Akce dokumentů

CEEPUS

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Pátek 23.10.2009 10:30

Central European Exchange Programme for University Studies

 

logo CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

Středoevropský výměnný univerzitní program

 

Je zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

 

Které země jsou zapojené do programu?


Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. Kromě toho byl na pomoc zemím jihovýchodní Evropy (Srbsko a Černá Hora, Albánie, Makedonie, Bosna a Hercegovina) vytvořen projekt tematické sítě.

 

Jak postupovat, chcete-li programu využít?


1. Seznámit se se základními podmínkami:

Studenti:
 • občanství členské země CEEPUS (nelze požádat o stipendium do  země Vašeho státního občanství),
 • věkový limit 35 let,
 • ukončení 2. semestru řádného studia,
 • program musí mít volné stipendijní měsíce,
 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Učitelé potřebují pouze, aby program měl příslušné volné stipendijní měsíce.


2. Poradit se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě a v případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlásit se jako freemover (přednost však mají stáže v rámci sítí).

Mobilitu v rámci sítě koordinuje jedna ze zúčastněných vysokých škol, tzv. “koordinátor”. Ostatní školy jsou tzv. “partnery”. Každá fakulta zapojená v síti má svoji kontaktní osobu, která zodpovídá

 • za ubytování a odborný program zahraničních studentů/učitelů, kterým je přiděleno stipendium CEEPUS na dané české vysoké škole,
 • mobilitu studentů/učitelů v rámci sítě i dané české vysoké školy  a informuje o ní českou národní kancelář (koordinátor) nebo mobilitu studentů/učitelů v rámci dané vysoké školy v ČR a informuje o ní koordinátora celé sítě a  českou národní kancelář (partner).


3. Vyplnit přihlášku - termíny: 15. června (pro podzimní semestr), 30. října (pro jarní semestr) a  30. listopadu – pro freemovers (jen jarní semestr)

 • v rámci sítě on-line,
 • jako freemover a v rámci tematické sítě dodat na papíře do Národní kanceláře CEEPUS.

 

Jak je program financován a organizován?

 

 • Každý rok se rozhodují na společné schůzce ministerstva školství zemí zúčastněných v programu, kolik stipendijních měsíců budou pro další akademický rok financovat.
 • Ústřední kancelář programu je ve Vídni, v každé zúčastněné zemi je ustavena národní kancelář.

 

Kde najdete podrobné aktuální informace a adresy programu?


Na www.dzs.cz/ceepus v češtině a www.ceepus.org/ceepus v angličtině. Národní kancelář programu CEEPUS v ČR má e-mail ceepus@dzs.cz, tel. 224 398 263.


Osobní nástroje