Nacházíte se zde: LAP Podmínky přístupu
Akce dokumentů

Podmínky přístupu k informačním zdrojům

Přístupová práva k tomuto databázím a dalším informačním zdrojům publikovaným na tomto serveru mají registrovaní čtenáři těchto knihoven:

  • knihovna Ústavu klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  • knihovna Kabinetu klasických studií Filozofického ústavu AV ČR

Pokud nejste registrovaným čtenářem knihovny ÚKS FF MU či knihovny KKS UFL AV ČR, obraťte se na správkyni databáze uživatelů Mgr. Kristýnu Knapkovou pro další informace.

 

Jednotlivé databáze a jiné informační zdroje, které tento server nabízí, jsou přístupné čtenářům výše uvedených knihoven v závislosti na tom, pro kterou knihovnu je přístup k nim licencován. Čtenář každé ze dvou jmenovaných knihoven uvidí po přihlášení k serveru v nabídce uživatelského rozhraní (program Netman Client) pouze ty informační zdroje, které má příslušná knihovna licencovány.

V případě jakýchkoli nejasností se prosím obraťte na administrátora serveru PhDr. Jana Kalivodu pro další informace


Osobní nástroje