Navigation

Faculty Services


University Services

Partners

Logo Star

 

The Fall 2012 Computer-aided Translation intensive course is supported by MemSource Cloud

 
Document Actions

Research

by Portal Institutor last modified 2016-02-27 18:36

research projects, grants, development activities, department members' participation in research and development projects

Awarded Grants

Year Project Title Project Description Investigators Participating Students
2013 - 2017 Elektronic Information Resources for the Liberal Arts (ELIZA) See http://go.phil.muni.cz/eliza (in Czech) Jiří Rambousek
Marie Zagorová
Tereza Kozová
Romana Pikulová
 
2013 - 2014 English for V4 Countries Heritage Presentation (IVF – International Visegrad Fund, VF 21310009)

 

Universities from V4 countries and Ukraine, in cooperation with local museums, will contribute to V4 heritage promotion by cooperative training of translator trainees, resulting in their improved capacity in translating heritage texts. Three international workshops will be held for V4 students, which will result in 6 sets of English texts of museum exhibits, the SK-HU-PL-CZ - English glossary of cultural words and the monograph. Dissemination will be secured by media and by research papers. Jiří Rambousek
Renata Kamenická
 
2013 Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu (NDALLR) Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme) - Category A Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
Assoc. Prof. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
Prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.
Stephen Paul Hardy, Ph.D.
Mgr. Martina Horáková, Ph.D.
Assoc. Prof. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
Assoc. Prof. Michael Matthew Kaylor, PhD
Assoc. Prof. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
Assoc. Prof. PhDr. Tomáš Pospíšil, Dr.
Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A., Ph.D.
Prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
 
2013 Analýza diskurzu pohádek (FRVS/657/2013)   Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.  
2012-2015 Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy (FIFA) CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Projekt reaguje na aktuální potřeby FF MU optimalizovat v souladu se současnými trendy v terciárním vzdělávání (zkvalitnění procesu a výsledků, diverzifikaci VŠ apod.) obsah a formy realizovaného kurikula. V projektu bude proto prostřednictvím intenzivní spolupráce dílčích pracovišť a zapojení expertů z praxe napříč fakultou, studijními programy a obory výrazně inovováno celkem 605 předmětů. Současné kurikulum tak bude obohaceno o masivní a zároveň obsahově výjimečné, didakticky korektní a technicky precizní e-learningové opory studií, celou řadu nových učebních materiálů, intenzivní zapojení elitních zahraničních expertů a odborníků z praxe, u nichž budou mít studenti rovněž možnost absolvovat praxe a stáže přímo na pracovišti. Nutným předpokladem úspěšné implemetace inovací a současně výraznou přidanou hodnotou v dalším rozvoji školy je i optimalizace výukového prostředí fakulty, v rámci projektu dojde proto rovněž k modernizaci a zřízení několika jazykových a multimediálních učeben. prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
Mgr. Demeter Malaťák, M.A.
Mgr. Josef Šaur
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
 
2012 - 2014 Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě (SITMU) Operational Programme Education for Competitiveness - 2.2 Higher education RNDr. Michal Javorník, Ph.D.
Ing. Helena Mojdlová
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
PhDr. Pavla Kovářová
Mgr. Pavel Kubíček
Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ing. Mgr. Jiří Rambousek
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Assoc. Prof. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
 
2010-2013 The Center for North American Studies (CZ.1.07/2.2.00/15.0188) The Center for North American Studies is currently in the process of creating and introducing into the curriculum forty new courses dealing with the North American region –the United States, Canada and Mexico. These courses are intended for students of the English, French and Spanish languages and their corresponding literatures. Through supervision and the provision of grants, the Center supports research on selected doctoral and Master’s theses. In addition, it facilitates contacts with specialists abroad as well as partner institutions. It is also engaged in enlarging the collections of the Central Library of the Faculty of Arts at Masaryk University in the field of North American Studies through the purchase of books and films. prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Jeffrey Vanderziel, B.A. 
 
2009-2011 Literary Biography as  Crossroads of Genres: Changes and Influences in the Field of English-Language Literatures The project examines  main types of changes and intercontinental influences in the development of literary biography at the borderline of genres. The fundamental aim of the project is to establish connection between the latest post-modern and post-colonial alternative forms of biographical texts, and the trend of what appears to be a rather long tradition of transgressive biographical literature in English. Mgr. Kateřina Prajznerová, Ph.D., Mgr. Martina Horáková, Ph.D., Michael Matthew Kaylor, Ph.D.  
2008-2011 The Status of Literary Translation in Czech Society after 1945 Bibliography of translations from all languages; an index of personages; mapping of the post-war situation in publishing and translation practices using the method of oral history; samples of texts. Our contribution: bibliography of the British literature, samples of texts, situation in Brno.

