Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy Stáže Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod
Akce dokumentů

Studijní pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Pátek 20.01.2017 15:12

studijní pobyty na partnerských univerzitách v rámci přímé spolupráce

 

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody jsou uzavřeny na těchto ústavech FF MU:

 

Ústav slavistiky

Kyjev, Lvov (Ukrajina) - kontaktní osoba: Mgr. Olga Lytvynyuk

Petrohrad (Rusko) - kont. osoba: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

Zagreb, Zadar (Chorvatsko) - kont. osoba: Mgr. Mirna Stehlíková Durasek

Plovdiv, Sofija (Bulharsko) - kont. osoba: Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Bělehrad (Srbsko) - kont. osoba Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Skopje (Makedonie) - kont. osoba Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.

Wroclaw, Krakow, Poznaň (Polsko) - kont. osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Petrozavodsk State University (Rusko) - kont. osoba Mgr. Josef Šaur

 

Ústav jazykovědy a baltistiky

Petrozavodsk State University (Rusko) - kont. osoba PhD. Ondřej Šefčík


Ústav klasických studií

Petrozavodsk State University (Rusko) - kont. osoba doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.


Historický ústav

Petrozavodsk State University (Rusko) - kont. osoba prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Výběr studentů je plně v kompetenci příslušných výše uvedených ústavů. Informujte se u kontaktní osoby na Vašem ústavu.

Pokud je student příslušnou katedrou nominován, proplacení stipendia vyřizuje na Centru zahraničních studií MU.

Kontaktní osobou pro mezifakultní dohody je na CZS Mgr. Zita Hrabovská

Podrobné informace ohledně evidence a uznávání zahraničních pobytů naleznete ZDE

V případě dotazů ohledně studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod kontaktujte referentku pro zahr. vztahy FF Mgr. Janu Sobolovou

 

Veškeré informace týkající se evidence zahraničních studijních pobytů a uznávání studia ze zahraničí naleznete ZDE

 


Osobní nástroje