Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Biblistika

 

Bible Library LOGOS

...

 

Bible Windows

Silver Mountain Software

Úplný hebrejský (BHS), řecký (edice Tischendorf, Westcott-Hort, Textus Receptus a UBS 4th ed.), a latinský text Bible (Vulgáta), Lutherův německý překlad Bible, King James Version a dalších sedm anglických biblických překladů. Pro řecký a hebrejský text lze zobrazit morfologickou nápovědu a několik alfabeticky i tematicky uspořádaných slovníků řečtiny a hebrejštiny, například také Liddell-Scottův Greek-English Lexicon (Intermediate Edition). Jednotlivé verze biblického textu lze provázat a zobrazit zrcadlovým způsobem.

Zobrazené biblické texty ve všech jazycích lze přenášet do vlastních dokumentů uživatele. Ze vstupní stránky projektu (http://www.phil.muni.cz/klas/databaze.html) je k tomu účelu možné si stáhnout řecké a hebrejské freewarové fonty. V těchto dvou jazycích lze však přenášet text bohužel pouze v programech MS Word 6.0 a MS Word 95.Ve vyšších verzích editoru MS Word dochází při přenášení ke zkomolení řeckého a hebrejského textu. Jde o chybu českých lokalizací programu MS Word od verze 97 výše, nikoli o chybu softwaru Bible Windows. V nejbližší době bude instalována nová verze této databáze, která tento problém nových verzí programu Word (verze Word 97, Word 2000 a Word XP) vyřeší.

 

BibleWorks

Bible Works LLC

BibleWorks je databází biblického textu. Obsahuje 125 jazykových mutací plného textu Bible v 64 jazycích. Z českých překladů jsou zapracovány: ekumenický (1985), Bible kralická (1613), Nová smlouva (1994), Nová kralická Bible (1998), Slovo na cestu (2000). V BibleWorks nalezneme hned několik edic řeckého i hebrejského textu: Stephanus (1550), Westcott-Hort (1881), Ralphova Septuaginta (1935), Biblia Hebraica Stuttgartensia (1990), Textus Receptus (Scrivener 1894), Robinson-Pierpont Majority Text NT (1995), Tischendorf (1869-1872), Greek New Testament (Aland, 1994). Dostupná je též morfologická analýza biblického textu v originálních jazycích. Jako doplněk je inkorporováno několik řecko-anglických a hebrejsko (aramejsko) - anglických slovníků, také např. Gesenius, Louw-Nida nebo (abridged) Liddell-Scott. Jsou zde též biblické výkladové slovníky (Easton, Fausset, ISBE Encyclopaedia) a další. Součástí databáze je ovšem i text latinské Vulgáty. Každoročně je databáze obohacována o několik dalších jazykových verzí.

 

Dead Sea Scrolls - Electronic Reference Library

Oxford University Press a Brill Academic Publishers

Databáze svitků od Mrtvého moře. Obsahuje kompletní edici v hebrejštině a angličtině mimobiblických textů, včetně mnoha digitálních fotografií zlomků svitků. Ke každé položce je přehleně vyjmenovaná bibliografie a k dispozici jsou další pomůcky pro vyhledávání a indexaci: křížové odkazy, rejstřík biblických míst, číslování PAM, číslování podle jeskyní, čísel mikrofiší atd.

 

Grande Commentario Biblico

...

 

Theophilus

...

 

Vetus Latina Database

Brepols Publishers

Tato databáze představuje mezi textovými databázemi z oboru klasické filologie a medievistiky určitou výjimku. Zatímco všechny ostatní databáze pracují s digitalizovaným textem svých pramenů, tento titul je elektronicky dále nezpracovaným produktem oskenování monumentálního katalogu citací předjeronýmovských latinských překladů Bible v patristické literatuře, který byl pořízen během mnohaleté práce v klášteře Beuron. Tomu odpovídá i fyzický rozsah titulu, zahrnujícího 19 CD-ROMů. Roli třídícího prvku databáze ovšem přebírá samotná struktura biblického textu, neboť doklady jsou tříděny podle kapitol a veršů biblických knih, k nimž se vztahují.

 

Databáze je dostupná na serveru projektu, je dokončena a nepočítá se s dalším vydáním.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje