Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje tohoto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje tohoto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Klasická filologie

 

Athena Classical Mythology

Mythopedia

Jde o slovník klasické mytologie. Databáze obsahuje též obrazovou dokumentaci vztahující se k mytickým postavám a vybrané plnotextové zdroje antických textů (v angl. překladu).Databáze je dokončena a kompletní.

 

Bibliotheca Teubneriana Latina

Brepols Publishers ve spolupráci s Teubner Verlag a CETEDOC

Druhé vydání této textové databáze obsahuje všechna díla archaické a klasické římské literatury (do konce 2. stol. po Kr.) vydaná v minulosti nakladatelstvím Teubner. Dále obsahuje prakticky všechny zachované gramatické a rétorické texty pozdněantického období, jak byly shrnuty v knižních řadách "Grammatici Latini" a "Rhetores Latini Minores". Další díla pozdněantické římské literatury, pokud byla vydána v nakl. Teubner, budou doplněna ve třetím vydání databáze v nejbližších letech. CD-ROM neobsahuje úvody a kritické aparáty jednotlivých edic.

 

Byzantinische Zeitschrift Bibliographie, ed. 1

...

 

L'Annee Philologique

...

 

Library of Latin Texts / CETEDOC Library of Christian latin texts

CETEDOC a Brepols Publishers

Páté vydání této nejvýznamnější a nejznámější databáze nakl. Brepols obsahuje prakticky všechna dosud knižně vydaná díla latinských církevních otců Hieronyma, Ambrosia, Aurelia Augustina a Řehoře Velikého, úplné dílo Bernarda z Clairvaux a veškeré dosavadní edice nakladatelství Brepols z edičních řad Patres Latini a Continuatio Mediaevalis. Dále nabízí latinský text Bible podle Stuttgartského vydání z r.1975 a dokumentaci ekumenických i regionálních koncilů od koncilu Nikajského po II. Vatikánský. Navíc poskytuje literární díla všech významných autorů římské klasické literatury do konce 2. stol. po Kr. (od Plauta po Apuleia) a řadu pozdněantických profánních autorů. Databáze zahrnuje již 3 CD.

 

Orbis Latinus (Graesse)

...

 

Oxford Classical Dictionary

Intelex Corporation

elektronické vydání stejnojmenné knižní publikace, která bývá hodnocena jako jedna z nejlepších příruček pro dané období.

  • The Oxford classical dictionary. Edited by Simon Hornblower and Antony Spawforth. Third edition. Oxford; New York: Oxford University Press, 1996.

 

Packard Humanities Institute Database

University of California (Irvine, California, USA)

Databáze obsahující veškerá dochovaná díla římské literatury od jejích počátků do konce 2.stol. po Kr. Rychlost vyhledávání je ve srovnání s ostatní nabídkou tohoto serveru již poněkud pomalejší, přesto však jde o často užitečný (a finančně nenáročný) doplněk jiných novějších informačních zdrojů.Databáze je dokončena, nepočítá se s dalším vydáním.

 

Patrologia Latina Database

Chadwyck - Healey

Databáze obsahuje (s výjimkou děl Tomáše Akvinského) celou knižní ediční řadu Patrologiae Cursus Completus - Patrologia Latina (J.P.Migne, 1855 - 1877), tedy patristickou a středověkou latinsky psanou literaturu zvláště teologického zaměření (do roku 1216). Databáze zaujímá 5 CD. Databáze je podle platných licenčních podmínek přístupná pouze pro pracoviště MU, UK, UP a AV ČR.Databáze je dokončena, nepočítá se s dalším vydáním.

 

Patrologie Graecae

...

 

Paulys Realencyclopädie - Gesamtregister

J. B. Metzler Verlag

Rejstříky ke světoznámé encyklopedii. Databáze neobsahuje plný text databáze, „pouze“ abecední a věcný rejstřík.

 

Perseus 2.0

Digitální informační zdroj pro studium starověkého Řecka. Soubor dokumentů vztahujících se k historii, literatuře, umění a archeologii starověkého Řecka. Zahrnuje primární literární prameny v originále i v anglickém překladu (souběžně), fotografie historických monumentů, archeologických nálezů, uměleckých památek. Vše je plně indexováno a prohledavatelné podle množství kombinovatelných kritérií. Provázání jednotlivých dokumentů hypertextovými odkazy usnadňuje pohyb v logické struktuře informačního zdroje.

 

Thesaurus formarum totius Latinitatis

CETEDOC a Brepols Publishers

Zachycuje v úplnosti všechny doložené formy lexikálních jednotek latinského jazyka archaické a klasické římské literatury, křesťanské patristické literatury, středověkých textů i novověkých latinsky píšících autorů. Pro zadanou formu určitého slova vyhledá její četnost u jednotlivých autorů. Zkoumanou formu je pak možno dohledat i s kontextem v jiných databázích nabízených tímto serverem.Databáze je v provozu na serveru. Další aktualizace se prozatím neočekává.

 

Thesaurus Linguae Graecae

University of California (Irvine, California, USA)

Databáze všech dochovaných děl antické řecké literatury od období homérských básní do 6. stol. po Kr. a vybraných děl pozdější literatury byzantské. Tato databáze je nepostradatelným nástrojem pro každého klasického filologa i pro odborníky jiných oborů, kteří musí pracovat s texty antické řecké kultury v originálním znění. Stala se vzorem pro většinu moderních databází literárních děl starých kultur.Databáze je v aktuálním vydání v provozu. Jednou za několik let vycházejí její nová vydání, která doplňují především texty byzantských autorů a také často důležité fragmenty dosud nevydaných antických řeckých literárních děl.

 

Worterbuch der Mythologie

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje