Akce dokumentů

2017 únor

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Středa 22.02.2017 12:00

ERASMUS+ školení zaměstnanců

Období pobytu: červen 2017 - srpen 2018

Cíle:

- umožnit pracovníkům vysokoškolských institucí získávat znalosti nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe dostupných v zahraničí, jakož i praktické dovednosti, které mají význam pro jejich současné zaměstnání a profesní rozvoj

- přispívat k posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky

- školení může mít podobu studijní návštěvy, pozorování - stínování zkušeného pracovníka, praktické školení apod.,

- není možné financovat konference!

- účastník si školení zajišťuje sám nebo s pomocí domácího pracoviště.

Kdo se může účastnit: zaměstnanec MU, který má uzavřenou pracovní smlouvu (případně může být vyslán i pracovník s uzavřenou dohodou - DPP, DPČ)

Kam lze vyjet: do zemí zapojených do programu LLP, tj. do 28 členských států EU, Lichtenštejnska, Norska, na Island, do Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

Přijímající organizace může být jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Kritéria výběru:
1. upřednostněni budou uchazeči vyjíždějící v rámci Erasmu+ školení poprvé
2. přínosnost pobytu pro FF
3. kvalita přihlášky (formální a obsahová úroveň zpracování přihlášky)

Přihláška ke stažení zde. Více informací na webu CZS a v této výzvě.

Uzávěrka: 19. dubna 2017 do 12 hod.na Odd. vnějších vztahů FF

 

The Paul Robitschek Scholarship

opportunity to study for one year in the United States at the University of Nebraska–Lincoln.

The Paul Robitschek Scholarship pays for:

  • Travel from the Czech Republic to the United States /Lincoln, Nebraska/.
  • Tuition, room and board, books and fees for one academic year.
  • Return travel to the Czech Republic

For further information, please visit web site

Deadline: 12:00 AM Central Standard Time, March 1, 2017

 

 

Studium v Číně!

Čínská vláda nabízí 60 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských či doktorských programů v ČLR už pro ak. rok 2017/2018!! Žadatelé musí být občany ČR a mít dobrý zdravotní stav. Informace a podrobné pokyny na stránkách DZS. Čtěte pozorně!!!!

Uchazeči, kteří již obdrželi nominaci MŠMT ke studiu v Čínské lidové republice v akademickém roce 2017/2018 v rámci stipendia na základě bilaterální smlouvy, nejsou vhodnými kandidáty!

Uzávěrka: 21. února 2017 do 15 hod. poštou na MŠMT

 

Výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky českého jazyka a literatury v zahraničí na akademický rok 2017/18

V těchto zemích: Bulharsko, Čína, Egypt, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Spojení království, Španělsko, Tchaj-wan a USA

Termín pro přihlášení: 20. 2. 2017

 

Do Německa na zkušenou

hledají se koordinátoři projektu na ZŠ, SŠ, VŠ školách

Zaslat CV do 26. 2. 2017, podrobné informace v letáčku.

 

S Erasmem do světa

CZS vyhlašuje výběrové řízení pro studenty na studijní pobyty (pracovní stáže nejsou v této výzvě možné) na univerzitách v akademickém roce 2017/2018.

  • Termín pro přihlášky:            12. února 2017
  • Finanční podmínky:              €650 / měsíc
  • Délka pobytu:                     1 semestr
  • Aktuální seznam univerzit pro rok 2017/2018 je dostupný na stránkách CZS zde.

 


Osobní nástroje