Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy POVĚŘENÉ OSOBY FF
Akce dokumentů

POVĚŘENÉ OSOBY FF

spravuje: Jana SobolováPoslední změna: Středa 01.03.2017 11:01

Seznam pověřených osob odpovědných za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dle Opatření děkana 1/2012, viz níže.

Na základě Opatření děkana č. 1/2012 jsou vedoucí ústavu/katedry/semináře oprávněni pověřit výkonem činností dle Směrnice MU č. 8/2011 (články 3, 4 a 7) na daném pracovišti pověřené osoby. Níže uvedené pověřené osoby na jednotlivých pracovištích zejména podepisují studijní smlouvy (Learning Agreement) nebo pracovní plány (Training Agreement).

Pověřenou osobu je možné se stát na základě tohoto pověření, které podepisuje jak vedoucí pracoviště, tak pověřená osoba. Pověření je třeba obratem doručit na Odd. vnějších vztahů FF MU, aby mohlo být této osobě zajištěno přidělení potřebných práv v ISu a ISOIS databázi.

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

 

ÚSTAV ČESKÉHO JAZYKA

 

KABINET ČEŠTINY PRO CIZINCE

 

ÚSTAV ČESKÉ LITERATURY A KNIHOVNICTVÍ

 

KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ

 

ÚSTAV GERMANISTIKY, NORDISTIKY A NEDERLANDISTIKY

 

ÚSTAV JAZYKOVĚDY A BALTISTIKY

 

SEMINÁŘ JAPONSKÝCH STUDIÍ

 

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ A LITERATUR

 

ÚSTAV SLAVISTIKY

 

ÚSTAV KLASICKÝCH STUDIÍ

 

SEMINÁŘ DĚJIN UMĚNÍ

 

SEMINÁŘ ESTETIKY

 

KATEDRA DIVADELNÍCH STUDIÍ

 

ÚSTAV FILMU A AUDIOVIZUÁLNÍ KULTURY

 

ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY

  

HISTORICKÝ ÚSTAV

 

ÚSTAV POMOCNÝCH VĚD HISTORICKÝCH A ARCHIVNICTVÍ

 

ÚSTAV EVROPSKÉ ETNOLOGIE

 

ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE

 

PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV

 

ÚSTAV PEDAGOGICKÝCH VĚD

 

KATEDRA FILOZOFIE

 

ÚSTAV RELIGIONISTIKY

 

KULTURNÍ STUDIA ČÍNY

 

 

 

 

 


Osobní nástroje