Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy Evidence mobilit na FF MU Evidence mobilit na FF MU
Akce dokumentů

Evidence mobilit na FF MU

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Pondělí 15.05.2017 10:59

S platností od 1. 3. 2017 je evidence přijíždějících zahraničních hostů vedena jen elektronicky, a sice v databázi ISOIS.

Rozhraní funguje v anglické i české mutaci (přepínat se lze pomocí vlaječky v levé části obrazovky) a je otevřeno permanentně. Není třeba žádné přihlašovací heslo a předpokládáme, že za dané pracoviště bude „přihlášky“ zakládat paní sekretářka.

Návod, jak postupovat při vyplňování přihlášky, je uložen v dokumentovém serveru IS. Mějte, prosím, na paměti, že za zahraničního hosta je považována osoba s afiliací na zahraniční instituci (tedy nikoliv osoba cizí národnosti žijící/pracující v ČR).

Stručný návod k evidenci mobilit na Filozofické fakultě MU (zejména přijíždějících hostů, ale i studentů) je k dispozici v dokumentovém serveru IS.

 

Níže uvedené formuláře, prosím, používejte vyjímečně.

Žádost o souhlas k zahr. cestě ke stažení zde. (určeno pro výjezdy studentů, zejména doktorských, jejichž cesta je placena ze zdrojů katedry/ústavu)

Návrh na přijetí zahr. hosta ke stažení zde.


Osobní nástroje