na: http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/udalosti/

Akce se koná v Brně 4. ledna 2017

 

ISEP - Survey

 The Council of Advisors has a working group that has been exploring ways for ISEP to increase engagement and facilitate collaborations with faculty at our member institutions. To begin this effort, the working group has created a survey.

Please complete the ISEP Global Community´s Faculty Engagement Survey by clicking here:

https://www.surveymonkey.com/r/2HHZM35

 As an incentive to encourage faculty to fill out the survey we will have a drawning to select 3 institutions that have had faculty responder to receive a full scholarship for one student´s application and placement fee (worth $425).

 

 

 

 


Osobní nástroje