Nacházíte se zde: KAA O pracovišti Historie digitalizace katalogu knihovny
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

Partners

Logo Star

 

The Fall 2012 Computer-aided Translation intensive course is supported by MemSource Cloud

 
Akce dokumentů

Historie digitalizace katalogu knihovny

spravuje: Jiří RambousekPoslední změna: Pátek 12.11.2010 10:45

Jak se digitalizoval katalog knihovny KAA; návaznost na katalog Ústřední knihovny.
(Autorka: PhDr. Hana Nováková; doplněno o pozdější události.)

1992

Únor

 • zahájen výběr vhodného knihovního systému pro MU

Červen

 • vybrán knihovní systém TINLIB britské firmy IME

Červenec

 • podepsána smlouva o prodeji a instalaci TINLIBu - modul Katalog (MS-DOS, síťová verze pro čtyři současně pracující uživatele)

Listopad

 • vytvořena pracovní skupina za účelem vypracování projektu automatizace knihoven na FF MU ve složení:

RNDr. Bronislava Benešovská (Laboratoř výpočetní techniky)
ing. Jiří Rambousek (Laboratoř výpočetní techniky)
PhDr. Don Sparling (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
PhDr. Zbyněk Sviták (Ústav PVH, archívnictví a knihovnictví)
PhDr. Hana Nováková (Ústřední knihovna FF)

 • kontaktována americká firma OCLC, zabývající se prodejem hotových katalogizačních záznamů; projekt počítal s využitím jejích služeb pro potřeby retrospektivní konverze katalogu na Katedře anglistiky a amerikanistiky

Prosinec

 • instalován modul Katalog
 • vypracován projekt automatizace knihoven na FF MU

1993

Leden

 • projekt automatizace knihoven na FF MU odeslán nadaci HESP (později Open Society Fund)
 • projekt automatizace knihoven na FF MU odeslán Fondu dynamického rozvoje VŠ na rok 1993 (projekt nebyl přijat)
 • další jednání s OCLC -- odeslán kontrolní vzorek 100 katalogizačních lístků (dosažená úspěšnost vyhledání 75%)

Únor

 • nástup Mgr. Petra Poledni na místo vedoucího Ústřední knihovny FF MU 
 • vytvořeno oddělení automatizace v ÚK (PhDr. Hana Nováková)

Březen

 • projekt automatizace knihoven na FF MU odeslán nadaci IREX (American Library Association - Library FellowsProgram 1994/1995) s žádostí o úhradu šestiměsíčního pobytu zahraničního knihovníka, který by pomohl při stanovování koncepce a zahájení automatizace jak na Katedře anglistiky amerikanistiky, tak i v ÚK

Červenec

 • projekt automatizace knihoven na FF MU odeslán The Andrew Mellon Foundation (projekt nebyl přijat - důvod: nadace nepodporuje jednotlivé knihovny, ale pouze konsorcia knihoven)

Říjen

 • projekt automatizace knihoven na FF MU odeslán Fondu rozvoje VŠ na rok 1994

1994

Červen

 • přiděleny prostředky z Fondu rozvoje VŠ na rok 1994 (přiděleno 120.000 Kč - původně požadováno 322.000)
 • schválen projekt podaný nadaci IREX (American Library Association - Library Fellows Program 1994/1995)
 • odchod PhDr. Hany Novákové na ÚVT MU , kde se podílí na koordinaci automatizaci knihoven na MU
 • nástup Hany Barvínkové (Metyšové) do oddělní automatizace v ÚK

Červenec

 • přijetí a zaškolení pracovníků na Katedře anglistiky a amerikanistiky (náklady hrazeny z FRVŠ 1994)

???

 • zakoupení 1 počítače do knihovny na Katedře anglistiky a amerikanistiky (náklady hrazeny z FRVŠ 1994)
 • zakoupen program MICROCON a první dávka záznamů od firmy OCLC (náklady hrazeny z FRVŠ 1994)
 • zahájen zápis vyhledávacích klíčů (= minimálních informací o knize umožňujících jejich jednoznačnou identifikaci - ISBN, příp. část jména autora a názvu) do programu MICROCON

Říjen

 • zahájen pobyt Marie Bednar, M.A. (Pennsylvania State University, USA; hrazeno programem IREX - American Library Association - Library Fellows Program 1994/1995)

Listopad

 • přiděleny prostředky z Open Society Fund ve výši 17.600 $

1995

Leden 

 • dodání prvních záznamů z OCLC
 • na ÚVT MU upraven konverzní modul OCLC MARC-TINLIB

Únor

 • nástup Mgr. Zdeny Dohnálkové (nástupkyně Marie Bednar)
 • nákup 1 počítače (prostředky ve výši 11.000 $ získala pí Marie Bednar, M.A. od Hamer Foundation)

Březen

 • nahrání prvních záznamů z OCLC do databáze na Katedře anglistiky a amerikanistiky
 • ukončen pobyt Marie Bednar, M.A.

Srpen

 • nástup PhDr. Pavly Kánské do funkce vedoucí Ústřední knihovny FF MU 

Listopad

 • přechod na verzi programu TINLIB pro OS UNIX (v Ústřední knihovně FF)  

1996

Leden

 • ÚK zahajuje elektronickou katalogizaci přírůstků v systému TINLIB

Srpen

 • ukončen pracovní poměr Mgr. Zdenky Dohnálkové, která nastupuje na místo vedoucí knihovny na Pedagogické fakultě MU  

1997

Leden

 • ukončen projekt retrokatalogizace knižního fondu dílčí knihovny na Katedře anglistiky a amerikanistiky

Květen

 • sloučení samostatné databáze elektronického katalogu Katedry anglistiky a amerikanistky s elektronickým katalogem ÚK FF  

1998

Únor

 • Uvedena do provozu nová studovna (Self Access Centre, S.A.C.) spojená s půjčovním provozem katederní knihovny, umístěná ve větší místnosti a s každodenním pravidelným provozem (10 - 13 hod.) 

1999

Říjen 

 • Počet osobních počítačů v SAC zvýšen ze 2 na 4.  

2000

Leden 

 • Počet osobních počítačů v SAC zvýšen na 5.
 • Podstatně prodloužena provozní doba SAC (pondělí a čtvrtek do 20 hod, úterý a středa do 16 hod.)

2002

 • S otevřením nové budovy Ústřední knihovny FF MU byly všechny knihovní jednotky s výjimkou příruční knihovny v SAC předány do ÚK, velká část je k dispozici ve volném výběru.

Tento soubor (stav k 29. 5. 1997) ukazuje, jaká byla situace, dokud byly knihy rozmístěny po pracovnách učitelů a v zamčených skříních na chodbách.

Soubor také ilustruje promyšlený systém signatur na KAA, jehož autorem byl dlouholetý správce knihovny dr. Don Sparling; tento systém bohužel zanikl při předávání knih do ÚK v důsledku sjednocování signatur s celofakultním systémem na bázi MDT.


Osobní nástroje