Nacházíte se zde: FF Vnější vztahy Stáže Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod
Akce dokumentů

Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod

spravuje: Portal InstitutorPoslední změna: Středa 27.09.2017 15:24

 

AKTUÁLNĚ:

 

Studijní pobyty v rámci mezivládních dohod pro akademický rok 2018/2019

Kvóty

Přihláška:

  1. Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku na adrese: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/index.php?lang=cs, uzavře, vytiskne a podepsanou (pověřenou osobou své katedry) odevzdá v papírové podobě spolu s dalšími dokumenty na Odd. vnějších vztahů fakulty. Seznam pověřených osob naleznete ZDE
  2. Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku na stránkách AIA http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/, vygeneruje „Návrh na vyslání“ a dodá s požadovanými přílohami opět na Odd. vnějších vztahů.
  3. požadované přílohy: motivační dopis, akceptační dopis ze zahraniční univerzity (pokud je vyžadováno danou zemí), životopis, doporučení učitele

 

Termín odevzdání přihlášek na Odd. vnějších vztahů FF:  

Uzávěrka pro přihlášky do Ruska je už 16. 10. 2017, 12:00 hod!

Uzávěrka 24. 11. 2017 do 12:00 hod platí pro tyto země:

Čína, Chorvatsko, Makedonie, Řecko, Slovensko, Slovinsko nebo Švédsko.

Podrobný rozpis kvót naleznete ZDE.

Informace o kvótách přímo pro MU jsou zde.

 

Další informace naleznete na webových stránkách CZS MU.

 

Výběrová řízení

Výběrové řízení probíhá přímo na AIA, kam se uchazeči hlásí vyplněním elektronické přihlášky AIA a doručením dalších požadovaných dokumentů. Mimoto je každý uchazeč povinen vyplnit i elektronickou přihlášku CZS, která slouží k evidenci a k vygenerování evidenčního listu.

 

Přijímající instituce - nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

 

Proplacení jízdních výdajů – na základě předložení požadovaných dokumentů na CZS, a to nejpozději do 15 dnů od ukončení studijního pobytu;

podrobné informace ohledně proplácení jízdních výdajů jsou k dispozici na webu CZS MU

 

Podrobnou nabídku zahraničních pobytů v rámci výběrových řízení naleznete ZDE

Další informace naleznete též na webových stránkách CZS MU

 

Veškeré informace týkající se evidence zahraničních studijních pobytů a uznávání studia ze zahraničí naleznete ZDE

 

Jedná se o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních dvoustranných smluv.

Veškeré informace najdete přímo na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ - Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia.

Osobní nástroje