Nacházíte se zde: JS O pracovišti
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

 

Služby

 

Ukázka

Jazyková škola při FF MU je de facto součástí Katedry anglistiky a amerikanistiky FF MU- specializujeme se proto na výuku angličtiny! Kromě cenově zvýhodněných kurzů se studenty anglistiky a studenty programu CELTA (kurzy ATP a CELTA) nabízíme veřejnosti další kurzy angličtiny ve všech pokročilostech - od kurzů pro úplné začátečníky až po kurzy pro pokročilé na úrovni C2. Součástí naší nabídky jsou i přípravné kurzy na mezinárodní jazykové zkoušky FCE, CAE a CPE a konverzace s rodilým mluvčím. Všechny kurzy na sebe logicky navazují - vždy máte kam pokračovat!

V létě organizujeme týdenní intenzívní jazykové kurzy v Brně a v Telči.

Výuka probíhá v učebnách FF MU v centru Brna. V případě volných míst v kurzu budete vítáni v ukázkové hodině.

Lektoři 

Všichni lektoři mají příslušné univerzitní vzdělání, čeští lektoři jsou většinou absolventi Katedry anglistiky a amerikanistiky na  FF MU. Řada z nich vlastní i mezinárodní kvalifikace v oboru. Všichni čeští učitelé jsou nadprůměrně jazykově vybaveni, jejich jazykové znalosti a schopnosti se blíží kvalitám rodilého mluvčího. Všichni lektoři mají několikaletou praxi a kromě toho, že umí výborně učit, Vám umí i poradit, jak se máte učit Vy!

Metodika

Metodika je založena na tzv. komunikativním přístupu (jazyk = nástroj pro komunikaci). Ve výuce jsou rovnoměrně zastoupeny mluvnice, slovní zásoba, frazeologie a všechny čyři jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení, psaní), orientujeme se však především na zvyšování schopnosti komunikovat a používat jazyk k vyjádření vlastních názorů. Všechny učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Jelikož jsme univerzitní jazyková škola, je naším hlavním cílem nabídnout Vám především velice kvalitní odborné zázemí, vycházející z úzké spolupráce s metodickou sekcí KAA. Jsme proto schopni zaměřit se na všechny věkové kategorie od 16ti let výše.  

Historie a tradice

 

Jazyková škola vznikla při Katedře anglistiky a amerikanistiky a byla otevřena ve školním roce 2000/2001, kdy Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU nabídla devět kurzů angličtiny. Cílem bylo poskytnout praxi našim nastávajícím učitelům (praktikantům) procházejícím metodickým školením pro výuku angličtiny. Od školního roku 2002/2003 pak JŠ nabízí i kurzy dalších jazyků.

Již od počátku jsme nabízeli několik cenově zvýhodněných kurzů angličtiny, jejichž model v některých speciálních kurzech používáme i dnes: každé pololetí v kurzech jednou týdně po dobu tří měsíců vyučují praktikanti; zbývající hodiny učí zkušený a kvalifikovaný lektor, který s praktikanty hodiny pečlivě připravuje a každý jejich výstup hodnotí. Tyto kurzy tak nabízejí kromě nižší ceny i výrazně větší pestrost a nápaditost; často v nich vyučují také rodilí mluvčí, kteří se účastní metodických kurzů CELTA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje