Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Historie

 

Acta Sanctorum Database

Chadwyck - Healey

Acta Santorum Database obsahuje středověké a raně novověké hagiografické texty shromážděné a kritickými komentáři opatřené společností Société des Bollandistes. Byly seřazeny postupně podle pořadí svátků svatých v církevním kalendáři a publikovány od r. 1643 do r. 1940. Pro digitalizaci bylo použito původního úplného vydání (Antverpy, Brusel).

Databáze je dokončena a kompletní.

 

Bibliotheca Iuris Antiqui

Libreria Editrice TORRE, Catania

Informační systém o antickém právu. Databáze pramenů antických zákoníků s plným textem v latině a řečtině. Databáze tak obsahuje prakticky veškeré dochované materiály k římskému právu, většinou podle 12. vydání Digesta, tzv. editio minor (Mommsen-Krueger 1954), včetně bibliografie 1940-1998. Nejpropracovanější částí databáze je Thesaurus, který zahrnuja cca 8000 termínů vztahujících se k antickému právu uspořádaných v logické struktuře podle významu

 

Byzantinische Zeitschrift Bibliographie, ed. 1

...

 

Catholic Encyclopaedia

...

 

Fontes medii aevi, Continuatio fontium medii aevi

Heptagon Verlag

CD-ROM edice berlínského nakladatelství obsahuje nejdůležitější historické prameny k německým dějinám od počátku středověku do 13.stol., a to v originální latinské (v několika případech staroněmecké) podobě s německým překladem. Texty jsou v naprosté většině převzaty ze spolehlivých knižních edic řady Monumenta Germaniae Historica a předcházejí jako prozatímní výpomoc příslušná vydání digitální databáze Monumenta Germaniae historica. Mimořádně významná je zvláště skutečnost, že tyto databáze jako vůbec první obsahují text Kosmovy kroniky a jeho pokračovatelů podle standardních moderních vydání (Patrologia Latina Database přináší texty zastaralých edic z poloviny 19. stol. nebo starší). Proto se řešitelé rozhodli pro potřeby svých univerzitních pracovišť tyto databáze zakoupit, ačkoliv v její (relativně velmi nízké) ceně není obsažena síťová licence - cena síťové licence je naopak příliš vysoká.

Databáze je k dispozici uživatelům pro rešeršní služby metodou off line.

 

Fontes rerum regni Bohemiae

...

 

Geschichte des Altertums

...

 

Lexikon der Antike

...

 

Lexikon der Renaissance

...

 

Monumenta Germaniae Historica

MGH a Brepols Publishers

Třetí vydání databáze přináší úplný obsah knižních řad Auctores antiquissimi a Scriptores rerum Merovingicarum a přibližně dvě třetiny knižní řady Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi společně s jednotlivými díly dalších knižních řad MGH. Další doplněná vydání této databáze budou instalována v příštích letech. Teprve v těchto dalších aktualizacích se tedy objeví historické prameny, které mají přímý vztah k dějinám českého území, Velkomoravské říše a českého státu.

Databáze je v aktuálním vydání v provozu. Dosud byla pravidelně aktualizována.

 

Orbis Latinus (Graesse)

...

 

Regesta imperii

...

 

Thesaurus Diplomaticus

Brepols Publishers

Databáze obsahuje edici 6.000 středověkých listin od 7.-12. století. Tyto dokumenty představují pramennou základnu pro studium středověké historie, diplomatiky, paleografie. 2.400 listin je v databázi obsaženo také v podobě digitálních faksimilií. V příštích letech se očekává doplňování databáze dalšími historickými dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje