Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy
Akce dokumentů

Vnější vztahy

spravuje: Michaela SochorováPoslední změna: Čtvrtek 19.10.2017 11:22

vnější vztahy a zahraniční styky

Oddělení vnějších vztahů


Níže najdete:

I. nabídku zahraničních pobytů, stipendií a stáží

II. informace k projektové podpoře, kterou můžete na našem oddělení získat

III. širokou nabídku letních škol

IV. aktuální newsletter (lze se přihlásit k odběru)

V. nabídku fakultních propagačních předmětů

Informace jsou také nově přístupné na červené nástěnce v Ústřední knihovně FF MU (přízemí, vedle výtahu).

 

I. NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH POBYTů, STIPENDIÍ A STÁŽÍ

 

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Vyhledej si svůj vysněný studijní pobyt nebo pracovní stáž na INTERAKTIVNÍ MAPĚ!

 

Oddělení vnějších vztahů FF MU najdete v 1. patře budovy O, Gorkého 13 (rohový dům naproti Akademické kavárně nebo Falku). Prosíme, dodržujte úřední hodiny: prázdninový provoz středa 9 - 12hod. Děkujeme!

 

AKTUÁLNĚ

Nabídka stáží v českých centrech

Česká centra vyhlašují nabídky na stáže v různých destinacích, detailnější informace, termíny uzávěrek a požadavky najdete zde.

Pobyty v rámci mezivládních dohod - tzv. kvóty - 2018/2019

Jedná se o stipendijní místa, která jsou MU přidělena na akademický rok v rámci mezinárodní bilaterální smlouvy mezi ČR a partnerskou zemí. Jsou nabízeny letní jazykové kurzy i semestrální pobyty.

Více informací najdete zde

Uzávěrka pro přihlášky do Ruska prodloužena do 20. 10. 2017, 12:00 hod!

Uzávěrka 24. 11. 2017 do 12:00 hod platí pro tyto země:

Čína, Chorvatsko, Makedonie, Řecko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko.


Pobyty v rámci mezivládních dohod - výběrová řízení - 2018/2019

Jedná se o studijní pobyty, které se uskutečňují na základě dohod s jednotlivými zeměmi. Výběr probíhá centrálně na MŠMT, kam se hlásí uchazeči ze všech vysokých škol.

Více informací najdete zde.

Uzávěrka pro přihlášky - podle zemí,viz AIA.

V nabídce jsou tyto země:

ALBÁNIE, BELGIE - Francouzské společenství, BULHARSKO, ČÍNA,  EGYPT, ESTONSKO, FRANCIE, ITÁLIE, IZRAEL,  JAPONSKO, LITVA, LOTYŠSKO, MAĎARSKO, MAKEDONIE, MEXIKO,  MONGOLSKO,  NĚMECKO - Bavorsko, NĚMECKO - stipendia DAADPERU, POLSKO, PORTUGALSKO,  RAKOUSKO - Aktion, RUMUNSKO,  RUSKO, ŘECKO, SLOVENSKO, ŠPANĚLSKO,  ŠVÝCARSKO, UKRAJINA, VIETNAM.

 

Stipendia Fulbrightova programu

Přečtětě si nabídku možností v rámci Fulbrightova programu pro studenty i vědecké pracovníky. Kompletní nabídku pro akademický rok 2018/2019 najdete zde.

Více informací o Fulbrigtově komisi zde.

 

Inovace a změna - Fulbright Specialist (2-6 týdenní pobyty)

Od ledna 2017 je program na americke strane administrovan organizaci World learning, a s tim jsou spojene i zmeny v podavani prihlasek. Více informací na stránkách Fulbright Commission.

 

Fulbrightova komise - stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA (i pro absolventy Bc. studia!!!)

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku.

Uzávěrka: 1. 9 2017 (online přihláška: tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů)

II. PROJEKTOVÁ PODPORA (s admin. podporou na CZS MU)

Odd. vnějších vztahů v součinnosti s Centrem zahr. spolupráce MU zajišťuje administrativní podporu při podávání projektů, např. AKTION, Erasmus+, CEEPUS atd. Kontaktní osobou je Mgr. Michaela Sochorová, kl. 6660.

Návod na podání návrhu najdete zde.

 

Aktuálně

AKTION Česká republika - Rakousko

Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Aktuální informace jsou na stránkách DZS.

Dokumentace k podání návrhu zahrnuje:

  1. Evidenční záznam projektu vytištěný z INETu MU - Průvodka 3A a 3B s podpisem Vaším a vedoucí/ho Vašeho pracoviště
  2. Jeden společný návrh projektu se podává v kanceláři jednatelství programu AKTION v Praze takto:
    a) návrh projektu v originále poštou (jednostránkový výtisk, prosíme nesešívat);
    b) zároveň elektronické zaslání návrhu projektu s přílohami č. 1. - 3. v jednom PDF dokumentu na adresu: aktion@dzs.cz;
    c) akademické životopisy a přehledy publikací - příloha č. 4. pouze elektronicky jako samostatný PDF dokument na: aktion@dzs.cz;
  3. V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny předpokládané vlastní finanční prostředky pro plánované aktivity a jejich využití.
  4. Neúplné či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.

Aktuální formulář pro podání návrhu projektu na rok 2017/2018 je zde.

Uzávěrka podávání návrhů: 30. listopadu 2017 na DZS, resp. 20. listopadu 2017 na Odd. vnějších vztahů FF MU

 

Projekty ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Aktuální termíny pro podávání projektů najdete na stránkách programu. V případě, že se takový projekt chystáte podat, prosím, informujte naše oddělení co nejdříve. Veškerou dokumentaci byste měli mít připravenu nejpozději 10 dní před termínem uzávěrek.

Aktuálně:

Momentálně už jsou za námi všechny termíny, které by se nás jako VŠ měly primárně týkat. Více informací o dalších možnostech najdete na stránkách DZS – Projekty spolupráce.


CEEPUS

Podávání nominací na mobility v rámci sítí na jarní semestr.

Uzávěrka: 31. říjen 2017

 

III. LETNÍ ŠKOLY

Podívejte se, jak v roce 2017 proběhla mezinárodní letní škola pořádaná Filozofickou fakultou - Summer School: Central Europe - A Birthplace of Modernity

A už se připravujeme na další ročník: Summer School 2018

 

IV. NEWSLETTER Oddělení vnějších vztahů - zahraniční aktuality 2016/2017

Přejete si dostávat aktuality na Váš e-mail?
Přihlašte se k odběru Newsletteru ZDE

 

V. PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY FILOZOFICKÉ FAKULTY MU

Filozofická fakulta vytvořila kolekci propagačních předmětů (dále jen PP), které slouží k reprezentaci a propagaci FF MU.

Metodika distribuce PP je k dispozici zde. Objednávkový formulář zde.

V případě dotazů volejte na Odd. vnějších vztahů.

 

CZS DATABÁZE nabídek praktických stáží ZDE

Vyhledavač pracovních stáží PLACEMENTMAKER

Europe Internship platform

  

Masaryk University on the Compostela Group's Day

Newsletter for Staff, Newsletter for Students.

 

 

2016

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

  2017

leden únor březen duben květen červen
červenec srpen září říjen listopad prosinec

 

Finanční podpora vzdělání: Iniciativa pro transparentní evropské granty
Portál o stipendiích european-funding-guide.eu

Zahraniční pobyty pro studenty

 

 Ostatní

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje