Navigation

Faculty Services


University Services

Partners

Logo Star

 

The Fall 2012 Computer-aided Translation intensive course is supported by MemSource Cloud

 
Document Actions

Ke kořenům

by Tomáš Hanzálek last modified 2017-09-14 12:49
 
V listopadu tohoto roku JaSp chystá sérii přednášek věnovaných morfosyntaxi. Ústředním tématem jsou kořeny. Představí se nám tři teorie, každá zastoupená konkrétním odborníkem. Společně se podíváme, jak se v rámci té dané teorie odpovídá na otázku, zdali kořeny jsou jinými morfémy než afixy. Zásadně se dotkneme rozdílu mezi lexikalistickým a transformacionalistickým přístupem v generativní gramatice a nemineme ani problém modularity.
 
 
Přednášky můžete navštěvovat ve svém volném čase, ale proč nezískat pár kreditů navíc? Seminář je připravován ve spolupráci s Ústavem českého jazyka FF MU a je koncipován jako předmět CJBB188 Morphosyntactic Seminar: At the Roots:
 
 
Další informace včetně anotací se objeví později.

Personal tools