You are here: KAA News Ad translationem – Pocta Jiřímu Levému se blíží!
Navigation

Faculty Services


University Services

Partners

Logo Star

 

The Fall 2012 Computer-aided Translation intensive course is supported by MemSource Cloud

 
Document Actions

Ad translationem – Pocta Jiřímu Levému se blíží!

by Jiří Rambousek last modified 2017-09-07 18:41

Konferenci 26.-27. 10. 2017 pořádá společně několik filologických ústavů FF MU v budově MZK.

Podrobnosti najdete na http://adtranslationem.phil.muni.cz/


Personal tools