Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy Stáže Mezinárodní vzdělávací programy
Akce dokumentů

Mezinárodní vzdělávací programy

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Pátek 10.02.2017 14:46

Další doporučené odkazy

 

logo CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies

Středoevropský výměnný univerzitní program

 

Je zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

 

Které země jsou zapojené do programu?


Dohodu o programu CEEPUS podepsaly: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko. Kromě toho byl na pomoc zemím jihovýchodní Evropy (Srbsko a Černá Hora, Albánie, Makedonie, Bosna a Hercegovina) vytvořen projekt tematické sítě.

 

Jak postupovat, chcete-li programu využít?


1. Seznámit se se základními podmínkami:

Studenti:
 • občanství členské země CEEPUS (nelze požádat o stipendium do  země Vašeho státního občanství),
 • věkový limit 35 let,
 • ukončení 2. semestru řádného studia,
 • program musí mít volné stipendijní měsíce,
 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.

Učitelé potřebují pouze, aby program měl příslušné volné stipendijní měsíce.


2. Poradit se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě a v případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlásit se jako freemover (přednost však mají stáže v rámci sítí).

 

3. Před odjezdem vyplnit Learning agreement, založit zahraniční pobyt v ISu.

 

Mobilitu v rámci sítě koordinuje jedna ze zúčastněných vysokých škol, tzv. “koordinátor”. Ostatní školy jsou tzv. “partnery”. Každá fakulta zapojená v síti má svoji kontaktní osobu, která zodpovídá

 • za ubytování a odborný program zahraničních studentů/učitelů, kterým je přiděleno stipendium CEEPUS na dané české vysoké škole,
 • mobilitu studentů/učitelů v rámci sítě i dané české vysoké školy  a informuje o ní českou národní kancelář (koordinátor) nebo mobilitu studentů/učitelů v rámci dané vysoké školy v ČR a informuje o ní koordinátora celé sítě a  českou národní kancelář (partner).


3. Vyplnit přihlášku - termíny: 15. června (pro podzimní semestr), 30. října (pro jarní semestr) a  30. listopadu – pro freemovers (jen jarní semestr)

 • v rámci sítě on-line,
 • jako freemover a v rámci tematické sítě dodat na papíře do Národní kanceláře CEEPUS.

 

Jak je program financován a organizován?

 

 • Každý rok se rozhodují na společné schůzce ministerstva školství zemí zúčastněných v programu, kolik stipendijních měsíců budou pro další akademický rok financovat.
 • Ústřední kancelář programu je ve Vídni, v každé zúčastněné zemi je ustavena národní kancelář.

Finanční podmínky / finanční rámec

 

Student získává stipendium, jehož výše je závislá na cílové zemi. Informace o výši stipendia podle zemí najdete na na www.ceepus.info.

Uznávání předmětů/kreditů z pobytu v zahraničí

CZS (v rámci program CEEPUS) vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných uznávání předmětů ze studijních a pracovních pobytů studentů MU).

 

Kde najdete podrobné aktuální informace a adresy programu?


Na www.dzs.cz/ceepus v češtině a www.ceepus.org/ceepus v angličtině. Národní kancelář programu CEEPUS v ČR má e-mail ceepus@dzs.cz, tel. 224 398 263.

 

Odkazy na další vzdělávací programy:

 

http://www.naep.cz
 

http://www.dzs.cz

 

http://www.ceepus.info

 

http://www.fulbright.cz

 

 

 


Osobní nástroje