Principal Investigator: Stanislav Rubáš, Ústav translatologie FF UK; Other Investigators: Jiří Rambousek, Renata Kamenická

Tomáš Zimek, Pavel Reich
2008-2011 Preparation of the publication of collected works by professor Jan Firbas Preparation of the publication of collected works by Jan Firbas in five volumes. Project GAČR 405/08/0420. Principal Investigator: Prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc., FF OU; Jana Chamonikolasová, Ludmila Urbanová Tomáš Zimek
2008-2011 Continental intersections of Shakespeare's works; GAČR, GA405/08/122   Pavel Drábek  
2007-2011 Research Objective: Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages Philological research of linguistic and literary roots of contemporary globalized Euro-American civilisation. Project MSM 0021622435. Principal Investigator: Doc. PhDr. Dagmar Bartoňková, CSc., FF MU; Jana Chamonikolasová  
2007-2009 Languages in Integration – Integration in Languages Contrastive study of texts of different genres in regard to the influence of European integration. Project GAČR 405070652. Principal Investigator: Prof. PhDr. Marie Krčmová, DrSc. FF MU; Jana Chamonikolasová, Jan Chovanec, Jiří Rambousek, Jitka Vlčková  
2008 Cooperation on the project RP2008/58/3c Jeffrey A. Vanderziel, Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Mgr. Simona Mazáčová, PhDr. Jarmila Fictumová Bc. Jakub Lepič, Bc. David Konečný, Bc. Petr Sudický
2008 Forensic Linguistics - English Language and Law Preparation of a new course for the MA level; to be opened in Spring 2009. FRVŠ - University Development Fund Jan Chovanec (together with Barbora Budíková, CJV, PrF MU, Brno)  
2008 Speech Act – Theory and Practice. FRVŠ F2 č. 1036   Principal Investigator: DAMU; Co-Principal Investigator: Pavel Drábek  
2008 Literary Translation and Intercultural Comprehension: Development of the Model for Mutual Exchange SSHRC (Social Sciences and Humanities Research Council Canada) International Opportunities Fund Principal Investigator: Prof. Agnes Whitfield, University of York, Kanada; Co-Principal Investigator: Klára Kolinská  
2008 Design Support of the Development of Educational Multimedia Aids and Their Use in  MU Courses Development of electronic tools for study and self-study, interpretation and translation: terminology glossaries, interactive translations with commentaries, etc. Principal Investigator: prof. Ivana Černá, CSc.; Co-Principal Investigator: ing. Jitka Brandejsová; Jiří Rambousek, Jeffrey A. Vanderziel, Simona Mazáčová, Jarmila Fictumová, Renata Kamenická, Jiří Rambousek Jakub Lepič, David Konečný
2006-2008 Diversity and Unity in Canadian Literature   Jeffrey Vanderziel  
2004–2008 Continuation of the access to Literature Online   Jiří Rambousek  
2007 Development and innovation of study programmes at Masaryk University Preparation of the Master's studies programme in translation.
URL: http://www.muni.cz/phil/research/projects/2844
PhDr. Jan Pavlík (FF MU), Mgr. Barbora Antonová (ÚRJL FF MU), PhDr. Jiří Gazda, CSc., (ÚSlav FF MU), PhDr. Jaroslav Kovář, CSc., (ÚGNN FF MU), PhDr. Jarmila Fictumová (KAA FF MU) Anna Doleželová, Bc. Jakub Lepič, Bc. David Konečný, Bc. Petr Sudický
2007 Theatre and drama in Newfoundland FACULTY RESEARCH PROGRAM, Department of Foreign Affairs and International Trade, Canada Memorial University, St. John's, Kanada Klára Kolinská  
2007 Faculty of Arts MU Dean's grant for the support of students of Doctoral Programmes    Tomáš Kačer  
2007 Contemporary Drama in English: Comparative Perspective Project by FRVŠ Tomáš Kačer  
2003-2007 Comparative dictionary   Principal Investigator: Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, CSc., PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.; Co-Investigator: Milada Franková  
2006 Faculty Enrichment Program – Canadian Studies Grant for the support preparation of courses in the field of Queer Studies Jeffrey A. Vanderziel  
2006 Putting a Human Face on Diversity: The US in/of Europe A look at the US through the eyes of film, literature and cultural studies Tomáš Pospíšil  
2006 Co-operation on the project  Electronic teaching materials and complex support of their development and use at MU Brno Project of MŠMT č. 124 Assoc. Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (ICS MU), PhDr. Hana Němcová (CJV), PhDr. Jarmila Fictumová (FF MU), Mgr. Daniel Mikšík (FF MU)  
2006 Literature as Communication Research in literary comparative studies in co-operation with postgraduate students from the University of Salzburg Prof. Sabine Coelsch-Foisner, University of Salzburg, Milada Franková Klára Bicanová
2005-2006 Kapradí 2 The Electronic Library of Modern Czech Translations of English Drama (B901640501), financed by GAAV ČR (2005-2006) Principal Investigator: Pavel Drábek  
2002–2006 KaPRADí The Electronic Library of Czech Translations of Early English Drama Pavel Drábek  
2002–2004 Contrastive study of non-fiction texts Co-operation on the project GAČR 405/02/0349 led by prof. PhDr. Marií Krčmovou, CSc Ludmila Urbanová  
2002–2003 KAČENKA 2 Electronic tools for combined and distant study of English Jarmila Fictumová Radim Cabák
2001–2003 National Academic Licence of Literature Online Fulltext Collection Project MSMT č. LI-01013: access to a number of databases for the study of English literature. Project was successfully defended and is followed by another project (see above). Jiří Rambousek  
2001–2002 Academic Writing Development of the course Academic Writing in English for the B.A. studies. The course is now completed and is offered in the study catalogue of the Department of English and American Studies as well as for other students of MU. Its digital support was moved to the e-doll system. Jana Chamonikolasová Martin Adam
2001 EnglishDigit Digitalization of materials for the courses at the Department of English and American Studies. Created materials are used in both the e-doll system and in the older HTML system for the support of courses at the department. Jiří Rambousek Radim Cabák, Veronika Cebeová,
1997 KAČENKA Parallel corpus of English and Czech texts Jiří Rambousek Martin Kalivoda

 

 

 

 


Personal tools